Zimowe utrzymanie dróg

INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE
W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020

I. Droga Wojewódzka nr 764 na odcinku Suków – Widełki

Dyrekcja ŚZDW Kielce- 41 347 04 92 (70)

 

ŚZDW Obwód drogowy Zgórsko– 41 346 58 40 (50), tel. kom. 604-401-210


II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach:

1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania linii MZK, i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

Dyrekcja PZD w Kielcach - 41 200 -17- 33

Obwód drogowy w Łagowie - 41 307- 40- 68

 

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości.

 

WYKAZ REFERENCYJNY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2019/2020

Numer Urzędu Marsz.

Nazwa drogi

Kod  odcinka

Przebieg  odcinka

Długość  odcinka

Długość drogi [mb]

319001T

 Kaczyn - Marzysz

319001T

DP 0355T - Kaczyn - Marzysz - DP 0368T

2+033

2033

319002T

Skorzeszyce - Smyków

319002T

DP 0336T - Skorzerzyce - Smyków

0+400

400

319003T

Bukówka - Mójcza

319003T

DW 764 - Bukówka - Mójcza - DP0328T

1+197

1797

319004T

Borków - Słopiec Szlachecki

319004T

DP 0355T - Borków - Słopiec Szlachecki - DG 319005T

2+597

2597

319005T

Słopiec Szlachecki

319005T

DP 0358T - Słopiec Szlachecki przez wieś

1+678

1678

319006T

 Kaczyn - Znojów

319006T

DG 319001T - Kaczyn - Znojów - DG 319016T

1+156

1156

319007T

 Kranów - Słopiec

319007T

DW 764 - Kranów - Znojów - DP 0332T

3+000

3000

319008T

 Słopiec - Ławy - Niwki

319008T

DG 319005T - Słopiec - Ławy - Niwki - DG 319009T

1+884

1884

319009T

Daleszyce - Niwki

319009T

DP 0332T - Dalszyce - Niwki - DW 764

3+295

3295

319010T

Wójtostwo - Niwki

319010T

DP 0333T - Wójostwo - Niwki - DP 0334T

0+787

787

319011T

Daleszyce: ul. Zagórze

319011T

DP 0332T - ul. Zagórze - do ostatnie zabudowania

0+970

970

319012T

Daleszyce: ul. Dębczyny

319012T

DP 0329T - ul. Dębczyny - DP 0332T

0+849

849

319013T

Brzechów - Brzechów Nowiny

319013T/1

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - do końca drogi

0+553

4347

319013T/2

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 0329T

1+312

319013T/2

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 0330T

2+482

319014T

 Marzysz I - Marzysz II

319014T

DP 0368T - Marzysz I - Marzysz II - DP 0368T

2+031

2031

319015T

Borków - Podmarzysz

319015T

DP 0355T - Borków - Podmarzysz - DP 0368T

3+183

3183

319016T

 Marzysz - Znojów

319016T

DP 0368T - Marzysz - Znojów - DG 319006T

1+044

1044

319017T

 Mójcza - ul. Chabrowa

319017T

DG 319003T - Mójcza - cała ul. Chabrowa

1+240

1240

319018T

 Mójcza

319018T

DP 0328T - Mójcza - do ujęcia wody w Mójczy

0+439

439

319019T

Suków Papiernia

319019T

DP 0355T - przez wieś Suków Papiernia - DR LOKALNA

1+390

1390

319020T

 Trzemosna - Szczecno

319020T

DP 0356T - Trzemosna - Szczecno - DP 0357T

2+947

2947

319021T

 Niwki Daleszyckie

319021T

DW 764 - przez wieś Niwki Daleszyckie - DP 0335T

2+254

2254

319022T

Cisów

319022T

DP 0313T - przez wieś Cisów tzw. Łonek

0+950

950

319023T

  Cisów Zadworze - Pasieka

319023T

DP 0313T - przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka - DR LOKALNA

1+011

1011

319024T

 Widełki tzw. Brzezinki

319024T

DP 0337T - przez wieś Widełki tzw. Brzezinki - do granica gminy

0+807

807

319025T

 Widełki tzw. Zarobińskie

319025T

DP 0337T - przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie - DR LOKALNA

