Informujemy, iż dnia 13 maja 2024 r. (poniedziałek) wszystkie placówki Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach z powodu wyjazdu na seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach będą zamknięte.

Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 08.05.2024 r. (środa) w godz. 15:00 - 17:00
— 09.05.2024 r. (czwartek) w godz. 16:15 - 18:00
— 11.05.2024 r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne - drugie raty.

Już 9 maja 2024, przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu Inauguracyjnym Świętokrzyski Fundusz Lokalny z udziałem Michała Brauna, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Informuję, że w ramach „Ogólnopolskiego programu finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce” zostanie zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 139 557,60 zł.

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 20. Rocznica tego wydarzenia jest doskonałą okazją do podsumowań. Realizując programy z wykorzystaniem środków z budżetu UE, nasza gmina rozwija się w zawrotnym tempie, a to przekłada się na konkretne efekty społeczne i gospodarcze.

Przez ostatnie dwie dekady Gmina Daleszyce zrealizowała około 50 projektów ze wsparciem zewnętrznym na kwotę 104 616 933,70 zł z czego 62 294 080,63 zł pochodziło ze środków unijnych.

Inwestujemy w młodzież, seniorów, w ekologię, turystykę oraz infrastrukturę drogową. Śmiało możemy stwierdzić, że nasza gmina, województwo i kraj przeszedł totalną metamorfozę i dziś zalicza się do grona jednego z najszybciej rozwijających się w Europie.

Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych projektów ale gołym okiem widać jak zmieniło się otoczenie w którym żyjemy. Nowoczesne budynki, które zasilane są odnawialnymi źródłami energii, drogi którymi komfortowo podróżujemy, rewitalizacje miejsc publicznych, doposażenie straży, szkół, organizacja wydarzeń kulturalnych i historycznych, ogromna większość tych inwestycji zrealizowana została dzięki pozyskanym dotacjom.

W ciągu ostatnich 20 lat zrealizowaliśmy wiele marzeń i planów. Zmieniło się wiele i nadal będzie się zmieniać. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu środowisk, polskich instytucji, samorządów,
a przede wszystkim obywateli udało się zrealizować szereg cennych inwestycji.

Obwodnica Daleszyc, Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, oczyszczalnia ścieków, przebudowa Urzędu Gminy, termomodernizacje szkół, budowa sal gimnastycznych, świetlic, wieża widokowa, świetlice wiejskie, to tylko niektóre z najważniejszych zrealizowanych inwestycji.

Wiele projektów kierowanych jest również bezpośrednio do naszych mieszkańców, którzy dzięki unijnemu wsparciu otwierają firmy, szkolą się lub przebranżawiają.

Zachęcamy do przyjrzenia się bliżej inwestycjom zrealizowanym dzięki członkostwu naszego kraju w Unii Europejskiej. To był dobry czas, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. Dlatego z radością możemy świętować 20. rocznicę europejskiego wsparcia.