INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE
W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

Odcinki dróg przebiegające przez teren gminy i znajdujące się na terenie gminy Daleszyce, kolejność i sposób ich zimowego utrzymania.

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce-Staszów

będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50),  tel. kom. 604-401-210

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach:

1. Droga nr  1344T - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

2. Droga nr 1332T  -Górno – Daleszyce – Borków,

3. Droga nr 1319T -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

4. Droga nr 1318T -Zagórze- Mójcza – Suków ,

5. Droga nr 1324T -Daleszyce – Napęków,

6. Droga nr 1361T -Suków – Suków Babie

7. Droga nr 1354T -Suków (tzw. Modrzewie )

8. Droga nr 1362T - Dyminy –Suków,

9. Droga 1321T - przez wieś Niestachów ,

10. Droga nr 1325T - Niwki Daleszyckie ,

11. Droga nr 1326T - Smyków – Sieraków ,

12. Droga nr 1305T - Cisów – Cisów Zakościele,

13. Droga nr 1327T - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

14. Droga nr 1354T - na odcinku Wojciechów –Komórki,

15. Droga nr  1345T - Borków – Trzemosna.

16. Droga nr 1350T - Wojciechów –Skrzelczyce,

17. Droga nr 1357T - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

18. Droga nr 1346T - przez wieś Szczecno,

19. Droga nr 1347T - Słopiec Szlachecki

Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły, a pozostałe interwencyjnie.

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 48 – w godz. 7:30 do 15:30

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE – (41) 303 40 68 lub 728 838 745 - całodobowo

III. Drogi gminne i wewnętrzne dojazdy do terenów zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości.

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 103

WYKAZ REFERENCYJNY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH DO ZUD
W SEZONIE 2023/2024r.

Numer Urzędu Marsz.

Nazwa drogi

Kod  odcinka

Przebieg  odcinka

Długość  odcinka

Długość drogi [mb]

1.

319001T

 Kaczyn - Marzysz

319001T

DP 1344T - Kaczyn - Marzysz - DP 1357T

2+033

2033

2.

319002T

Skorzeszyce - Smyków

319002T

DP 1326T - Skorzerzyce - Smyków

0+400

400

3.

319003T

Bukówka - Mójcza

319003T

DW 764 - Bukówka - Mójcza - DP13188T

1+197

1797

4.

319004T

Borków - Słopiec Szlachecki

319004T

DP 1344T - Borków - Słopiec Szlachecki - DG 319005T

2+597

2597

5.

319005T

Słopiec Szlachecki

319005T

DP 1347T - Słopiec Szlachecki przez wieś

1+678

1678

6.

319006T

 Kaczyn - Znojów

319006T

DG 319001T - Kaczyn - Znojów - DG 319016T

1+156

1156

7.

319007T

 Kranów - Słopiec

319007T

DW 764 - Kranów - Znojów - DP 1322T

3+000

3000

8.

319008T

 Słopiec - Ławy - Niwki

319008T

DG 319005T - Słopiec - Ławy - Niwki - DG 319009T

1+884

1884

9.

319009T

Daleszyce - Niwki

319009T

DP 1322T - Dalszyce - Niwki - DW 764

3+295

3295

10.

319010T

Wójtostwo - Niwki

319010T

DP 1323T - Wójostwo - Niwki - DP 1324T

0+787

787

11.

319011T

Daleszyce: ul. Zagórze

319011T

DP 1322T - ul. Zagórze - do ostatnie zabudowania

1+120

1120

12.

319012T

Daleszyce: ul. Dębczyny

319012T

DP 1319T - ul. Dębczyny - DP 1322T

0+849

849

13.

319013T

Brzechów - Brzechów Nowiny

319013T/1

DP 1319T - Brzechów - Brzechów Nowiny - do końca drogi

0+553

4347

319013T/2

DP 1319T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 1319T

1+312

319013T/2

DP 1319T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 1320T

2+482

14.

319014T

 Marzysz I - Marzysz II

319014T

DP 1357T - Marzysz I - Marzysz II - DP 1357T

2+031

2031

15.

319015T

Borków - Podmarzysz

319015T

DP 1344T - Borków - Podmarzysz - DP 1357T

3+183

3183

16.

319016T

 Marzysz - Znojów

319016T

DP 1357T - Marzysz - Znojów - DG 319006T

1+044

1044

17.

