Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów biodegradowalnych

UWAGA! Zmiana harmonogramu odbioru odpadów biodegradowalnych dla miejscowości, które dotychczas miały odbiór w czwartki i piątki. Zmiana spowodowana jest ograniczonym działaniem instalacji, która przyjmuje ww. frakcję odpadów.

Odpady o kodzie 20 02 01 (bio) przyjmowane są od poniedziałku do środy.

bio-nowe-1

bio-nowe-2

Informacja firmy EKO-KWIAT (2)

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że od 1 czerwca 2020 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawek opłat.
W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachodzi konieczność złożenia nowej (zmiany) deklaracji. Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, które obowiązują od 1 czerwca 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

Czytaj więcej...

Informacja firmy EKO-KWIAT

W związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym z dniem 26 maja 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ługi 1 w Daleszycach będzie nieczynny do odwołania.

Przypominamy jak należy segregować odpady

segregacja-odpadow