Wielu mieszkańców naszej gminy wzięło udział w uroczystościach związanych z obchodami święta Trzech Króli.

Pierwszym punktem uroczystości Objawienia Pańskiego był barwny orszak, który prowadził z daleszyckiego rynku do świątyni. W pochodzie uczestniczyli m.in. księża na czele z proboszczem daleszyckiej Tadeuszem Cudzikiem, burmistrz Dariusz Meresiński, radni Rady Miejskiej w Daleszycach oraz mieszkańcy. W rolę Mędrców ze Wschodu wcielili się w tym roku Piotr Maciejewski, Wiesław Kułaga i Łukasz Pietrowski. Po dotarciu do kościoła odprawiono  uroczystą mszę święta.

Po mszy tradycyjnie poświęcono kredę i kadzidło. Wonią kadzidła wierni wypełniają domy, a kredą znaczą drzwi swoich mieszkań, wypisując na nich inicjały Mędrców ze Wschodu, Trzech Króli: K+M+B lub C+M+B oraz cyfry Nowego Roku kalendarzowego. Uroczystości w których wzięło udział mnóstwo wiernych, zakończył wspaniały koncert  Orkiestry Dętej z Daleszyc, która zagrała najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i popularne świąteczne utwory.

Gmina Daleszyce jest w czołówce, jeśli chodzi o ilość wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w 2023 roku. Nasza gmina jest jednym z atrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w powiecie kieleckim – wynika z danych Starostwa Powiatowego w Kielcach, za ubiegły rok.

111 pozwoleń, taki wynik pozwolił nam zająć drugie miejsce w powiecie pod względem wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w minionym roku. Liderem jest Morawica – 121 pozwoleń, podium zamyka Górno z 90 pozwoleniami.

Blisko tysiąc pozwoleń na budowę domów w ubiegłym roku wydał Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach, to oznacza, że nadal ludzie migrują do gmin powiatu kieleckiego, które są coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia.

O tym, w której gminie mieszkańcy chcą inwestować, decyduje między innymi: bliskość Kielc, nieskażona przyroda i dobry dojazd do miasta. Wszystkie te warunki spełnia gmina Daleszyce.

- Staramy się poprzez kolejne inwestycje, stworzyć idealne miejsce do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Modernizujemy szkoły, budujemy sale gimnastyczne, wodociągi, kanalizacje i drogi, jednocześnie dbając o to, co w naszej gminie jest bezcenne – środowisko naturalne. Wszystko to wpływa na podniesienie atrakcyjności naszych terenów. – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Wszystko to przekłada się na stale rosnącą liczbę mieszkańców gminy. Zbliżamy się do liczby 16 000 tysięcy, stale zameldowanych osób i wszystko wskazuje na to, że będzie nas coraz więcej.

Od wielu lat utrzymuje się tendencja do przenoszenia się z dużych miast do mniejszych miejscowości. Według specjalistów trend ten będzie jeszcze trwał. Ma to związek z szybkim rozwojem obszarów wiejskich, rozbudową infrastruktury ułatwiającej dojazd do miasta i niższymi kosztami kupna działek budowlanych.

W związku z powyższym, serdecznie witamy wszystkich nowych mieszkańców naszej gminy i zapraszamy kolejne osoby, które chcą zamieszkać w tak urokliwym miejscu, jakim jest gmina Daleszyce.

Zajrzeliśmy do danych dotyczących ewidencji ludności w naszej gminie. Sprawdzamy m.in. jakie imiona dla dzieci wybierano w minionym roku najchętniej.

Stan ludności gminy Daleszyce wyniósł na koniec grudnia 2023 r., dokładnie 15 846 osób, czyli o 10 więcej niż w roku 2022. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców to znów jesteśmy na plus. W 2023 roku zmarły 122 osoby. Urodziło się natomiast 112 dzieci: 48 dziewczynek i 64 chłopców. To pierwszy przypadek od kilku lat, kiedy to chłopców urodziło się więcej od dziewczynek. Czwarty rok z rzędu, liczba urodzeń w naszej gminie jest niższa od liczby zgonów. Związki małżeńskie zawarło 65 par, co w porównaniu do roku ubiegłego jest liczbą dwukrotnie niższą.

