Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja.

Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia.

„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie” George Santayana

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa, ustanowiony dla upamiętnienia zakończenia II wojny światowej w Europie.

Święto ustanowione zostało w Polsce w 1945 roku, przy czym do 2015 było obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. W tym roku dzień ten upamiętnia już 76-tą rocznicę zakończenia wojny.

Inkasent sołectwa Widełki Robert Skrzyniarz, informuje że w dniu 12 maja 2021 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 będzie pełnił dyżur w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

W tym dniu mieszkańcy Widełek będą mogli uiszczać opłaty związane  z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.

Projekty dotyczące wsparcia dla rodzin i otwarcia nowych klubów seniora w gminie Daleszyce otrzymały unijne dofinansowanie. Umowy zostały zawarte oficjalnie 27 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, który nadzoruje Urząd Marszałkowski.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim WŚ Katarzyna Kubicka oraz Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Segiecińska i prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Anna Kosmala wraz ze skarbnikiem Teresą Stachurską.

Będą „wspierać bardziej”

Jednym z dofinansowanych projektów z gminy Daleszyce jest działanie zaproponowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce”. Projekt ruszy w maju. Wsparcie unijne na realizację tego projektu wyniesie 951 tysięcy 684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45 dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie otrzymają pomoc pedagoga i logopedy. W planach jest także dostosowanie świetlicy w Kranowie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie w świetlicy pomocowego telefonu zaufania.

Dofinansowanie także dla seniorów

Drugi dofinansowany projekt będzie dotyczył utworzenia pięciu nowych klubów seniora. W klubach 80-ciu starszych mieszkańców będzie mogło aktywnie i bezpiecznie spędzać czas. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w partnerstwie z gminą Daleszyce. Nowe kluby powstaną w Mójczy, Brzechowie, Marzyszu, Niestachowie i Słopcu. Ruszą z początkiem października. Koszt projektu wyniesie ponad 1 mln zł, dofinansowanie to 970 tys. zł.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Przebudowany został fragment drogi gminnej w Szczecnie. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Roboty budowlane zostały odebrane 4 maja. Wartość zadania to 10 tys. zł, wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach. Nowy odcinek drogi ma 60 mb i szerokość  3,5 – 4,0m.

Postępują prace nad rozbudową ulicy Kilińskiego w Daleszycach. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami, jednak finał inwestycji na pewno zmieni całkowicie warunki poruszania się w tym rejonie.

Prace przy rozbudowie ulicy ruszyły w marcu, do tej pory istniejąca warstwa asfaltu została sfrezowana, a pobocza przygotowane do wymiany instalacji i planowej zabudowy. Drogowcy mają położyć tu nową nawierzchnię drogi i jednostronny chodnik. Przebudowana zostanie też sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymienione zostaną słupy oświetleniowe oraz zostanie wykonane odwodnienie. Inwestycja ma być gotowa do końca października tego roku.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com