WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

Lp.

Nazwa firmy

Data ważności

Nr telefonu

1.

Usługi Asenizacyjne Józef Wojciechowski

Kranów 71a, 26-021 Daleszyce

31.12.2029

667 455 203

2.

Firma Transportowo-Handlowa Andrzej Gawęcki Widełki 43, 26-021 Daleszyce

14.11.2025

503 072 031

3.

Firma Asenizacyjna Władysław Bęben

Kielce ul. Sandomierska 300/1

07.11.2023

510 446 552

4.

„JĘDRZEJ” Wywóz Odpadów Komunalnych

Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 18

31.03.2022

606 266 215

5.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Warszawa ul. Płochocińska 29

04.05.2025

22 614 59 79

22 614 59 87

6.

DORP-EKO Sp. z o.o.

Kielce ul. Raciborskiego 10/51

13.04.2025

505 547 555

7.

„EKOMAX” Usługi dla ochrony środowiska

Karol Szczodry, Mąchocice Kapitulne 146

22.09.2024

887 450 865

8.

Firma EKO-STĘPLEWSKI

Zakład Usług Asenizacyjnych Andrzej Stęplewski

Kielce ul. Kutnowska 4

09.01.2026

692 309 165

9.

WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Zabrze ul. Szybowa 2

02.04.2027

32 278 45 31

10.

Przewóz Ładunków Transportem Ciężkim

Kubicka Maria

Bilcza ul. Żeromskiego 57

30.07.2028

602 440 941

11.

WOŚ-TRANS Janusz Woś

Usługi Asenizacyjno-Transportowe

Brzeziny ul. Szkolna 19

23.10.2028

883 022 923

 

Gospodarka odpadami w pigułce - czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

smieci xChcesz dowiedzieć się co i jak powinniśmy segregować? Czy z odpadami można zrobić wszystko?

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne, widoczne rezultaty. Poniżej wyjaśniamy twoje wątpliwości z dziedziny gospodarki odpadami.

Każdy powinien pamiętać o jednej z najważniejszych zasad postępowania z odpadami:

Czytaj więcej...

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Produkujemy coraz więcej odpadów, a drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje" ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Czytaj więcej...

Powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Nowy Regulamin

Informujemy, że w dniu 24.04.2015 r. został przyjęty Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADAMUS” Leszek Adamus ul. Krakowska 58, Staszów.
PSZOK jest to miejsce do, którego mieszkańcy Gminy Daleszyce przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne. O terminie otwarcia i uruchomienia PSZOK poinformujemy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu do zapoznania się i stosowania się do zawartych zapisów.

Czytaj więcej...

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

smieci xPrzypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę „ADAMUS” nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji.

Czytaj więcej...

Segreguj z nami! Walcz z odpadami!