Akademia Spartakusa Daleszyce nawiązała współpracę z kieleckim gabinetem medycznym, który zadba o zdrowie i formę młodych sportowców.

W gabinetach PlazaMed zawodnicy będą mogli uzyskać pomoc od cenionego ortopedy lek. Wojciecha Scendo oraz lek. Łukasza Dubiela, wykwalifikowanych fizjoterapeutów (dr Arakadiusz Żurawski, mgr Monika Kubicka) oraz radiologa (lek. Tomasz Rosiński), który wykona USG. Dodatkowo gabinet naszych Partnerów jest wyposażony w salę do terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej, która jest podstawą dla właściwego rozwoju dzieci. PlazaMed dba również o zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych, dzięki Pani psycholog mgr Agnieszce Scendo oraz psychiatrze lek. Justynie Haczyk.

Należy zaznaczyć również, że lek. Wojciech Scendo jest w trakcie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej oraz kursu medycyny sportowej, co oznacza, że w przyszłości będzie mógł przeprowadzać badania niezbędne dla małych sportowców – informuje biuro prasowe Akademii Spartakusa. - To dla nas bardzo duże wyróżnienie, że możemy współpracować z tak doświadczonymi specjalistami. Cieszymy się, że nasi podopieczni będą pod fachową opieką jednych z najlepszych specjalistów w mieście - podsumował prezes Andrzej Hernik.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia grafik odwiedzin seniorów w miesiącu czerwcu w ramach” Akcji Wspieraj Seniora”. To już tradycja w gminie Daleszyce, od pół roku odwiedzamy regularnie seniorów po to ,aby dodać im otuchy, pomóc w sprawach życiowych i bytowych.

DATA

GODZINA

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA AKCJI

PRACOWNIK SOCJALNY odpowiedzialny za dane sołectwo

15.06.2021

10:00–11:00

Szczecno - plac koło Kościoła

J. Dudzic - Rychel

15.06.2021

11:15–12:30

Komórki - plac koło Remizy OSP

M. Klikowicz- Kołbuc

15.06.2021

10:00–11:00

Kranów - pętla autobusowa przy głównej drodze

D. Kapela

15.06.2021

11:10–12:30

Słopiec - plac przy Szkole Podstawowej

P. Pasisz

16.06.2021

10:00–11:00

Borków - parking przy zalewie

U. Gawior

16.06.2021

11:10–12:30

Trzemosna - plac przy budynku Białe Ługi

M. Klikowicz- Kołbuc

16.06.2021

10:00–11:00

Smyków- parking przy Remizie OSP

J. Dudzic- Rychel

16.06.2021

11:10–12:30

Sieraków- pętla autobusowa

D. Kapela

17.06.2021

10:00–11:00

Suków- plac przy szkole podstawowej

P. Pasisz

17.06.2021

11:15–12:30

Mójcza - plac przy szkole podstawowej

I. Papis

17.06.2021

10:00–11:00

Danków, Wójtostwo - świetlica wiejska

U. Gawior

17.06.2021

11:10–12:30

Niwy - plac przy Świetlicy Wiejskiej

M. Klikowicz- Kołbuc

22.06.2021

10:00-11:00

Niestachów - plac przy Remizie OSP

M. Surma, D. Cedro - Pindral

22.06.2021

11:15–12:30

Brzechów - parking przy Szkole Podstawowej

U. Gawior

22.06.2021

10:00-11:00

Widełki - plac przy świetlicy wiejskiej

M. Pilarek

22.06.2021

11:15-12:30

Cisów- plac przy Remizie OSP

J. Dudzic - Rychel

23.06.2021

10:00-11:00

Marzysz - plac przy szkole podstawowej

I. Papis

23.06.2021

11:10-12:30

Kaczyn - plac koło Kościoła

D. Cedro - Pindral

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że wykaszanie poboczy wzdłuż dróg zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce można zgłaszać do następujących zarządców:

Droga Wojewódzka nr 764 na odcinku Suków-Widełki:

— Dyrekcja ŚZDW Kielce- 41 347 04 92 (70)
— ŚZDW Obwód drogowy Zgórsko– 41 346 58 40 (50), tel. kom. 604-401-210

Drogi powiatowe:

— Dyrekcja PZD w Kielcach - 41 200 -17- 33
— Obwód drogowy w Łagowie – 728-838-745

Drogi gminne i wewnętrzne:

— Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach- 41 317-16-94 wew. 106

Chcą integracji, rozrywki na wysokim poziomie i możliwości budowania swojego doświadczenia zawodowego. Młodzi mieszkańcy gminy Daleszyce określili pierwsze cele założonego właśnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej Klubu Młodzieżowego. O możliwościach współpracy z samorządem mówił klubowiczom burmistrz Dariusz Meresiński.
Powołanie Klubu jest efektem warsztatów animacji społecznej „Rozkręćmy razem gminę Daleszyce”, zorganizowanych przez TPZD we współpracy z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warsztaty miały na celu zwiększenie aktywności tej grupy wiekowej w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy, a TPZD zapewniło wsparcie przy pisaniu i koordynacji projektów grantowych dla młodzieży.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w myśl którego ma zostać przyznana pomoc pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.
Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością.

W związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń – ASF (rozpoczęcie prac polowych, zbieranie runa leśnego, zwiększona aktywność turystyczna, itd.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i stosowania szczególnych środków bioasekuracji przez rolników w gospodarstwach, w których utrzymywana jest trzoda chlewna.
W związku z powyższym do niniejszej informacji zamieszczamy na stronie ulotki informacyjne.