Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 czerwca 2017 r. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Eko-kwiat sp. z o.o. z Woli Jachowej świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy Daleszyce. W myśl nowej umowy przez najbliższe trzy lata nie zmieni się cena za wywóz odpadów.

Nowa firma zadba o czystość w gminie Daleszyce. Obowiązki poprzedniego wykonawcy, który zrezygnował ze świadczenia usług odbioru śmieci od mieszkańców gminy, przejmie firma Eko-Kwiat z Woli Jachowej, która swoje zadanie przejmie już w czerwcu.

Zachowane zostaną zasady zbiórki selektywnej. Ponadto mają się polepszyć warunki odbioru tzw. śmieci wielkogabarytowych, które będziemy mogli wystawić przed posesją nie dwa, jak dotąd, a cztery razy w roku. Częściej otwarty będzie również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie daleszyckiego ZUK-u: oprócz środy i soboty, także w poniedziałki, od godz. 12-tej do 18-tej.

Do przetargu na nowego wykonawcę zadania, ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, zgłosiło się siedem chętnych firm. Eko-Kwiat złożył najkorzystniejszą ofertę.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Miasta i Gminy Daleszyce na 2019 rok - wersja na drukarkę do pobrania w pliku PDF Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o. pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.

Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 700.

Odpady ulegające biodegradacji oraz popiół zbierane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.

Odpady niewystawione do w/w godziny,po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Wywóz z miejscowości

 

Daleszyce: ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Rejtana, ul. Reja,  ul. Żeromskiego, ul. Zielona, ul. Zakręty,  ul. Za Ścięgnami, ul. Polna, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Paderewskiego, ul. Plac Cedry, ul. Błonie,  ul. Chopina, ul. 3-go Maja, ul. Głowackiego, ul. Spacerowa, ul. Zakościele,              ul. Świętokrzyska,  ul. Ściegiennego, ul. Wigury, ul. Grottgera k/UM, ul. Mała, ul. Plac Staszica,          ul. Moniuszki, ul. Kościelna

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

2

Środa

21

poniedziałek

LUTY

4

poniedziałek

18

poniedziałek

MARZEC

4

poniedziałek

14

czwartek

KWIECIEŃ

1

poniedziałek

16

wtorek

10

środa

MAJ

6

poniedziałek

21

wtorek

15

środa

CZERWIEC

3

poniedziałek

18

wtorek

12

środa

LIPIEC

1

poniedziałek

17

środa

10

Środa

SIERPIEŃ

1

czwartek

19

poniedziałek

12

poniedziałek

WRZESIEŃ

2

poniedziałek

17

wtorek

11

środa

PAŹDZIERNIK

1

wtorek

17

czwartek

10

czwartek

LISTOPAD

4

poniedziałek

19

wtorek

GRUDZIEŃ

2

poniedziałek

11

Środa


 Wywóz z miejscowości

Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów, Daleszyce ul. Wójtostwo, Wójtostwo, Danków, Smyków, Sieraków

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

8

wtorek

22

wtorek

LUTY

7

czwartek

19

wtorek

MARZEC

7

Czwartek

18

poniedziałek

KWIECIEŃ

4

czwartek

19

piątek

11

czwartek

MAJ

9

czwartek

24

piątek

16

czwartek

CZERWIEC

6

czwartek

24

poniedziałek

13

czwartek

LIPIEC

4

czwartek

22

poniedziałek

11

czwartek

SIERPIEŃ

6

wtorek

22

czwartek

 

13

wtorek

WRZESIEŃ

5

czwartek

20

piątek

12

czwartek

PAŹDZIERNIK

4

piątek

22

wtorek

11

piątek

LISTOPAD

7

czwartek

20

środa

GRUDZIEŃ

5

czwartek

12

czwartek

 

 Wywóz z miejscowości

Suków z ul. Dymińską, Suków z ul. Nad Lubrzanką,                                        Mójcza tylko  ul. Chabrowa, Borki, Babie, Modrzewie, Papiernia

