Trwa nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze" 2.0 przygotowanej dla osób o niższych dochodach, które mogą się ubiegać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o podwyższony poziom dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania lub termomodernizacji domu. W przygotowaniu i złożeniu wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze" pomagają mieszkańcom gminy Daleszyce pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Pomoc w Urzędzie

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach wsparcia w przygotowaniu i złożeniu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki, Mienia i Rolnictwa: Kinga Maciejska i Karolina Tarłowska. Konsultacje są prowadzone w siedzibie UMiG w obowiązującym rygorze sanitarnym, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontakt pod numerem: (41) 317-16-94 wew. 136. Zainteresowani pozyskaniem dotacji muszą także zarejestrować się na portalu beneficjenta WFOŚiGW (przy składaniu wniosku konieczny jest zarejestrowany login i hasło).

Trwa nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0 przygotowanej dla osób o niższych dochodach, które mogą się ubiegać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o podwyższony poziom dofinansowania. Do złożenia wniosku konieczne jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenie można pozyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach.