Kończy się przebudowa drogi powiatowej w Sukowie. Drogowcy wylali już nowy asfalt na jezdni w Sukowie-Babiu, zakończona została też budowa chodnika i mostu łączącego Babie z Modrzewiem.

– Duża miejscowość, która leży przy granicy naszej gminy i miasta Kielce, całkowicie się zmieniła dzięki tej ważnej inwestycji. Mieszkańcy zyskali bezpieczny i wygodny chodnik, kierowcy – gładką nawierzchnię i poszerzoną jezdnię. To wszystko ma zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości życia – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Szkoła podstawowa w Brzechowie zyskuje nowy blask. W ramach prowadzonej termomodernizacji zmieniła się już elewacja i dach budynku, zainstalowane zostały też panele fotowoltaiczne. - Dzięki tym „zabiegom” obiekt całkowicie zmienia swój wygląd, ale w ramach zadania szkoła będzie też bardziej przyjazna dla środowiska. Budynek będzie bardziej komfortowy i energooszczędny – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

20 października starsi mieszkańcy naszej gminy spotkali się na przygotowanym specjalnie dla nich przyjęciu z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Był poczęstunek, zabawa taneczna i najlepsze życzenia od burmistrza Dariusza Meresińskiego. W zabawie wzięli udział podopieczni pięciu klubów seniora działających w gminie Daleszyce. Biesiadę poprowadził solista Kapeli Jędrusie.

Zakończyliśmy budowę pompowni wodociągowej w Brzechowie. – To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców, ponieważ dzięki tej inwestycji zapewniona zostanie odpowiednia ilość wody i ciśnienie dla potrzeb gospodarczych i przeciwpożarowych dla części sołectwa – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach inwestycji posadowiony został budynek kontenerowy i zamontowane odpowiednie instalacje – oprócz wodno-kanalizacyjnych, także elektryczne i wentylacyjne. Ważnym elementem zadania był montaż rurociągów wody przyłączeniowych do pompowni. Prace wykończeniowe zakładały wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu trawnikiem.

Chodzi o dwa zadania dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych, gdzie nawierzchnia tłuczniowa zostanie zmieniona na asfaltową.

Drogi mają w sumie ok.600 m długości, będą miały 4 m szerokości i pobocza z kruszywa. - Jedna z dróg biegnie w sąsiedztwie świetlicy w Niwach, druga przy ośrodku Zielone Niwy. Inwestycje te są ważne dla mieszkańców i dla rozwoju tej miejscowości – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Ekipa budowlana ma czas na wykonanie inwestycji do połowy listopada. Ich koszt to nieco ponad 200 tys. zł. Oba zadania są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

13 Października w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów. W jej skład weszło 19 osób - po jednym przedstawicielu każdej z gmin powiatu. Gminę Daleszyce w Radzie reprezentuje pani Wiesława Januszek.

Rada może przedstawiać propozycje dotyczące działań na rzecz seniorów, monitorować i sygnalizować ich potrzeby, wydawać opinie, formułować wnioski służące rozwojowi środowisk seniorów, a także konsultować i zgłaszać opinie do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących osób starszych.