Rewolucja śmieciowa. Co nas czeka w 2013 roku?

Od początku 2012r. w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli tzw. "rewolucja śmieciowa". Nasz kraj dołączył tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowelizacja wprowadza nowy porządek prawny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W konsekwencji wymusza na gminach zmianę dotychczasowego systemu gospodarowania tymi odpadami. Zasadniczo ulegnie zmianie relacja pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości a gminą.

Czytaj więcej...

Gminy przejmą kontrole nad odpadami

Już od roku 2012 gminy wdrożą narzędzia by skuteczniej zarządzać gospodarką odpadami na swoim terenie i sprawniej kontrolować, to co się dzieje ze "śmieciami". Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy - O Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, którą uchwalił Sejm w dniu 13 maja 2011r.

Zgodnie z nowymi zapisami gminy będą odpowiadać za redukcję śmieci na wysypiskach i trudniej będzie uniknąć płacenia za wywóz odpadów. Zgodnie z nowelizacją ustawy mieszkańcy będą wnosić opłaty do gminy, która ma organizować przetargi dla firm zajmujących się odpadami. To do podstawowych zadań gmin ma należeć dbanie o porządek na swoim terenie i ograniczenie odpadów zalegających na wysypiskach.

Czytaj więcej...