Odpady komunalne. Przypomnienie.

 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.
 2. Firma „EKOM” dostarcza mieszkańcom worki na odpady segregowane na zasadzie wymiany. Podczas odbioru worków zapełnionych zostawia nowe.
 3. Odpady należy wystawiać przed posesje zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów do godz. 6.30.
 4. W okresie od 1 października 2013r. do 30 kwietnia 2014r. obowiązuje nowy harmonogram odpadów.

 5. Interwencje dotyczące nieodebrania odpadów należy zgłaszać niezwłocznie do urzędu w Referacie Gospodarki, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, pok. 4A, tel. (41) 317-16-94 wew. 135
 6. Jeżeli właściciel nieruchomości nie złożył do dnia dzisiejszego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest do jej złożenia w trybie pilnym.
 7. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 8. Jeżeli właściciel nieruchomości do dnia dzisiejszego nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o dokonanie wpłaty. Pierwsza wpłata powinna być uiszczona do 15 września 2013r. (za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013r.).
 9. Kolejna opłata za odpady komunalne jest do 15 listopada 2013r. (za okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r.).
 10. Opłatę za odpady można uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, u sołtysa lub przelewem na rachunek nr: 55 8485 0009 0000 0130 2000 0004.
 11. Pytania dotyczące gospodarki odpadami można zadawać telefonicznie pod numerem: (41) 317-16-94 wew. 135, osobiście pok. 4A (UMiG Daleszyce) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  '; document.write(''); document.write(addy_text51787); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.