4 października burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wykonawcą planowanych zadań. Chodzi o remont półkilometrowych odcinków dróg (w Kranowie odcinek od obwodnicy w kierunku Słopca, w Kaczynie od głównej drogi Suków-Borków obok ośrodka Caritas do skrzyżowania z drogą na Podmarzysz), oba zyskają nowe nawierzchnie asfaltowe i nowe pobocza.

Prace wykona firma Albud z Oblęgorka. Wartość zadań to ok. 890 tys. zł z dofinansowaniem w wysokości 545 tys. zł pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji wyznaczono na początek lutego 2024 roku.

28 września Szkoła Podstawowa w Daleszycach obchodziła 26-tą rocznicę nadania imienia pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Głównym punktem programu było przedstawienie poświęcone patronowi szkoły. Uczniowie w scenkach ukazujących działalność oddziału partyzanckiego „Wybranieckich” dowodzonego przez „Barabasza” dali przejmujące świadectwo bohaterstwa i patriotyzmu żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej o wolną Ojczyznę na ziemi daleszyckiej, a zaproszeni goście gratulowali szkole „godnego naśladowania patrona”. - Patronem nie staje się przypadkowa osoba, ale ktoś, kogo chcemy naśladować i taką osobą był Marian Sołtysiak Barabasz – podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.

Niezwykłe pokazy, wyjątkowe gwiazdy, moc atrakcji i wspaniała publiczność – tak w skrócie można podsumować jedno z najważniejszych wydarzeń integracyjnych w tradycji gminy Daleszyce, czyli tegoroczny Jarmark na świętego Michała.

Wśród stałych punktów programu był gigantyczny lunapark i występ gwiazdy wieczoru, którą był zespół „Daj to głośniej”, ale gorące emocje wzbudziły również popisy lokalnych młodych artystów. Nie zabrakło Złotych Wag, czyli nagród burmistrza wręczanych zasłużonym mieszkańcom ziemi daleszyckiej. Najdłuższa kolejka ustawiła się w tym roku do charytatywnej loterii fantowej. Setki mieszkańców naszej gminy wsparły trudne leczenie dzielnej 6-latki z Sukowa.

Odnowione sale, szatnia i toalety, wszystko idealnie dopasowane do potrzeb najmłodszych, a przy tym estetyczne i kolorowe – tak wygląda dziś punkt przedszkolny w szkole podstawowej w Niestachowie. Obiekt został w czasie wakacji przebudowany, a przede wszystkim – wydzielony z budynku szkoły.

Założeniem inwestycji było rozdzielenie funkcji pomieszczeń szkoły i przedszkola, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo i higiena korzystania z obiektu przeznaczonego dla najmłodszych uczniów. Powstało osobne wejście od południowej strony szkoły, nowa szatnia i toaleta, maluchy zyskały też odnowione sale lekcyjne, osobny przedsionek i korytarz. Na inwestycji skorzystali także starsi, ponieważ wydzielenie dla przedszkolaków osobnej toalety pociągnęło za sobą również przebudowę dotychczasowych pomieszczeń sanitarnych, teraz przeznaczonych tylko dla starszych uczniów.

Zaczęła się przebudowa drogi prowadzącej do wieży widokowej w Daleszycach. Ekipa budowlana rozpoczęła karczowanie zakrzaczeń, w kolejnych etapach zyskamy tu komfortowy asfaltowy dojazd nie tylko do atrakcji turystycznej, ale też powstających przy drodze nowych domów mieszkalnych.

Droga do wieży widokowej obecnie jest wysypana tłuczniem. W ramach inwestycji wyasfaltowany zostanie 650-metrowy odcinek (od drogi powiatowej, ul. Świętokrzyskiej), powstanie też utwardzone pobocze.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 06.10.2023 r. tj. piątek o godz. 14:30 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia