21 listopada br. w UMiG Daleszyce odbyło się szkolenie dla rolników.

Tematem szkolenia, które poprowadził doradca rolniczy – Damian Szpak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach były praktyczne wskazówki dla rolników jak postępować w przypadku kontroli przeprowadzonych przez ARIMR oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Kolejnym tematem były Ogólne wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich, omawiano też problemy potencjalnego zagrożenia stad trzody chlewnej przez afrykański wirus świń oraz czynności związane z wystąpieniem urazu bądź nagłego wypadku zwierząt gospodarskich.
Zainteresowaniem rolników cieszyły się również założenia do nowego PROW na lata 2014-2020.

/m.j./