Po blisko półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozgrywki „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w sezonie 2021/22 wracają do piłkarskiego kalendarza. Właśnie wystartowały zapisy do XXII edycji Turnieju. Zapisy potrwają do 31 października.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe rozgrywki piłkarskie dla dzieci w Europie. XXII edycję Turnieju, podobnie jak działo się to w czasach przed pandemią, rozpoczniemy etapami gminnym i powiatowym. Już na tych etapach każdy uczestnik zostanie nagrodzony specjalnym medalem. Następnie przyjdzie czas na finały wojewódzkie, a najlepsi z najlepszych pojawią się na finale ogólnopolskim w Warszawie. Tam uczestnicy staną przed szansą występu na PGE Narodowym.

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

Jak pracować z uczniem zdolnym, a jak z dzieckiem o specjalnych potrzebach? Odpowiedzi na te pytania padną 27 października podczas wideokonferencji, jaka odbędzie się w ramach projektu „Akademia specjalnych potrzeb edukacyjnych”. Rejestracja dla chętnych uczestników odbędzie się poprzez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Projekt jest dedykowany nauczycielom pracującym z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia), uczniami z zespołem Aspergera oraz uczniami zdolnymi.

W naszym regionie realizowany będzie projekt „Świętokrzyskie dwujęzyczne przedszkolaki”. Działanie polega na powołaniu 20-tu modelowych przedszkoli w każdym powiecie naszego województwa. Chętne placówki mogą zgłaszać swój udział, a wyłonione w procesie rekrutacji przedszkola dostaną merytoryczne wsparcie w realizacji projektu.

Zgłoszenia odbywają się poprzez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do 15 października. Roczny projekt będzie realizowany od 1 grudnia.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 21.10.2021 r. tj. czwartek o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

W środę 29.09.2021r. w ZSP Daleszyce odbyło się spotkanie z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w składzie:

Wydział Prewencji:

- asp. szt. Małgorzata Sałapa-Bazak – specjalista

- podkom. Jan Stępień – specjalista

Wydział Ruchu Drogowego:

- podkom. Mariusz Bednarski – ekspert

Wydział Sztabu Policji

- asp. szt. Mariusz Pawłowski – asystent Zespołu Przewodników Psów Służbowych