Kolejne inwestycje drogowe w naszej gminie. Są już wykonawcy projektów

Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2020 08:59

W planach jest przebudowa i rozbudowa kolejnych odcinków dróg i skrzyżowania na terenie naszej gminy. Umowy na przygotowanie projektów zostały podpisane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz wyłonionych w przetargach wykonawców z początkiem września.

Jednym z zadań jest „Opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach”. Prace zlokalizowane będą w ciągu drogi powiatowej (starodroże drogi wojewódzkiej 764). Wartość umowy to niemal 40 tys. zł. Wykonawcą będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z Piotrkowic. W planach jest także przebudowa drogi powiatowej w Mójczy-Sukowie wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego, a dokumentację projektową dla tego zadania ma przygotować firma Usługi Doradztwa Technicznego BINGO z Kielc. Wartość umowy to niemal 48 tys. zł. Trzecim zadaniem jest „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w Marzyszu”. Wartość umowna to 32 tys. zł. Wykonawcą jest ST PROJEKT z Włoszczowy. Te trzy projekty mają być gotowe do końca maja przyszłego roku.

Kolejnym zadaniem będzie „Przebudowa drogi gminnej Słopiec-Ławy-Niwy”. Projekt opracuje PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, jego wartość to 17 tys. zł. Umowa została podpisana także na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w Słopcu. Wartość umowy to 28 tys. zł. Wykonawcą jest ST PROJEKT z Włoszczowy. Termin wykonania obu dokumentacji minie z końcem lutego przyszłego roku.

Gmina ogłosiła również zamówienie publiczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Szczecno wraz z budową chodnika.

Po przygotowaniu projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę możliwy będzie kolejny etap działań, czyli wybór wykonawcy prac i realizacja planowanych inwestycji.