Aktualności PAP Samorząd

Jednomyślna decyzja Rady Miejskiej. Burmistrz Dariusz Meresiński otrzymał absolutorium

Podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca radni jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce, Dariuszowi Meresińskiemu. Wcześniej z uwagą wysłuchali sprawozdania z wykonania Budżetu.

Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu, była najważniejszym punktem sesji. Zanim przystąpiono do głosowania, radni zapoznali się z wnioskiem komisji rewizyjnej, skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium. Realizację budżetu pozytywnie zaopiniowało zarówno RIO, jak i wszystkie komisje. Radni udzielili Burmistrzowi absolutorium jednogłośnie i brawami podziękowali za wykonaną pracę i zaangażowanie.

Gościem specjalnym posiedzenia Rady Miejskiej był Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, na którego ręce Burmistrz złożył podziękowania za dotychczasową współpracę z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Podziękowania za współpracę w zakresie realizacji budżetu za 2015 zostały również skierowane do Michała Godowskiego – Starosty Powiatu Kieleckiego, Jana Cedro- Przewodniczącego Rady Powiatu, pracowników Urzędu Wojewódzkiego, radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, pracowników jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz do wszystkich mieszkańców Gminy Daleszyce.
- Rok 2015 był rokiem wytężonej pracy, analiz, przemyślanych decyzji i konkretnych działań, wpływających na poprawę jakości życia w naszej gminie. Mimo trudnej sytuacji finansowej skutecznie przeprowadzono wiele niezbędnych inwestycji, efektywnie i rozważnie wykorzystując środki zewnętrzne – mówił Burmistrz Dariusz Meresiński.

Dochody gminy za 2015 rok wyniosły 53,5 mln złotych. W porównaniu do 2014 roku dochody były wyższe o 6,7 mln złotych. Wydatki gminy zamknęły się kwotą 54,6 mln złotych. Ponadto dzięki wprowadzonym przez samorząd działaniom, dług gminy stopniowo i systematycznie maleje. - Jednym z najważniejszych celów, jaki sobie postawiliśmy na 2015 rok było zahamowanie zadłużenia, które w ubiegłych kadencjach rosło w szybkim tempie. Tylko w latach 2009-2014 wzrosło o około 21 milionów złotych. Rok 2015 rozpoczynaliśmy z zadłużeniem na poziomie 63,9 % budżetu gminy. Zakończyliśmy go z zadłużeniem na poziomie 58,3 %, a więc uzyskaliśmy spadek zadłużenia o 5,6 % – pokreślił Burmistrz.

Podczas sesji Burmistrz szczegółowo przedstawił zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku.

Do najważniejszych z nich należą: budowa Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, pierwszej tego typu placówka na terenie gminy, rewitalizacja Placu Cedry w Daleszycach, budowa II etapu kanalizacji w Sukowie, rozbudowa na potrzeby świetlic wiejskich budynków OSP w Smykowie oraz Sukowie. Duże nakłady poniesione zostały na poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym, w roku 2015 na terenie gminy przebudowanych zostało łącznie ponad 9000 mb dróg o nawierzchni asfaltowej. Środki z budżetu przeznaczono także na budowę chodników, wiat przystankowych, modernizację oświetlenia ulicznego. Otwarte zostały dwa nowe punkty przedszkolne w Sukowie i Mójczy, w której oddano również do użytkowania długo oczekiwaną salę gimnastyczną. W ramach zadań o charakterze proekologicznym i energooszczędnym gmina skorzystała z pilotażowego programu dotyczącego odnawialnych źródeł energii uzyskując 90 proc dofinansowanie na instalację urządzeń fotowoltaicznych, w które wyposażone zostały dwie szkoły Gminazjum w Daleszycach i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie.
- Pierwszy rok kadencji naszego samorządu to przede wszystkim praca nad zapewnieniem mieszkańcom sprawnych usług publicznych, głównie w zakresie infrastruktury, oświaty, poprawy bezpieczeństwa a także integracja społeczeństwa, lokalnych stowarzyszeń wokół wspólnego dobra, w tym spraw związanych z kulturą i sportem. Podstawą tej pracy był dialog społeczny i wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców, co przyniosło pozytywne rezultaty – podsumował Burmistrz Dariusz Meresiński. Udzielone mi dziś absolutorium jest dowodem uznania dla całego zespołu pracującego nad jego wykonaniem.


Dzisiaj jest: 16 września 2019 Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

utrudnienia-obwodnica

logo-wybory

odpady-nowe-konto.jpgodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11715275