Zakończyły się prace przy budowie platformy widokowej i ścieżki dydaktycznej

Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019 11:21

Wieża widokowa, wiaty ze stołami i miejscami siedzącymi, a także oznakowana ścieżka dydaktyczna jest już dostępna dla turystów i mieszkańców naszej gminy.

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu po byłej kopalni kamienia w Daleszycach znajdującego się w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym, charakteryzującego się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

- Naszymi działaniami chcemy podnieść atrakcyjność turystyczną tego terenu, a także odpowiednio wykorzystać stworzone przez przyrodę warunki do aktywnego spędzania czasu. Mam nadzieję, że już wkrótce na ścieżce będzie można spotkać wielu turystów, a także naszych mieszkańców – mówi burmistrz, Dariusz Meresiński.

W ramach projektu wybudowana została platforma (wieża) widokowa z konstrukcji drewnianej o wysokości ok. 15 metrów, zorganizowano ciąg pieszo-rowerowy w formie pętli pełniący funkcję ścieżki dydaktycznej. W ramach infrastruktury stworzone zostały miejsca postojowe, przestrzeń do odpoczynku - wiaty, ławeczki, kosze na śmieci, miejsca dla rowerów, a także miejsca postojowe dla aut. Utworzono również zaplecze sanitarne. Powstała infrastruktura na terenie dwóch świetlic wiejskich - w Widełkach i Cisowie, która pełni rolę przystanków na trasie przejścia.

Ścieżka dydaktyczna została odpowiednio oznakowana i wyposażona w tablice informacyjne.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 680 929,00 zł z czego 85% kosztów zostało współfinansowane ze środków RPOWŚ 2014-2020, działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF. Wykonawcą była Firma Projektowo-Budowlana „WŁODARZ” Michał Włodarz.

Mateusz Fąfara