0+473

473

319026T

 Danków

319026T

DP 0333T - przez wieś Danków tzw. Górków

0+900

900

319027T

Kranów

319027T

DW 764 - przez wieś Kranów - DR LOKALNA

0+845

845

319028T

Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

319028T/1

DP 0358T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

0+330

740

319028T/2

DP 0358T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy - DG 319007T

0+410

319029T

 Borków

319029T

DP 0356T - przez wieś Borków tzw. Działki - DP 0355T

0+412

412

319030T

Daleszyce: ul. Mickiewicza

319030T/1

  DP 0329T - ul. Mickiewicza - DG 319037T (ul. Zielona)

0+889

1213

319030T/2

DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc.1) - ul. Mickiewicza - DR LOKALNA

0+324

319031T

Daleszyce: ul. Kilińskiego

319031T

DP 0332T - ul. Kilińskiego - DG 319033T (ul. Reja)

0+746

746

319032T

Daleszyce: ul. Moniuszki

319032T

DG 319030T (ul. Mickiewicza) - ul. Moniuszki - DW 764

0+149

149

319033T

Daleszyce: ul. Reja

319033T/1

DW 764 - ul. Reja - DG 313033T/2 (Pl. Cedry)

0+158

450

Daleszyce: Pl. Cedry

319033T/2

DW 764 - cała ulica Pl. Cedry

0+292

319034T

Daleszyce: ul. Paderewskiego

319034T

DW 764 - ul. Paderewskiego - DG 319033T/2 (Pl. Cedry)

0+174

174

319035T

Daleszyce: ul. Żeromskiego

319035T

DP 0332T - ul. Żeromskiego  - DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc. 1)

0+142

142

319036T

Daleszyce: ul. Kanałowa

319036T

DP 0332T - ul. Kanałowa - DG 319031T (ul. Kilińskiego)

0+092

92

319037T

Daleszyce: ul. Zielona

319037T

DP 0332T - ul. Zielona - DG 319031T/1 (ul. Mickiewicza odc.1)

0+146

146

319038T

Daleszyce: ul. Polna

319038T/1

DP 0332T - cała ul. Polna odc.1

0+542

778

319038T/2

DG 319038T/1 (ul. Polna odc.1) - cała ul. Polna odc.2

0+236

319039T

Daleszyce: ul. Zakościele

319039T

DP 0332T - ul. Zakościele - DP 0333T

0+504

504

319040T

Daleszyce: ul. Wójtostwo

319040T

DP 0333T - cała ul. Wójtostwo

0+457

457

319041T

Daleszyce: ul. Błonie

319041T

DW 764 - cała ul. Błonie

0+187

187

319042T

Daleszyce: ul. 3-go Maja

319042T

DW 764 - ul. 3-go Maja - DP 0333T

0+383

383

B.N.

Daleszyce: ul. Wigury

B.N.

DG 319033T/2 (Pl. Cedry) - cała ul. Wigury

0+200

200

319045T

 Komórki tzw. Podwale

319045T

DP 0361T - przez wieś Komórki tzw. Podwale - DP0365T

0+995

995

B.N.

 Szczecno tzw. Kocieczyn

B.N.

DP 0335T - Przez wieś Szczecno tzw. Kocieczyn - DR LOKALNA

0+780

780

B.N.

Marzysz tzw. Przypuść

B.N.

DP 0368T - Przez wieś Marzysz tzw. Przypuść - DR LOKALNA

0+600

600

319046T

 Suków k/Papierni

B.N.

DP 0355T - Suków k/Papierni

0+205

620

B.N.

G000048 - Suków k/Papierni - koniec działki drogowej

0+415

319047T

 Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór

319047T

DW 764 - Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór - DW 764

1+067

1067

319048T

 Sierków tzw. Za wsią

319048T

DP 0335T - Sierków tzw. Za wsią

0+165

165

319051T

Borków - Osiedle

319051T

DG 319029T - Borków - Osiedle - DG 319004T

0+347

722

319051T

DP 0355T - Borków - Osiedle - G000050.1

0+375

319049T

 Borków - Okrężna

316049T

DP 0355T - Borków - Okrężna - DP 0355T

1+214

1214

B.N.

 Marzysz tzw. Kiełków

B.N.

DP 0365T - przez wieś Marzysz tzw. Kiełków - DP 0365T

1+068

1068

B.N.

