Ruszają kolejne przebudowy dróg. Są wykonawcy i dofinansowania

Opublikowano: poniedziałek, 09, grudzień 2019 14:04

Fot. Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Dankowie.

28 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce podpisano umowy z wykonawcami na przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Danków i Kranów. Mowa o półkilometrowych odcinkach, które jeszcze w tym roku zyskają nowy blask.

Wykonawcą przebudowy drogi w miejscowości Danków jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. K. ze Staszowa. Roboty budowlane obejmą między innymi: ścinanie poboczy, a następnie korytowanie, profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, położenie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Pobocza i zjazdy będą miały nawierzchnię gruntową. Wykonawca wytnie i wykarczuje drzewa, a także wyreguluje ustawienie zaworów wodociągowych.

Wartość prac wyceniono na kwotę 145 tysięcy 29 złotych. Pozyskane przez samorząd gminy Daleszyce dofinansowanie wyniesie natomiast 113 tysięcy 563 złote i będzie pochodziło ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kranów jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z Kielc. Zakres prac budowlanych przewiduje mechaniczne ścinanie poboczy oraz mechaniczne przygotowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Wykonawca wyrówna istniejącą podbudowę tłuczniową warstwą kruszywa i położy nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Roboty budowlane obejmą także utwardzenie poboczy oraz zjazdów kruszywem, wymianę przyczółków przepustu drogowego, a także oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp.

Koszt realizacji zadania to 96 tysięcy 307 złotych. Dofinansowanie wyniesie 74 tysiące 502 złote i również będzie pochodziło z ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- Pogoda pozwala na realizację kolejnych inwestycji drogowych, dlatego nie zwalniamy tempa i rozpoczynamy przebudowy dwóch odcinków dróg w miejscowościach Danków i Kranów. Według umów zawartych z wykonawcami, prace budowlane mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Liczymy, że roboty zostaną przeprowadzone sprawnie i terminowo – podsumowuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Agnieszka Olech