319017T

 Mójcza - ul. Chabrowa

319017T

DG 319003T - Mójcza - cała ul. Chabrowa

1+240

1240

18.

319018T

 Mójcza

319018T

DP 1318T - Mójcza - do ujęcia wody w Mójczy

0+439

439

19.

319019T

Suków Papiernia

319019T

DP 0355T - przez wieś Suków Papiernia - DR LOKALNA

1+390

1390

20.

319020T

 Trzemosna - Szczecno

319020T

DP1347T - Trzemosna - Szczecno - DP 1346T

2+947

2947

21.

319021T

 Niwki Daleszyckie

319021T

DW 764 - przez wieś Niwki Daleszyckie - DP 1325T

2+254

2254

22.

319022T

Cisów

319022T

DP 1305T - przez wieś Cisów tzw. Łonek

0+950

950

23.

319023T

  Cisów Zadworze - Pasieka

319023T

DP 1305T - przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka - DR LOKALNA

1+011

1011

24.

319024T

 Widełki tzw. Brzezinki

319024T

DP 1327T - przez wieś Widełki tzw. Brzezinki - do granica gminy

0+807

807

25.

319025T

 Widełki tzw. Zarobińskie

319025T

DP 1327T - przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie - DR LOKALNA

0+473

473

26.

319026T

 Danków

319026T

DP 1323T - przez wieś Danków tzw. Górków

0+900

900

27.

319027T

Kranów

319027T

DW 764 - przez wieś Kranów - DR LOKALNA

0+845

845

28.

319028T

Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

319028T/1

DP 1347T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

0+330

740

319028T/2

DP 1347T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy - DG 319007T

0+410

29.

319029T

 Borków

319029T

DP 1344T - przez wieś Borków tzw. Działki - DP 0355T

0+412

412

30.

319030T

Daleszyce: ul. Mickiewicza

319030T/1

  DP 1319T - ul. Mickiewicza - DG 319037T (ul. Zielona)

0+889

1213

319030T/2

DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc.1) - ul. Mickiewicza - DR LOKALNA

0+324

31.

319031T

Daleszyce: ul. Kilińskiego

319031T

DP 0332T - ul. Kilińskiego - DG 319033T (ul. Reja)

0+746

746

32.

319032T

Daleszyce: ul. Moniuszki

319032T

DG 319030T (ul. Mickiewicza) - ul. Moniuszki - DW 764

0+149

149

33.

319033T

Daleszyce: ul. Reja

319033T/1

DP1322T - ul. Reja - DG 313033T/2 (Pl. Cedry)

0+158

450

Daleszyce: Pl. Cedry

319033T/2

DP 1429T - cała ulica Pl. Cedry

0+292

34.

319034T

Daleszyce: ul. Paderewskiego

319034T

DP1322T - ul. Paderewskiego - DG 319033T/2 (Pl. Cedry)

0+174

174

35.

319035T

Daleszyce: ul. Żeromskiego

319035T

DP 1322T - ul. Żeromskiego  - DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc. 1)

0+142

142

36.

319036T

Daleszyce: ul. Kanałowa

319036T

DP 1322T - ul. Kanałowa - DG 319031T (ul. Kilińskiego)

0+092

92

37.

319037T

Daleszyce: ul. Zielona

319037T

DP 1322T - ul. Zielona - DG 319031T/1 (ul. Mickiewicza odc.1)

0+146

146

38.

319038T

Daleszyce: ul. Polna

319038T/1

DP 1322T - cała ul. Polna odc.1

0+850

1086

319038T/2

DG 319038T/1 (ul. Polna odc.1) - cała ul. Polna odc.2

0+236

39.

319039T

Daleszyce: ul. Zakościele

319039T

DP 1322T - ul. Zakościele - DP 0333T

0+504

504

40.

319040T

Daleszyce: ul. Wójtostwo

319040T

DP 1323T - cała ul. Wójtostwo

0+457

457

41.

319041T

Daleszyce: ul. Błonie

319041T

DP1429T - cała ul. Błonie

0+187

187

42.

319042T

Daleszyce: ul. 3-go Maja

319042T

DP 1429T - ul. 3-go Maja - DP 1323T

0+383

383

43.

319043T

Daleszyce: ul. Wigury

B.N.

DG 319033T/2 (Pl. Cedry) - cała ul. Wigury

0+200

200

44.

319045T

 Komórki tzw. Podwale

319045T

DP 1350T - przez wieś Komórki tzw. Podwale - DP1354T

0+995

995

45.