Mójcza - ul. Wiosenna

B.N.

DP 0328T - Mójcza ul. Wiosenna - ostatnie zabudowania

0+710

710

B.N.

 Mójcza-  ul. Akacjowa

B.N.

DP 0328T - Mójcza cała ul. Akacjowa

0+800

800

B.N.

 Mójcza - ul. Skalna

B.N.

DP 0328T - Mójcza cała ul. Skalna

0+323

323

B.N.

Mójcza  tzw. Do Młyna

B.N.

DP 0328T - Mójcza tzw. Do młyna - DR LOKALNA

0+910

910

319050T

 Brzechów

319050T

DP 0329T - Brzechów tzw. Przygun - DR LOKALNA

0+785

785

B.N.

Daleszyce:  ul. Mała

B.N.

G000059 - ul. Mała - DG 319033T/1 (ul. Reja odc. 1)

0+175

175

B.N.

Daleszyce: ul. Grottegera

B.N.

DW 764 - ul. Grottegera - DG 319031 (ul Kilińskiego)

0+098

98

B.N.

Niwy przy domu opieki

dz. 1157/51; 1157/1; 127/2; 192/2

DP 0335T - końca zabudowań

1+270

1270

B.N.

Niwy za świetlicą

366; 388/26

DG 319021 - końca zabudowań

0+650

650

B.N.

Mójcza dz. 62/2

62/2

DP 0328T do końca działki

0+395

395

B.N.

Niestachów osiedle

1/16

DP 0331T- cały numer działki

0+650

650

B.N.

Borków przy plaży

395

DP 0356T do km. 0+080

0+080

80

B.N.

Komórki do działek

158

DP 0365T - do km. 0+135

0+135

135

B.N.

Kranów

147;912

DW 764- DG 319027T

0+650

650

B.N.

Kranów

391/1; 397;372

DG 319007T - DG 319007T

1+210

1210

B.N.

Suków ul. Nad Lubrzanką

520

DW 764 - końca zabudowań

0+480

480

B.N.

Szczecno Aleja

700

DP 0355T - do km. 0+235

0+235

235

B.N.

Szczecno dz. 69/14

69/14

DP 0355T - DP 0355T

0+310

310

B.N.

Szczecno dz. 281

281

DP 0357T - do km. 0+295

0+295

295

B.N.

Szczecno przy pętli

223

DP 0357T do km. 0+160

0+160

160

B.N.

Szczecno dz. 343

343

DP 0357T do km. 0+165

0+165

165

B.N.

Daleszyce ul. Spacerowa

294/2 (gruty wsi Danków)

DP 0333T do km. 0+176

0+175

175

B.N.

Szczecno dz. 354

354

DG 319020T do km. 0+405

0+405

405

B.N.

Niwy dz. 693 i 709

693; 709

DG319009T do 0+700

0+700

700

B.N.

Niwy dz. 1157/55 i 1157/59

1157/55; 1157/59

DP0335T do km. 0+325

0+325

325

B.N.

Niwy 1195/1; 1200/1; 477/2

1195/1; 1200/1; 477/2

DP 0335T do DG319021T

0+715

715

B.N.

Widełki-Łazy

277/2; 279/1; 280/4; 282/2

DG319028T do km. 0+480

0+480

480

B.N.

Cisów dz. 235

235

DP0313T do km. 0+675

0+675

675

B.N.

Cisów dz. 40/1 i 40/2

40/1; 40/2

DP 0313T do DG319023T

0+325

325

B.N.

Cisów dz. 434

434

DG319023T do km. 0+325

0+325

325

B.N.

Cisów Pasieka

25

DG319023T do km. 0+420

0+420

420

B.N.

Niestachów dz. 73/30

73/30

DP0329T do km. 0+360

0+360

360

B.N.

Daleszyce przy szkole

2136/3; 2096/3; 2097/3; 2101/1; 2102/1

DW764 do km. 0+220

0+220

220

B.N.

Marzysz Pierwszy

513/2; 513/3

DG319014T do km. 0+325

0+325

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

74,247km

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach – 41 307 20 21

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach- 41 317-16-94 wew. 103 lub 104

 

 INFORMACJA

 

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.

 

Kolejność i sposób zimowego utrzymania odcinków dróg przebiegających przez teren gminy i znajdujących się na terenie gminy Daleszyce.

