Samorząd Miasta i Gminy Daleszyce włączył się aktywnie w system sprzedaży węgla dla mieszkańców według uchwalonych przepisów w tym zakresie.

Zgodnie ze wskazaniem Rządu nawiązała z nami współpracę spółka węglowa TAURON Wydobycie S.A., z którą podpisaliśmy umowę oraz złożyliśmy zamówienie na węgiel.

Jednocześnie informujemy, że zawarliśmy umowę z przedsiębiorcą prowadzącym lokalny skład węglowy znajdujący się w Daleszycach przy ul. Sienkiewicza 43. Za pośrednictwem tego składu będzie odbywać się dystrybucja węgla. Aktualnie czekamy na informację od TAURON Wydobycie S.A. o możliwości odbioru węgla ze Śląska. Po dostarczeniu węgla do składu w Daleszycach Urząd Miasta i Gminy rozpocznie niezwłocznie zawiadamianie mieszkańców o możliwości zakupu węgla.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

W Dzienniku Ustaw opublikowano obowiązujący wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub bojler elektryczny. Podobnie jak w przypadku pozostałych dodatków ciepłowniczych obsługa wypłat jest realizowana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Osoby wnioskujące o wypłatę dodatku zobowiązane są złożyć oświadczenie, że w gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny wypłacany jest na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Źródło: samorzad.pap.pl

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Zachęcamy do obejrzenia spotu skierowanego do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Krótki film pokazujące jak ważne dla naszego zdrowia i życia może okazać się zamontowanie w domu, czy mieszkaniu czujek dymu i czadu.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Artyści, twórcy i osoby wspierające kulturę, sport i działania społeczne na terenie gminy Daleszyce otrzymali podziękowania od burmistrza Dariusza Meresińskiego. Uroczyste podsumowanie roku kulturalnego, czyli tradycyjna „Cecyliada” odbyła się 24 listopada w Sali konferencyjnej OSP w Daleszycach.

W wydarzeniu wzięli udział artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele szkół, lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, gminnych jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy, przedsiębiorcy i kombatanci. Swoją obecnością spotkanie uświetnili wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, radna powiatu Anna Kosmala, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Rafał Siwonia, przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Norbert Wojciechowski.

- Nasze doroczne spotkanie jest okazją do wyróżnienia tych wszystkich osób i organizacji, które wspierają rozwój kultury i sportu oraz różnorodne działania społeczne na terenie naszej gminy oraz promują gminę poza jej granicami. Swoim zaangażowaniem działacie dla wspólnego dobra oraz rozwoju naszej malej ojczyzny, dziękuje za bardzo dobrą współpracę – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Laureatami tegorocznych nagród, wyróżnionymi za  wspieranie wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Daleszyce w 2022 r. zostali: senator Krzysztof Słoń, Anna Krupka - sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł Krzysztof Lipiec, posłanka Agata Wojtyszek, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, wicestarosta Powiatu Kieleckiego Tomasz  Pleban, radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna  Kosmala, prezes Wodociągów Kieleckich S.A. Henryka Milcarz, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach ks. dziekan Tadeusz Cudzik, Rada Miejska w Daleszycach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce-Górno Barbara  Sodel, prezes LGD Białe Ługi Zdzisław  Pniewski, dyrektor Biura LGD Białe Ługi Witold Kowal, prezes PPUH  „LYOVIT”  w  Daleszycach Jerzy  Godek,  prezes Firmy „TES” Niwki Daleszyckie Tomasz  Ignatowicz, dyrektora w Firmie „TES” Niwki Daleszyckie Jan Ostrowski, Nadleśnictwo Daleszyce, inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach Stanisław Golmento, Stowarzyszenie „Nasz Suków”, Stowarzyszenie  „ROSA”, Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o., Zespół Szkolno- Przedszkolny w Daleszycach, Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach, Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzechowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w  Daleszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w  Sukowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Niestachowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Smykowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczecnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Komórkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Mójczy, Ochotnicza Straż Pożarna w  Cisowie, Policja w Daleszycach, Koło Gospodyń Wiejskich w Cisowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzechowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Smykowie, Koło Gospodyń Wiejskich w  Niwach, Koło Gospodyń Wiejskich w  Słopcu, Koło Gospodyń Wiejskich  w Komórkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Sukowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecnie, Zespół Śpiewaczy „Dalmarjanki” z Daleszyc, Zespół Śpiewaczy „Mójczanie” z Mójczy, Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, Zespół Śpiewaczy „Marzyszanki” z Marzysza, Zespół Śpiewaczy „Sukowianki znad Lubrzanki’’ z Sukowa, Zespół Śpiewaczy „Wesołe  Gosposie” z Widełek, Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, Chór Miejski „Michael” z Daleszyc, Orkiestra Dęta z Daleszyc, Dziecięcy Zespół Taneczny  „Kryształki”, Zespół „Mażoretki” z Daleszyc, Chór „Uratowani” z Daleszyc, prezes Gminnego Koła ZKiBWP w Daleszycach Andrzej Błaszczyk, wiceprezes Gminnego Koła ZKiBWP w Daleszycach Marek  Oczkowicz, Henryka i Julian Zychowicz - Zakład Masarski „Zychowicz” w Daleszycach, Halina Siwonia - Piekarnia w Borkowie, Krzysztof Baćkowski - trener Klubu KSKS Daleszyce Vento Bike Team, Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Spartakus” Daleszyce, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Wioletta  Jończyk, Sara Bernat, Wiktor Zwierzyński, Uczniowski Klub Sportowy  „Sparta” Daleszyce, Klub Karate Kyokushin Chikara, Klub Seniora z Daleszyc, Klub Seniora z Sukowa, Klub Seniora z Komórek, Klub Seniora ze Smykowa, Klub Seniora z Cisowa, Klub Seniora z Marzysza, Klub Seniora ze Słopca, Klub Seniora z Brzechowa, Klub Seniora z Mójczy, Klub Seniora z Niestachowa. Za współorganizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Daleszyce w 2022r. statuetkę przyjęli także pracownicy MGOK w Daleszycach.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.

