Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 09.03.2022 r. tj. środa o godz. 15:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z gminy Daleszyce.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz

Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

7 marca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 19:00,
10 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 19:00,
12 marca 2022 r. (sobota) w godz. 9:00 – 12:00.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, będzie można dokonać opłaty za podatki oraz odpady komunalne.

Cztery kluby sportowe z terenu gminy Daleszyce otrzymały dotacje na treningi i popularyzację kultury fizycznej dla mieszkańców. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z przedstawicielami klubów, które stanęły do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Dotacje otrzymały: Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce – na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji poprzez prowadzenie zajęć treningowych i szkoleń”, Świętokrzyska Fundacja Sportu (szkółka kolarska Vento Bike Team Daleszyce) na realizację zadania pn. „Popularyzacja i rozwój kolarstwa jako czynnego wypoczynku”, Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet” i Klub Karate Kyokushin „Chikara” na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego w miejscowości Mikoszewo”.

- Co roku nasz samorząd wspiera kluby, które dla mieszkańców gminy Daleszyce organizują zajęcia sportowe, propagują zdrowy tryb życia i są prawdziwymi ambasadorami naszej małej ojczyzny – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Dzięki działalności klubów, które otrzymały dotacje, mamy w naszej gminie drużyny piłkarskie dla dorosłych i dzieci w każdym wieku (już przedszkolaki mogą w Akademii Spartakusa trenować pod okiem doświadczonych trenerów), nasze „Spartanki” co roku przywożą medale z mistrzostw kraju, młodzi kolarze Vento Bike Team wyrastają na najlepszych cyklistów w kraju, karatecy mogą u nas trenować pod okiem mistrzów i zdobywać medale i wyróżnienia. Mieszkańcy gminy Daleszyce chętnie korzystają z oferowanych im zajęć sportowych i wiernie dopingują naszych sportowców. Swoimi działaniami kluby także mobilizują do aktywności, co ma szczególne znaczenie w czasach gier komputerowych i nauczania zdalnego – dodaje burmistrz.

Do konkursu ofert mogą stanąć wszystkie zainteresowane kluby, warunkiem jest, by działały na terenie naszej gminy i oferowały swoje zajęcia dla naszych mieszkańców.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To wspomnienie partyzantów, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, ale dalej walczyli o niepodległość Polski z kolejnym – tym razem sowieckim okupantem.

Szacuje się, że w antykomunistycznym podziemiu działało od 120 do 180 tysięcy żołnierzy z okresu okupacji wojennej, którzy ścigani byli przez władze PRL aż do 1989 roku.

Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

28 lutego 2022 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 19:00,
1 marca 2022 r. (wtorek) w godz. 17:00 – 19:00,
3 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 19:00,
5 marca 2022 r. (sobota) w godz. 9:00 – 12:00.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, osoby które nie otrzymały jeszcze decyzji podatkowych i zawiadomień o stawce odpadów komunalnych będą mogły je odebrać oraz dokonać opłat.

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 25 lutego umowę z wyłonioną w przetargu firmą TIS Usługi Remontowo-Budowlane Macieja Ławika ze Szczecna. Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej przy tamtejszej siedzibie OSP. - Dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsce do integracji i prowadzenia zajęć kulturalnych i rozrywkowych – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.

Według dokumentacji projektowej, planowana rozbudowa budynku polegać będzie na dobudowaniu pomieszczeń kotłowni, pomieszczenia administracyjnego, węzła sanitarnego, pomieszczenia socjalnego, jak również powiększeniu pomieszczenia, w którym będzie się znajdować sala zajęć grupowych. Natomiast przebudowa w obrysie istniejącego budynku będzie obejmować pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie porządkowe i garaż. Obiekt zyska nowe instalacje, piec na pellet, pojawią się też panele fotowoltaiczne.

Inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Zadanie jest finansowane z programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt przebudowy i wyposażenia świetlicy ma wynieść prawie 1 mln zł. Pomoc unijna wynosi 50%.