319058T

 Szczecno tzw. Kocieczyn

B.N.

DP 1344T - Przez wieś Szczecno tzw. Kocieczyn - DR LOKALNA

0+780

780

46.

319053T

Marzysz tzw. Przypuść

B.N.

DP 1357T - Przez wieś Marzysz tzw. Przypuść - DR LOKALNA

0+600

600

47.

319046T

 Suków k/Papierni

B.N.

DP 1344T - Suków k/Papierni

0+205

860

B.N.

G000048 - Suków k/Papierni - koniec działki drogowej

0+655

48.

319047T

 Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór

319047T

DW 764 - Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór - DW 764

1+067

1067

49.

319048T

 Sierków tzw. Za wsią

319048T

DP 1326T - Sierków tzw. Za wsią

0+165

165

50.

319051T

Borków - Osiedle

319051T

DG 319029T - Borków - Osiedle - DG 319004T

0+347

722

319051T

DP 1344T - Borków - Osiedle - G000050.1

0+375

51.

319049T

 Borków - Okrężna

316049T

DP 1344T - Borków - Okrężna - DP 1344T

1+214

500

52.

319052T

 Marzysz tzw. Kiełków

B.N.

DP 1357T - przez wieś Marzysz tzw. Kiełków - DP 1357T

1+068

1068

53.

319055T

Mójcza - ul. Wiosenna

B.N.

DP 1318T - Mójcza ul. Wiosenna - ostatnie zabudowania

0+710

710

54.

319054T

 Mójcza-  ul. Akacjowa

B.N.

DP 1318T - Mójcza cała ul. Akacjowa

0+800

800

55.

319056T

 Mójcza - ul. Skalna

B.N.

DP 1318T - Mójcza cała ul. Skalna

0+323

323

56.

319057T

Mójcza  tzw. Do Młyna

B.N.

DP 1318T - Mójcza tzw. Do młyna - DR LOKALNA

0+910

910

57.

319050T

 Brzechów

319050T

DP 1319T - Brzechów tzw. Przygun - DR LOKALNA

1+400

1400

58.

B.N.

Daleszyce:  ul. Mała

B.N.

G000059 - ul. Mała - DG 319033T/1 (ul. Reja odc. 1)

0+175

175

59.

B.N.

Daleszyce: ul. Grottegera

B.N.

DP1322 - ul. Grottegera - DG 319031 (ul Kilińskiego)

0+098

98

60.

B.N.

Niwy przy domu opieki

dz. 1157/51; 1157/1; 127/2; 192/2

DP 1325T - końca zabudowań

1+270

1270

61.

B.N.

Niwy za świetlicą

366; 388/26

DG 319021T - końca zabudowań

0+650

650

62.

B.N.

Mójcza dz. 62/2

62/2

DP 1318T do końca działki

0+395

395

63.

B.N.

Niestachów osiedle

1/16

DP 1319T- cały numer działki

0+650

650

64.

B.N.

Borków przy plaży

395

DP 1345T do km. 0+080

0+080

80

65.

B.N.

Komórki do działek

158

DP 1354T - do km. 0+135

0+135

135

66.

B.N.

Kranów

147;912

DP 1429T- DG 319027T

0+650

650

67.

B.N.

Kranów

391/1; 397;372

DG 319007T - DG 319007T

1+210

1210

68.

B.N.

Suków ul. Nad Lubrzanką

520

DG 319063T - końca zabudowań

0+480

480

69.

B.N.

Szczecno Aleja

700

DP 1344T - do km. 0+235

0+235

235

70.

B.N.

Szczecno dz. 69/14

69/14

DP 1346T - DP 0355T

0+310

310

71.

B.N.

Szczecno dz. 281

281

DP 1346T - do km. 0+295

0+295

295

72.

B.N.

Szczecno przy pętli

223

DP 1346T do km. 0+160

0+160

160

73.

B.N.

Szczecno dz. 343

343

DP 1346T do km. 0+165

0+165

165

74.

319059T

Daleszyce ul. Spacerowa

294/2 (gruty wsi Danków)

DP 1323T do km. 0+176

0+175

175

75.

B.N.

Szczecno dz. 354

354

DG 319020T do km. 0+430 i od 1+177 do 2+020

680

680

76.

B.N.

Niwy dz. 693 i 709

693; 709

DG319009T do 0+700

0+700

700

77.

B.N.

