Terminy opłat oraz stawki za wywóz odpadów komunalnych w 2019 r.

pojemniki smieciInformujemy , że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację.

Wypełniający deklarację do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje jedną ze stawek opłaty podanych poniżej uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty:

a) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:

• w przypadku gospodarstw domowych 1-osobowych - 13,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 2-osobowych - 19,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 3-5 osobowych - 29,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 6- osobowych i większych - 39,00 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje w części D deklaracji, że odpady będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny to do wyliczenia opłaty w części F i G deklaracji przyjmuje stawkę miesięczną z tej grupy odpowiadającą danemu gospodarstwu.

b) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

• w przypadku gospodarstw domowych 1-osobowych - 7,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 2-osobowych - 14,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 3-5 osobowych - 18,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 6- osobowych i większych - 22,00 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje w części D deklaracji, że odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny to do wyliczenia opłaty w części F i G deklaracji przyjmuje stawkę miesięczną z tej grupy odpowiadającą danemu gospodarstwu.

 

W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Eweliną Miernik pokój nr 4 lub tel. 41/317-16-94 wew. 104.

Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach pokój nr 19 tel. 41/ 317-16-94 wew. 119.