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

9

Środa

23

środa

LUTY

12

wtorek

20

środa

MARZEC

8

piątek

19

wtorek

KWIECIEŃ

5

piątek

23

wtorek

12

piątek

MAJ

10

piątek

27

poniedziałek

17

piątek

CZERWIEC

7

piątek

25

wtorek

14

piątek

LIPIEC

5

piątek

23

wtorek

12

piątek

SIERPIEŃ

7

środa

23

piątek

14

środa

WRZESIEŃ

6

piątek

23

poniedziałek

13

piątek

PAŹDZIERNIK

7

poniedziałek

23

środa

15

wtorek

LISTOPAD

13

środa

21

czwartek

GRUDZIEŃ

6

piątek

17

wtorek


 Wywóz z miejscowości

Brzechów, Niestachów, Daleszyce ul. Zagórze, Daleszyce ul. Dębczyna

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

7

poniedziałek

22

wtorek

LUTY

6

środa

19

wtorek

MARZEC

6

środa

18

poniedziałek

KWIECIEŃ

3

środa

18

czwartek

11

czwartek

MAJ

8

środa

23

czwartek

16

czwartek

CZERWIEC

5

środa

21

piątek

13

czwartek

LIPIEC

3

środa

19

piątek

11

czwartek

SIERPIEŃ

5

poniedziałek

21

 środa

13

wtorek

WRZESIEŃ

4

środa

19

czwartek

12

czwartek

PAŹDZIERNIK

3

czwartek

21

Poniedziałek

11

piątek

LISTOPAD

6

środa

20

środa

GRUDZIEŃ

4

środa

12

czwartek

 

Wywóz z miejscowości

 

Widełki, Cisów, Niwy, Daleszyce ul. Ługi

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

3

czwartek

21

poniedziałek

LUTY

5

wtorek

18

poniedziałek

MARZEC

5

wtorek

14

czwartek

KWIECIEŃ

2

wtorek

17

środa

10

środa

MAJ

7

wtorek

22

środa

15

środa

CZERWIEC

4

wtorek

19

środa

12

środa

LIPIEC

2

wtorek

18

czwartek

10

Środa

SIERPIEŃ

2

piątek

20

wtorek

12

poniedziałek

WRZESIEŃ

3

wtorek

18

środa

11

środa

PAŹDZIERNIK

2

środa

18

piątek

10

czwartek

LISTOPAD

5

wtorek

19

wtorek

GRUDZIEŃ

3

wtorek

11

Środa

 

Wywóz z miejscowości

 

Kranów, Słopiec Szlachecki, Słopiec Rządowy, Borków, Trzemosna, Daleszyce ul. Ławy

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

10

czwartek

24

czwartek

LUTY

13

Środa

21

czwartek

MARZEC

12

wtorek

20

środa

KWIECIEŃ

8

poniedziałek

26

piątek

29

poniedziałek

MAJ

13

poniedziałek

28

wtorek

20

poniedziałek

CZERWIEC

10

poniedziałek

26

środa

17

poniedziałek

LIPIEC

8

poniedziałek

24

środa

16

wtorek

SIERPIEŃ

8

czwartek

27

wtorek

16

piątek

WRZESIEŃ

9

poniedziałek

24

wtorek

16

poniedziałek

PAŹDZIERNIK

8

wtorek

24

czwartek

16

środa

LISTOPAD

14

czwartek

26

wtorek

GRUDZIEŃ

9

poniedziałek

13

piątek

 

Wywóz z miejscowości

 

Mójcza ul. Akacjowa, Mójcza ul. Skalna, Mójcza ul. Tęczowa, Mójcza           ul. Wiosenna, Mójcza ul. Nad Lubrzanką, Szczecno, Komórki

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

15

wtorek

24

czwartek

LUTY

14

czwartek

21

czwartek

MARZEC

13

środa

20

środa

KWIECIEŃ

9

wtorek

30

wtorek

29

poniedziałek

MAJ

14

wtorek

31

piątek

20

poniedziałek

CZERWIEC

11

wtorek

27

czwartek

17

poniedziałek

LIPIEC

9

wtorek

26

piątek

16

wtorek

SIERPIEŃ

9

piątek

9

piątek

30

piątek

16

piątek

WRZESIEŃ

10

wtorek

30

poniedziałek

16

poniedziałek

PAŹDZIERNIK

9

środa

25

piątek

16

środa

LISTOPAD

18

poniedziałek

26

wtorek

GRUDZIEŃ

10

wtorek

13

piątek

 Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, akcesoria domowe), zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny oraz zużyte opony od samochodu osobowego zbierane będą w dniach:

Odpady wystawione po przejechaniu śmieciarki oraz części odpadów wielkogabarytowych, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50kg jedna część) nie zostaną odebrane. Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję, w sposób niezagrażający ruchowi samochodowemu oraz pieszych, do godz. 7.00 rano w dniu odbioru.

