Wojewoda świętokrzyski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego, w tym na terenie gminy Daleszyce.

Informujemy, że dnia 30.12.2021 r. w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego opublikowano rozporządzenie Wojewody świętokrzyskiego nr 17/2021 uchylające rozporządzenie 10/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Tym samym zostały zniesione obszary zapowietrzone i zagrożone na terenie gminy Daleszyce.

Nadal jednak gmina objęta jest ograniczeniami III (strefa czerwona)  zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji WE. (aktualna mapa obszarów z ograniczeniami dostępna jest pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/)

Na obszarach objętych ograniczeniami właściciele stad trzody chlewnej powinni posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstwa zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podstawę do możliwości przemieszczeń trzody poza obszary objęte ograniczeniami.

Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Pracowicie minął przedświąteczny czas dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mójczy. Przedstawiamy krótką relację z wydarzeń, jakie miały miejsce w tej placówce. W klimat bożonarodzeniowego świętowania pięknie wpisuje się także wiersz nauczyciela szkoły, Łukasza Wilczkowskiego, który prezentujemy poniżej.

Komisariat policji w Daleszycach wzbogacił się o dwa nowe oznakowane radiowozy. Zakup samochodów został wsparty m.in. z budżetu naszej gminy. 27 grudnia burmistrz Dariusz Meresiński symbolicznie przekazał kluczyki do aut na ręce komendanta komisariatu, nadkom. Jarosława Płowca.

- Nowe radiowozy ułatwią pracę funkcjonariuszy, pomogą szybciej reagować na sygnały o zagrożeniu i sprawniej docierać do potrzebujących pomocy. Każde wzmocnienie naszego komisariatu bezpośrednio przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego cieszę się, że mogliśmy się do tego przyczynić i wesprzeć tak ważny zakup – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Samochody marki toyota corolla hybrid będą służyć w codziennej pracy funkcjonariuszy komisariatu, który swoim zasięgiem obejmuje teren gmin Daleszyce, Bieliny i Górno. Radiowozy zostały zakupione na mocy porozumienia pomiędzy trzema gminami – każda z nich przekazała po 36,6 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji, co stanowiło 50% kosztów zakupu. Pozostałe pieniądze  w kwocie 111 tys. zł dołożyła Komenda Główna Policji.

 - Radiowozy są wykorzystywane do pełnienia służby patrolowej na terenie trzech gmin, ale również służą do codziennej pracy dla dzielnicowych – mówi asp. szt. Wojciech Zgrzebnicki, kierownik komisariatu w Daleszycach. – Nadmienić należy, iż komisariat Policji w Daleszycach swym zasięgiem obejmuje ponad 394 km2, a w rejonie zamieszkuje ponad 40 tys. osób, co stanowi, iż jest większy od dwóch Komend Powiatowych Policji w województwie świętokrzyskim i stawiany na równi z trzecią.

Nowe radiowozy zastąpiły dwa wysłużone i wyeksploatowane pojazdy. Jak podkreślają funkcjonariusze, pozwalają na sprawne i szybkie oraz bezpieczne dodarcie do miejsc, gdzie występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, a ponadto są znaczniej bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2021 r. KASA w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach będzie czynna do godziny 11:00. Płatność tylko gotówką.

To świetna okazja, aby poćwiczyć swoje umiejętności pisarskie, skorzystać ze zdobytej już wiedzy, a także poznać nowe zagadnienia.

Do udziału zachęcamy wszystkich, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych - dzieci, młodzież oraz dorosłych. Udział w konkursie jest w 100% bezpłatny!

Już dziś ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Następnie można już przystąpić do wybierania interesujących nas tematów.

Na aktywnych uczestników czekają nagrody gwarantowane! Do ich uzyskania wystarczy zebranie określonej liczby punktów. Oprócz tego przewidziane są nagrody główne, których wartość sięga 2 tysięcy złotych!

Konkurs Zimowy Mistrz Wypracowań potrwa do końca lutego 2022 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy zdobycia wymarzonych nagród!

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan