Wybory Prezydenta RP - 2015

banner-wybory2

Oficjalna strona internetowa PKW - wyniki

Playlista ze wszystkimi komunikatami PKW w zakresie bieżących wyborów


Pismo znak: DKC-603-22/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. z załącznikiem, Pana Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Ogłoszenie o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.
Instrukcja głosowania korespondencyjnego
Kalendarz wyborczy
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
 

banner-wybory


OGŁOSZENIE

O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁASZANIA KANNDYDATÓW

NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W WYBORACH ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 r.

 

Informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miastai Gminy w Daleszycach, w pok. Nr 2 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Termin zgłaszania kandydatów do OKW upływa w dniu 17października 2014 r.

W związku z powyższym w dniu 17 października 2014 r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach pełniony będzie dyżur (w pok. Nr 2) od godz. 7,30 do godz. 14,00(w godzinach pracy UMiG)w celu przyjmowania kandydatów do składów OKW.

Sposób zgłaszania kandydatów do OKW określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy orazw wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

/-/ Wojciech Furmanek