Serdecznie zapraszamy MŁODZIEŻ w wieku 13-19 lat do udziału w badaniu ankietowym.
Wyniki ankiety pomogą nam w poznaniu opinii młodzieży na temat możliwości angażowania się w działania społeczne i pozwolą na sformułowanie diagnozy środowiska lokalnego.
Ankietę prowadzimy do 10 LISTOPADA
DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNOŚĆ
 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach odbędzie się 26 października 2023 roku, tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

PREZYDENT MIASTA KIELCE oraz samorządy lokalne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zapraszają do ponownych konsultacji projektów dokumentów:Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030 +” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+"

Wymarzona sala gimnastyczna dla uczniów z Marzysza jest już gotowa. W szkole podstawowej im. Marii Michalczyk ps. Wyrwicz oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy.

Nowa sala przylega do istniejącego budynku szkoły, prowadzi do niej praktyczny łącznik. Przy sali zbudowano pełne zaplecze sanitarne i szatnie. Podobnie, jak inne nowopowstające obiekty w gminie Daleszyce, sala wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych; ogrzewanie i ciepłą wodę zapewnia kotłownia na pellet, pompa ciepła i panele fotowoltaiczne.

5 października 2023 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Niestachowie im. Kornela Makuszyńskiego wzięli udział w ich pierwszej ważnej uroczystości, jaką jest pasowanie na ucznia.

Pierwszoklasiści w obecności burmistrza Dariusza Meresińskiego, dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców przystąpili do pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Następnie pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne.

obwody2 caly

obwody3 caly