Niwy dz. 1157/55 i 1157/59

1157/55; 1157/59

DP1325T do km. 0+325

0+325

325

78.

319061T

Niwy 1195/1; 1200/1; 477/2

1195/1; 1200/1; 477/2

DP 1325T do DG319021T

0+715

715

79.

B.N.

Widełki-Łazy

277/2; 279/1; 280/4; 282/2

DG319028T do km. 0+480

0+480

480

80.

B.N.

Cisów dz. 235

235

DP0313T do km. 0+675

0+675

675

81.

B.N.

Cisów dz. 40/1 i 40/2

40/1; 40/2

DP 0313T do DG319023T

0+325

325

82.

B.N.

Cisów dz. 434

434

DG319023T do km. 0+325

0+325

325

83.

B.N.

Cisów Pasieka

25

DG319023T do km. 0+420

0+420

420

84.

B.N.

Niestachów dz. 73/30

73/30

DP0329T do km. 0+360

0+360

360

85.

B.N.

Daleszyce przy szkole

2136/3; 2096/3; 2097/3; 2101/1; 2102/1

DW764 do km. 0+220

0+220

220

86.

B.N.

Marzysz Pierwszy

513/2; 513/3

DG319014T do km. 0+325

0+325

325

87.

319060T

Marzysz Pierwszy

22/1; 21/1

DG319014T do km. 0+235

0+235

235

88.

B.N.

Marzysz Drugi

677/2

DP0368T do km. 0+630

0+630

630

89.

B.N.

Brzechów

337

DP0329Tdo km 0+550

0+550

550

90.

B.N.

Słopiec tzw. Pipała

826

DG319007T do km 0+240

0+240

240

91.

B.N.

Borków za szkołą

399

DP0355T do km. 0+100

0+100

100

92.

B.N.

Niwy zielone Niwy

1155/45 i 127/5

Od drogi wewnętrzej do km. 0+330

0+330

330

93.

B.N.

Niwy przy świetlicy

388/3

Od drogi wewnętrznej do km. 0+265

0+265

265

94.

B.N.

Marzysz Green Velo

33

Od DG319014T do DP0365T

0+470

470

95.

B.N.

Komórki remiza

129

od DP365T do DP365T

0+160

160

96.

B.N.

Komórki

64

Od DP0365T do km. 0+600

0+600

600

97.

319062T

Suków

dz.395/5 ( naprzeciwko ORLEN )

Od DP 1429T do km. 0+300

0+300

300

98.

319063

Suków

dz. 526/1 przy cmentarzu

OD DP 1344T do starego mostu

0+935

935

99.

B.N.

Podmarzysz

Dz. 204

Od DG 319015T do km. 0+315

0+315

315

100.

B.N.

Podmarzysz

Dz. 195/1

Od DP 1357T do km. 0+190

0+190

190

101.

B.N.

Brzechów

Brzechów wzdłuż rowu

Od DG 319013T do DP 1319T

0+940

940

102.

B.N.

Daleszyce

Dz. 352 tzw. Do wieży widokowej

Od DP 1322T do km. 0+650

0+650

650

103.

B.N.

Danków

Dz. 215/2

Od DP1324T do km. 0+205

0+205

205

104.

B.N.

Słopiec

Dz. 211 Słopiec za szkołą

Od DG 319004T do DP 1347T

0+095

95

105.

B.N.

Słopiec

Dz. 755; 763 i 761 tzw. do przystanku

Od DP 1347T do DP 1322T i DG 319028T

0+467

467

106.

B.N.

Borków

Dz. 173/11

Od DG 319029T do DG 319051T

0+170

170

107.

B.N.

Szczecno dz. 326

Dz. 326

Od drogi wewnętrznej do km. 0+140

0+140

140

108.

B.N.

Komórki dz. 125

Dz. 125 przy stawach

od DP 1354T do km. 0+315

0+315

315

109.

B.N.

Niwy

Dz. 384 przed świetlicą

Od drogi wewnętrznej do km. 0+370

0+370

370

110.

B.N.

Widełki tzw. Łukawa

Dz. 2/2; 5/20

Od DW 764 do km. 0+288

0+288

288

111.

B.N.

Mójcza przed szkołą

Dz. 22/6; 22/7; 22/9; 22/10; 23/3; 23/6; 23/10

Od DP 1318T do km. 0+275

0+275

275

112.

B.N.

Trzemosna

Tzw. Opłotki dz. 311

Od DP 1345T do km. 0+260

0+260

260