11 listopada mieszkańcy gminy Daleszyce uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się zbiórką przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach. Następnie zebrani przemaszerowali na rynek w Daleszycach, przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Orkiestra Dęta z Daleszyc odegrała hymn państwowy, a następnie na znak uczczenia 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości w niebo wzbiło się 105 gołębi z hodowli Stanisława Furmanka oraz biało-czerwone balony. Delegacje złożone z przedstawicieli samorządu, a także Nadleśnictwa Daleszyce złożyły wiązanki kwiatów upamiętniając w ten sposób poległych.

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach odbędzie się 16 listopada 2023 roku, tj. czwartek o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXII/615/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Nr LXXX/686/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Siwonia

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - Budowa wschodniej obwodnicy Kielc

31 października 2023 roku uczniowie Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie wzięli udział w przesłuchaniu do Ogólnopolskiego konkursu "Do Hymnu" dla szkół podstawowych organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem konkursowym było wykonanie Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Społeczność szkolna, pod batutą Pana Radosława Sroki, z wielkim zaangażowaniem odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, "Marsz, Marsz Polonia" oraz "Rotę" .

Głównym celem konkursu „Do Hymnu” jest wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której od wieków głównym nośnikiem była pieśń.

 

1 listopada na cmentarzu parafialnym w Daleszycach odbyła się tradycyjna kwesta. Osoby odwiedzające groby swoich najbliższych wrzucali datki do puszek wolontariuszy.

- Od kilku lat organizatorem kwesty w dniu Wszystkich Świętych jest parafia pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach, a Urząd Miasta i Gminy pomaga w jej przeprowadzeniu. W środę, 1 listopada w rolę wolontariuszy zaangażowali się Burmistrz – Dariusz Meresiński, Radna Rady Powiatu – Anna Kosmala, Radni Rady Miejskiej w Daleszycach – Rafał Siwonia, Mariusz Dziadowicz, Bernadetta Krzywicka, Dorota Klimek, Paweł Toboła, Sołtysi – Ilona Kozubek, Paulina Lejawka, Wacław Pawlik, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy – Anna Lizis- Koprowska, Emilia Krzemińska, Sławomir Kwiatek, Paulina Mochocka, Ewa Wilczyńska, Joanna Grzesik, Edyta Maciejewska, Tomasz Kosakiewicz, Patrycja Łukawska, Marta Płóciennik i Urszula Lejawka, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Norbert Wojciechowski, Ewa Ozga, Leokadia Kulczyńska, Renata Sarek, Ewelina Pastuszka, członkowie Scholi Effatha – Sara Bernat, Wiktoria Oszczepalska, a także mieszkańcy – Małgorzata Wojciechowska i Grażyna Samburska.

Urząd Miasta i Gminy  w Daleszycach informuje, że został ogłoszony nabór  wniosków w ramach  Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024."

Komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zostało zamieszczone na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)