Gminy przejmą kontrole nad odpadami

Już od roku 2012 gminy wdrożą narzędzia by skuteczniej zarządzać gospodarką odpadami na swoim terenie i sprawniej kontrolować, to co się dzieje ze "śmieciami". Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy - O Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, którą uchwalił Sejm w dniu 13 maja 2011r.

Zgodnie z nowymi zapisami gminy będą odpowiadać za redukcję śmieci na wysypiskach i trudniej będzie uniknąć płacenia za wywóz odpadów. Zgodnie z nowelizacją ustawy mieszkańcy będą wnosić opłaty do gminy, która ma organizować przetargi dla firm zajmujących się odpadami. To do podstawowych zadań gmin ma należeć dbanie o porządek na swoim terenie i ograniczenie odpadów zalegających na wysypiskach.


Samorząd wg nowelizacji ustawy ma otrzymać nowe narzędzie do skutecznej walki z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Obecnie gminy mają ograniczony wpływ na to, co się z nim dzieje.

Wiadomo, że mieszkaniec wytwarza odpady, później przyjeżdża po nie firma, która najczęściej zawozi je na wysypisko; w efekcie nie ma szans na powtórne wykorzystanie śmieci i odzysk surowców.

Dzięki nowym kompetencjom gmina będzie mogła realnie wpływać na wypełnianie unijnych norm, efektywniej prowadzić zbiórkę i tym samym ponownie przetwarzać nadające się do tego odpady.

Nowe zapisy ustawy wychodzą także naprzeciw osobom, które segregują odpady i stosują na co dzień zachowania proekologiczne. Właśnie te osoby zwróciły uwagę na fakt niekonsekwencji w gospodarowaniu odpadami. Często posegregowane przez mieszkańców śmieci były mieszane w kontenerze śmieciarki, która przyjeżdżała po wszystkie śmieci za tzw. jednym razem. Powodowało to niechęć, do dalszego segregowania. Takie złe działania mają się skończy za sprawą znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Firma, która zmiesza posegregowane wcześniej odpady zapłaci nawet do 10 tys. zł kary.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska są zdania, że wprowadzenie w życie nowych przepisów uszczelni system gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Część śmieci trafi bowiem do sortowni i spalarni, zmniejszy się zatem ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska. Zwiększy się z kolei liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Zmiany mają umożliwić Polsce osiągnięcie określonych w prawie UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomów redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.

12-14 zł za osobę miesięcznie, to realny koszt przejęcia przez samorządy władztwa nad odpadami komunalnymi – tak wynika ze wstępnych informacji. Gmina ustali, kto i kiedy odbierze je od mieszkańca. Gdy pierwsze postępowanie przetargowe nie dojdzie do skutku, gminy będą mogły zlecić gospodarkę odpadami własnemu zakładowi komunalnemu.

Realizacja prawa w praktyce może okazać się jednak trudna, gdyż każdy mieszkaniec będzie musiał poinformować gminę, ile osób przebywa w jego domostwie. W konsekwencji gmina będzie musiała ponieść dodatkowe koszty – należy m.in. utworzyć specjalną komórkę organizacyjną do prowadzenia tego rejestru oraz księgowość.

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Daleszyce

Prezentacja Ministerstwa Środowiska
Tekst nowej ustawy
Prezentacja multimedialna