Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 21.10.2021 r. tj. czwartek o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

W środę 29.09.2021r. w ZSP Daleszyce odbyło się spotkanie z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w składzie:

Wydział Prewencji:

- asp. szt. Małgorzata Sałapa-Bazak – specjalista

- podkom. Jan Stępień – specjalista

Wydział Ruchu Drogowego:

- podkom. Mariusz Bednarski – ekspert

Wydział Sztabu Policji

- asp. szt. Mariusz Pawłowski – asystent Zespołu Przewodników Psów Służbowych

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje dla mieszkańców powiatu kieleckiego! Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Kielecki, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Sezon sportowy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach rozpoczęli świetnym startem w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Długich. Zawody odbyły się 24 września 2021 r na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Kielcach.

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”

Seneka Młodszy

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie aktywnie rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022 łącząc aktywność fizyczną z poznawaniem historii swojej miejscowości i okolic.9 września wybrali się na rajd rowerowy.