Daleszyce z bardzo dużym budżetem na 2020 rok

 

budzet

27 grudnia 2019 r., podczas sesji Rady Miejskiej, radni Miasta i Gminy Daleszyce jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości – 92.233.552,33 zł ( w tym dochody bieżące 77.005.531,63 zł, dochody majątkowe: 15.228.020,70 zł) a wydatki 99.933.552,33 zł. (wydatki bieżące 70.509.793,17 zł, a wydatki majątkowe: 29.423.759,16 zł). W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 566.735,19zł zł.


Uchwała nr XXII/162/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2020 rok