Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

smieci xPrzypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę „ADAMUS” nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji.

Czytaj więcej...

Segreguj z nami! Walcz z odpadami!

Informacja - dostawa pojemników na odpady

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że pojemniki na odpady będą dostarczane w następujących dniach:

Trzemosna – 19.02.2015 r. (tj. czwartek po godz. 12:00)

Borków – 21.02.2015 r. (tj. sobota na parkingu przy tamie od godz. 8:30 do 14:00 )

Szczecno – 25.02.2015 r. (tj. środa pod remizą)

Komórki – 26.02.2015 r. (tj. czwartek)

Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów – 28.02.2015 r. (tj. sobota)

Czytaj więcej...

Nie spalaj śmieci!

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Czytaj więcej...

Osiągnięte poziomy recyklingu na koniec 2013 roku

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –94,24 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.