Informacja - dostawa pojemników na odpady

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że pojemniki na odpady będą dostarczane w następujących dniach:

Trzemosna – 19.02.2015 r. (tj. czwartek po godz. 12:00)

Borków – 21.02.2015 r. (tj. sobota na parkingu przy tamie od godz. 8:30 do 14:00 )

Szczecno – 25.02.2015 r. (tj. środa pod remizą)

Komórki – 26.02.2015 r. (tj. czwartek)

Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów – 28.02.2015 r. (tj. sobota)

Czytaj więcej...

Nie spalaj śmieci!

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Czytaj więcej...

Osiągnięte poziomy recyklingu na koniec 2013 roku

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –94,24 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.

ODBIÓR CIEKŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH I OPRÓŻNIANIE SZAMB NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

1.

Usługi asenizacyjne Józef Wojciechowski - Kranów 71a  26-021 Daleszyce

Tel. 667 455 203

2.

Wywóz nieczystości płynnych Kazimierz Szczodry -   Mąchocice Kapitulne 146 26-001 Masłów

Tel.

3.

Firma Transportowo -Handlowa Andrzej Gawęcki – Widełki 43 26-021 Daleszyce

Tel. 503 072 031

4.

Firma asenizacyjna Władysław Bęben
Kielce ul. Sandomierska 300/1

Tel. 510 446 552

5.

„Jędrzej” Wywóz Odpadów Komunalnych
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 18

Tel. 606 266 215

6.

ECO-LUKSAL Łukasz Saletra
Masłów I ul.Jana Pawła II 33

Tel. 880 585 043

Zgodnie z przepisami wynikającymi Z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie wymienione Firmy maja prawo opróżniać zbiorniki bezodpływowe na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

Osoby u których wykonywana jest usługa mają żądać wydania Faktury VAT za wykonana usługę. Dokumenty należy przetrzymywać do kontroli , które będą sprawdzane przez Straż Miejską w Daleszycach.

Informacje o gospodarowaniu odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów:

- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w msc. Promnik, 26-067 Strawczyn (zarządca instalacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce).
- Odpady zielone przetwarzane są w regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów regionu 4 w miejscowości Przededworze, 26-020 Chmielnik (zarządca: Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

 
Gmina Daleszyce na koniec 2012 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,3 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 83,6 %.


 

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 94,24%
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2014 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,91 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,41 %.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2015 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,2 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7,2%.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2016 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,6 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %.


Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2017 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,03 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –95,99 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,33 %.