Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych dotyczących 12-tu inwestycji, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z drugiej edycji programu Polski Ład. Chodzi o rozbudowę budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną, przebudowę dróg gminnych w dziewięciu miejscowościach, wykonanie zasuw wodociągowych oraz zakup wodomierzy. W sumie kosztorysowa wartość inwestycji wynosi ponad 10,5 mln zł, z czego prawie 10 mln to pozyskana dotacja.

Nowa sala gimnastyczna ma powstać przy szkole podstawowej w Słopcu, projekt przewiduje również pełne zaplecze sanitarno–szatniowe oraz niezbędne pomieszczenia dodatkowe i instalacje, wykonawca ma również zagospodarować teren wokół budynku. Obiekt będzie się także wpisywać w strategię ograniczenia niskiej emisji poprzez zastosowanie w nich szeregu nowoczesnych rozwiązań: zaplanowano kotłownię na pellet, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła.

Zamówienie dotyczy także przebudowy i budowy dziesięciu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości około 4,5 km. Inwestycje zakładają budowę nowych nawierzchni asfaltowych, poboczy, a także częściowo chodników oraz odwodniania. Zadania będą realizowane w dziewięciu miejscowościach: Borkowie, Brzechowie, Mójczy, Niwach, Marzyszu, Słopcu, Szczecnie, Widełkach (Łukawa) i w Daleszycach (ulica Zagórze). - Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa, ale też komfortu poruszania się kierowców i pieszych – uzasadnia burmistrz Dariusz Meresiński.

Ostatnie zadania dotyczą porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie; planujemy budowę pięciu punktów pomiarowych i modernizację węzłów wodociągowych w Daleszycach oraz dostawę i montaż ośmiuset wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu. - Celem ma być ograniczenie obsługi bezpośredniej oraz bieżący monitoring w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w naszej gminie. Dzięki tej inwestycji „idziemy z duchem czasu”, a usługi komunalne są unowocześniane dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przypomnijmy, w ramach pierwszego naboru programu Polski Ład nasza gmina zdobyła dofinansowanie do budowy sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Borkowie i Marzyszu oraz świetlicy wiejskiej w Mójczy. Wszystkie te inwestycje są w trakcie realizacji.

Mija 96-ta rocznica wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach. 7 sierpnia 1926 roku ok. godz. 15-tej Józef Piłsudski, pełniąc funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, przybył do Daleszyc na przegląd II Dywizji stacjonowanej w obozie letnim w Niwkach Daleszyckich.

Wizyta miała miejsce w ramach V Zjazdu Legionistów, który odbywał się w Kielcach. Piłsudski został w Daleszycach przywitany z wielkimi honorami, na archiwalnych fotografiach można zobaczyć ustawioną bramę tryumfalną, orkiestrę, wojsko i licznie zgromadzonych mieszkańców. 

W 90-tą rocznicę pobytu Piłsudskiego na ziemi daleszyckiej, z inicjatywy mieszkańców w 2016 roku na daleszyckim rynku stanął wykonany z brązu pomnik twórcy Legionów, przy którym odbywają się uroczystości w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obelisk z opisem wizyty Marszałka  stanął również przed dawną leśniczówką w Lasach Cisowskich, w sąsiedztwie stawów śródleśnych w Niwach.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 08.08.2022 (poniedziałek) w msc. Mójcza oraz Mójcza ul. Chabrowa w godz. około od 8:00 do 16:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 3
(woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

 dotyczące projektu
„System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Kończy się modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie w gminie Daleszyce. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę jednego z reaktorów i wymianę instalacji, a w efekcie – zwiększenie przepustowości obiektu i dostosowanie go do aktualnych norm środowiskowych.

Jak podsumowuje wykonawca, w oczyszczalni wykonane zostały już prace na reaktorze – od demontażu starych urządzeń po montaż nowych, w tym – osadnika wtórnego i pomp, mieszadeł i systemu napowietrzania po wykonanie rurociągów technologicznych. Roboty wykonane zostały też w budynku technicznym, gdzie zdemontowano i wykonano nowe rurociągi powietrza i zamontowano dmuchawy.

- Oczyszczalnia w Szczecnie zostanie zmodernizowana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy przebudowy jednego z reaktorów  i wymiany technologii na nowoczesne, dzięki czemu nie tylko poprawi się funkcjonowanie obiektu, ale też zwiększą się jego możliwości przyłączania w przyszłości kolejnych gospodarstw do gminnej sieci kanalizacyjnej – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Koszt inwestycji to 1.226.556,00 zł, jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki podzieleniu zadania na etapy, prowadzone prace realizowane są bez wpływu na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni. 

Przebudowa oczyszczalni w Szczecnie to już trzecia podobna inwestycja prowadzona na terenie gminy Daleszyce. W minionym roku modernizacje zakończyły się także w dwóch pozostałych oczyszczalniach – w Daleszycach i Marzyszu, dzięki czemu już wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Informujemy, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Aplikacja jest dostępna na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

 mgops

MGOK logo Kopia 1

zuk

11209620 397961830405565 6239438721924600265 n