Gmina Daleszyce przygotowuje nowe inwestycje sportowo-rekreacyjne w Widełkach. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu niebawem ruszy planowana tutaj budowa boiska, wybrukowany zostanie też teren przed sceną plenerową przy Centrum Edukacji Ekologicznej.

– Centrum już  jest ciekawą wizytówką naszej gminy, która przyciąga osoby zainteresowane zwiększaniem świadomości na temat pozyskiwania „zielonej” energii, ale też tych, którzy chcą bardziej zadbać o zdrowie i kontakt z naturą, ponieważ odbywa się tu wiele plenerowych imprez integracyjnych. A po zbudowaniu boiska i rozbudowaniu sceny miejsce to będzie oferować jeszcze więcej atrakcji i możliwości – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński.

Boisko będzie wielofunkcyjne, planowane są tu nie tylko sportowe rozgrywki, ale też wydarzenia integracyjne dla mieszkańców gminy Daleszyce i nie tylko. Podobne znaczenie ma istniejąca tu scena, przy której odbywają się organizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej m.in. cykliczne spotkania seniorów, jasełka czy kolejne odsłony projektu „Szkoła Żywej Historii” dla uczniów.

Dofinansowania na realizację zadań zostały pozyskane z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce oraz Regionalną Organizację Samorządowców i Animatorów ROSA. Umowy zostały podpisane przez Annę Kosmalę i Teresą Stachurską reprezentujące Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich oraz przez Michała Kapelę i Tomasza Kosakiewicza reprezentujących stowarzyszenie ROSA. W przygotowanie inwestycji na terenie miejscowości zaangażowali się także sołtys Widełek Paweł Adwentowicz i radny Dariusz Dzięcioł – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Polacy stanęli przeciwko jednej z największych ówczesnych potęg militarnych Europy, Imperium Rosyjskiemu. Zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy trwał 10 miesięcy i mimo klęski, jest dziś uznawany za jedną z najważniejszych polskich walk wyzwoleńczych.

Działania zbrojne Powstania Listopadowego ominęły kielecczyznę i ziemię daleszycką, ale mieszkańcy również mieli w nim swój udział: tutaj formowały się oddziały ochotników, które potem brały udział w bitwach pod Nową Wsią, Sochaczewem i Warszawą. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że mieszkańcy Daleszyc przekazali na wsparcie powstania dzwony kościelne, prawdopodobnie przetopione na broń.

Po klęsce powstańców Królestwo Polskie zostało włączone do rosyjskiego imperium, postępowała rusyfikacja. Kolejne represje doprowadziły do narastania postaw antyrosyjskich wśród Polaków, a skutkiem był wybuch w 1863 roku Powstania Styczniowego, którego ślady do dziś zaznaczone są na ziemi daleszyckiej.