 

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce –Kranów -Daleszyce- Staszów

 będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

 w Kielcach

 

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50)

 

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg

 w Kielcach:

 

 1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

 2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

 3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

 4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

 5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

 6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

 nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania

 linii MZK,

 i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

 7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

 8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

 9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

 

 Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna

 

komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg

 

w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

 

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 33

 

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE - 41 307- 40- 68

 

 

 - 2 -

 

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów

 zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług

 Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie

 przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania

 i zwalczania śliskości.

 

Dotyczy to następujących dróg gminnych :

 

 1) Ulice w miejscowości Daleszyce: Mickiewicza, Kilińskiego, Moniuszki,

 Reja + Pl. Cedry, Paderewskiego, Żeromskiego, Kanałowa, Zielona, Polna,

 Zakościele, Wójtostwo , Błonie, 3-go Maja.

2) Droga nr 319 007 T Kranów – Słopiec,

3)     Droga nr 319 015 T Borków – Podmarzysz,

 4) Droga nr 319 001 T Kaczyn - Marzysz ( od drogi pow. nr 15 541),

 5) Droga nr 319 006 T Kaczyn - Znojów,

 6) Droga nr 319 014 T Marzysz I - Marzysz II,

 7) Droga nr 319 003 T Bukówka – Mójcza ( ul. Chabrowa),

 8) Droga nr 319 005 T Szlachecki przez wieś,

 9) Droga nr 319 008 T Słopiec - Ławy - Niwki,

10) Droga nr 319 009 T Daleszyce - Niwki,

11) Droga nr 319 010 T Wójtostwo- Niwki,

12) Droga nr 319 011 T Daleszyce ul. Zagórze ( od drogi pow. nr 15 517),

13) Droga nr 319 012 T Daleszyce ul. Dębczyny ( od drogi pow. nr 15 514),

14) Droga nr 319 013 T Brzechów - Brzechów Nowiny,

15) Droga nr 319 002 T Skorzeszyce – Smyków ( od drogi powiatowej do szkoły ) ,

16) Droga nr 319 004 T Borków – Słopiec Szlachecki,

17) Droga nr 319 016 T Marzysz - Znojów,

18) Droga nr 319 018 T Do ujęcia wody w Mójczy,

19) Droga nr 319 019 T Przez wieś Suków Papiernia,

20) Droga nr 319 020 T Trzemosna - Szczecno,

21) Droga nr 319 021 T Przez wieś Niwki Daleszyckie,

22) Droga nr 319 022 T Przez wieś Cisów tzw. Łonek,

23) Droga nr 319 023 T Przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka,

24) Droga nr 319 024 T Przez wieś Widełki tzw. Brzezinki,

25) Droga nr 319 025 T Przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie,

26) Droga nr 319 026 T Przez wieś Danków tzw. Górka,

27) Droga nr 319 027 T Przez wieś Kranów,

28) Droga nr 319 028 T Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy,

29) Droga nr 319 029 T Przez wieś Borków – Działki

 

oraz pozostałe drogi tzw. dojazdowe – wewnętrzne - do istniejących zabudowań mieszkalnych .

 

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 104

 

Informacja o plikach cookies

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

loga-projekt-stary

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: "Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków"

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.04.01.00-26-0041/16-00

1. Specjalistyczny samochód strażacki dla OSP w Niestachowie.

2. Podpisanie umowy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niestachów.

3. Druhowie z Niestachowa mają nowoczesny wóz strażacki.


loga-projekt-stary

VII Oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne

Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.07.04.00-26-0046/16-00

1. Ruszyły prace nad rozwudową szkoły w Sierakowie.

2. Trwa rozbudowa szkoły w Sierakowie.

3. Sprawdzili postępy prac przy budowie szkoły w Sierakowie - ogromna inwestycja prawie na finiszu.

4. Szkoła w Sierakowie rozbudowana

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj więcej...

Komunikacja miejska, BUS

Rozkłady jazdy linii ZTM Kielce, Orlik Kielce oraz Muszkieter

 

muszkietertel.669 740 136

Postój na Rynku w Daleszycach - 24 godziny na dobę


Dzisiaj jest: 26 września 2020 Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian

zakladka-koronawirus2-www

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Statystyki odwiedzin

12238207