 

Miejscowości:

KOMÓRKI, SZCZECNO, TRZEMOSNA, BORKÓW, PODMARZYSZ, MARZYSZ, KACZYN, ZNOJÓW, SUKÓW, MÓJCZA, NIESTACHÓW

CISÓW, WIDEŁKI, NIWY, SMYKÓW, SIERAKÓW, DANKÓW, WÓJTOSTWO, DALESZYCE, SŁOPIEC, KRANÓW, BRZECHÓW

MARZEC

26 (wtorek)

21 ( czwartek)

CZERWIEC

28 ( piątek)

28 ( piątek)

WRZESIEŃ

27 ( piątek)

27 ( piątek )

GRUDZIEŃ

20 ( piątek )

23 ( poniedziałek)

 Do pojemnika, przeznaczonego na odpady komunalne - zmieszane:

Wrzucamy m.in. :

NIE wrzucamy m.in.:

Zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)

Zużyte obuwie

Wilgotny i zabrudzony papier oraz folia

Papierosy, pety

Szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki)

Worki od odkurzacza

Lustra

Butelki po olejach spożywczych

Sznurki, wstążki

Odpady zielone, czyli drobne gałęzie, liście, skoszona trawa

Materiały budowlane i rozbiórkowe tzn. gruz, eternit, płytki

Odpady, które podlegają segregacji: papier, szkło, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe

Odpady wielkogabarytowe

Popiół

Chemikaliów i zużytych opon

Przeterminowanych leków

Nie zbieramy odpadów samochodowych (np. reflektory, zderzaki, szyby, fotele samochodowe itp.) oraz odpadów remontowo-budowlanych (np. gruz, styropian itp.)!!! Takie odpady, mieszkańcy Miasta i Gminy Daleszyce mogą dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u (Daleszyce ul. Ługi 1) czynny w: poniedziałek i środę w godz. 12.00-18.00 oraz sobotę w godz. 10.00 - 16.00. Prosimy uszanować termin wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady tego rodzaju będą zbierane tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie. Prosimy wystawić je przed posesje przed godziną 7.00w dniu wywozu.


Harmonogram wywozu odpadów z terenu Miasta i Gminy Daleszyce na 2018 rok - do pobrania w pliku PDF


W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu ich odbioru prosimy o wystawienie i dowożenie we własnym zakresie z altan śmietnikowych sprzed swoich posesji pojemników / worków do drogi głównej !!! do godziny 7.00.

Odpady nie wystawione do drogi głównej w/w czasie po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o. pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.

Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 700.

Odpady ulegające biodegradacji oraz popiół zbierane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.

Odpady niewystawione do w/w godziny,po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Wywóz z miejscowości

 

Daleszyce: ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Rejtana, ul. Reja,  ul. Żeromskiego, ul. Zielona, ul. Zakręty,  ul. Za Ścięgnami, ul. Polna, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Paderewskiego, ul. Plac Cedry, ul. Błonie,  ul. Chopina, ul. 3-go Maja, ul. Głogowskiego, ul. Spacerowa, ul. Zakościele,              ul. Świętokrzyska,  ul. Ściegiennego, ul. Wigury, ul. Grottgera k/UM, ul. Mała, ul. Plac Staszica,          ul. Moniuszki, ul. Kościelna

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

2

Środa

21

poniedziałek

LUTY

4

poniedziałek

18

poniedziałek

MARZEC

4

poniedziałek

14

czwartek

KWIECIEŃ

1

poniedziałek

16

wtorek

10

środa

MAJ

6

poniedziałek

21

wtorek

15

środa

CZERWIEC

3

poniedziałek

18

wtorek

12

środa

LIPIEC

1

poniedziałek

17

środa

10

Środa

SIERPIEŃ

1

czwartek

19

poniedziałek

12

poniedziałek

WRZESIEŃ

2

poniedziałek

17

wtorek

11

środa

PAŹDZIERNIK

1

wtorek

17

czwartek

10

czwartek

LISTOPAD

4

poniedziałek

19

wtorek

GRUDZIEŃ

2

poniedziałek

11

Środa