Strażacy z jednostki OSP Cisów otrzymali rządową promesę na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szacowana wartość wozu to około 300 tys. zł, promesa opiewa na kwotę 150 tys. zł, drugą część sumy mają stanowić środki własne i samorządowe.

- Druhowie OSP działają na równi z Państwową Strażą Pożarną, a często są pierwsi na miejscu zdarzenia i muszą być dobrze wyposażeni. To jest inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich. Bez wkładu własnego gminy realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa – przyznaje burmistrz Dariusz Meresiński.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej przystąpił do realizacji nowej, ciekawej inicjatywy, której celem jest promowanie wynalazców – amatorów. 

Celem Konkursu jest pobudzanie kreatywności i innowacyjności, a także poszukiwanie ciekawych rozwiązań technicznych, czy społecznych, co przekłada się na upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej oraz zwiększa zainteresowanie przedsiębiorców wykorzystaniem nowych rozwiązań we własnej działalności gospodarczej. Szukamy osób, które w swoich piwnicach, garażach, ogródkach czy strychach tworzą autorskie koncepcje urządzeń lub rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania w różnych dziedzinach życia. Być może dziś jeszcze nie wiedzą jak pokazać światu swój pomysł.

Konkurs Amatorskich Wynalazków został objęty patronatem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a to zapowiada nawiązanie współpracy, która będzie służyć rozwojowi wynalazczości, merytorycznemu wspieraniu inicjatyw i działań służących poszanowaniu praw własności intelektualnej. 

Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek wyraziła przekonanie, że Konkurs służyć będzie nie tylko upowszechnieniu dokonań twórców rozwiązań innowacyjnych, ale także przyczyni się do ich wdrażania i komercjalizacji, stanowiąc forum służące inicjowaniu współpracy biznesowej potencjalnych inwestorów z wynalazcami.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Kielc - konstruktorów i majsterkowiczów w każdym wieku, działających indywidualnie lub w zespołach (do 5 osób), chcących zaprezentować swoje wynalazki. W konkursie mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że otrzymają zgodę swoich opiekunów. Zgłoszenie powinno dotyczyć wynalazków życia codziennego, wykonanych głównie z dostępnych, starych lub zepsutych części.
 
Do 15 maja 2023 r. czekamy na zgłoszenia w  Konkursie Amatorskich Wynalazków. Do udziału zapraszamy mieszkańców Kielc oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Chmielnik, Chęciny, Górno, Daleszyce, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Strawczyn, Zagnańsk).
 
Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin I Kieleckiego Konkursu Amatorskich Wynalazków, znajdują się na stronie: http://www.invest.kielce.pl/kielecki-konkurs-amatorskich-wynalazkow

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji dotyczących budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce. Jaśniej i bezpieczniej będzie przy drogach w Niwach, Mójczy, Kranowie i Daleszycach.

Trzy zadania będą realizowane w Niwach. Wzdłuż drogi gminnej nr 310009T na odcinku od posesji 88b w kierunku do ronda stanie 9 nowych słupów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe typu LED. Przy drodze powiatowej 1325T dobudowane zostaną 4 słupy i zamontowanych będzie 8 opraw oświetlenia. Natomiast przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 1155/48) stanie 5 nowych słupów i zamontowanych 8 opraw ledowych.

W miejscowości Mójcza zadanie będzie prowadzone na odcinku drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 62/2, gdzie zbudowanych zostanie 8 nowych słupów i zamontowanych 9 nowych opraw oświetlenia.

W Kranowie oświetlenie będzie rozbudowane wzdłuż drogi gminnej relacji Kranów – Słopiec, gdzie przewidziano montaż dwóch słupów i pięciu opraw oświetlenia.

Przy drodze powiatowej 1322T w Daleszycach (ul. Świętokrzyska – Zagórze) zakres robót obejmuje odcinek od istniejącego słupa nr 3 i dobudowę ośmiu nowych słupów oraz montaż 11 opraw o oświetlenia typu LED. 

Wszystkie nowe i wymieniane lampy są energooszczędne i integrowane z gminnym systemem inteligentnego oświetlenia, który umożliwia dostosowanie natężenia światła do warunków atmosferycznych. 

Wykonawcami zadań są firmy Spektrum z Kielc oraz Elektro-Dami z Kielc. Koszt inwestycji to w sumie 278 tys. zł.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Daleszyce na spotkanie warsztatowe dotyczące transportu i mobilności w naszym mieście! Celem spotkania jest poznanie Państwa opinii związanej ze sposobem przemieszczania się w mieście Kielce oraz w gminach należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Liczymy na Państwa zaangażowanie, wspólnie zdecydujemy o transporcie w KOF!

Tematyka spotkania:

  • Zapewnienie szybkiego, sprawnego i atrakcyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego z integracją przestrzenną, taryfową i czasową środków transportu oraz stworzenie szkieletu systemu transportowego opartego na węzłach przesiadkowych, które poprawią jakość publicznego transportu zbiorowego
  • Nowoczesny, niskoemisyjny transport w KOF uwzględniający elektromobilność i bezemisyjność
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z dążeniem do realizacji wizji zero, ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
  • Poprawa atrakcyjności infrastruktury rowerowej
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości KOF oraz zagospodarowanie przestrzenne zorientowane na system transportowy
  • Poprawa funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni miejskich w obszarach centralnych z dążeniem do realizacji idei miast 15 – minutowych, likwidacja miejskiej wyspy ciepła i reorganizacja systemu transportowego w centrum większych miast

Spotkanie odbędzie się w dniu 12.04.2023 r. godz. 15:45 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9 (Sala konferencyjna).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów oraz miejsc spotkań warsztatowych znajdują się na stronie internetowej: https://www.viavistula.pl/aktualnosci/

Serdecznie zapraszamy !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2023 r. (piątek) KASA czynna do godz. 13:00.

Płatności bezpośrednie 2023 w aplikacji eWniosekPlus