Sprawdziliśmy również jakie imiona najchętniej nadają swoim dzieciom mieszkańcy gminy Daleszyce. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami w minionym roku były Pola, Nadia i Michalina. Rodzice decydowali się również nadać swoim córeczkom  imiona takie jak: Gaja Blanka czy Apolonia. Jeśli chodzi o chłopców, to zdecydowanie najpopularniejszym imieniem był Szymon. W tym gronie znalazły się również imiona: Miłosz i Aleksander. Rzadziej spotykane imiona wśród chłopców to m.in. Beauvalet, Gustaw i Korneliusz.

Samorządy poprzez swoje działania chcą zachęcać ludzi do osiedlania na ich terytorium. - Dążymy do tego, aby powstawały lepsze warunki do życia, a co za tym idzie liczba mieszkańców w naszej gminie każdego roku stale wzrastała. Ma to duży wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny, która z roku na rok staje się coraz lepszym miejscem do zamieszkania.  – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko/Stopień zagrożenia
Silny wiatr/1

Ważność
od godz. 19:00 dnia 04.01.2024 do godz. 04:00 dnia 05.01.2024

Prawdopodobieństwo
70%

Przebieg
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu.


IMGW-PIB


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 2

Zjawisko/Stopień zagrożenia
Oblodzenie/1

Ważność
od godz. 22:00 dnia 04.01.2024 do godz. 09:00 dnia 05.01.2024

Prawdopodobieństwo
80%

Przebieg
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie około -6°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do czwartku 12.01.2024

IMGW-PIB

cupt logotypy

Dobiega końca realizacja projektu „Bezpieczna droga do szkoły – poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce”. W ramach tego projektu w pobliżu szkół zainstalowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości.

Gmina Daleszyce zyskała dofinansowanie w kwocie 256 827,50 zł na realizację projektu w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dzięki temu do naszych szkół zakupiono cztery symulatory zderzeń, dwa mobilne miasteczka rowerowe i trenażey czasu reakcji, a także osiem wyświetlaczy prędkości, które zamontowane zostały przy szkołach.

 - Wszystko to z myślą o bezpieczeństwie dzieci, młodzieży, a także nas wszystkich. Od najmłodszych lat chcemy edukować naszych uczniów jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Codziennie słyszymy o wypadkach, których w dużej mierze moglibyśmy uniknąć gdyby nie prędkość i brawura kierowców. Realizacja tego projektu pozwoli nam przekazać niezbędną wiedzę, potrzebną do bezpiecznego poruszania się po drodze, a także pokażemy ewentualne skutki zdarzeń drogowych – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Zakupione zostały m.in. symulatory zderzeń, które bardzo dobrze obrazują uderzenia czołowe przy dość niskiej prędkości. Osoba poddana takiemu doświadczeniu może sobie doskonale wyobrazić, co może się stać z ludzkim ciałem podczas wypadku przy dużej prędkości. Mobilne miasteczka rowerowe mają za zadanie nauczyć młodzież prawidłowego poruszania się po drodze, pieszo i na rowerze, a także pozwolą na doskonalenie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, natomiast trenażery będą wykorzystywane do treningu czasu reakcji i refleksu. W ramach projektu, w okolicach szkół podstawowych w Brzechowie, Daleszycach, Niestachowie oraz Szczecnie, zainstalowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości. Wskazują one kierowcom prędkość ich pojazdów. Jeśli dopuszczalna prędkość zostaje przekroczona, to na wyświetlaczach pojawia się komunikat "ZWOLNIJ". Wyświetlacze mają przypominać kierowcom o obowiązującej w danym miejscu dopuszczalnej prędkości.

Dzięki  temu projektowi możliwe będzie przeprowadzenie wśród uczniów szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, która może przynieść wymierne efekty w postaci bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, pieszo, rowerem, a w przyszłości pojazdami mechanicznymi.