W sobotę 4 września odbędzie się kolejne Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej 10. edycji wydarzenia będzie dzieło pod tytułem „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W gminie Daleszyce wydarzenie będzie dostępne online. Samorządowcy i zaproszeni goście przeczytają je z podziałem na role, w pięknych strojach z epoki. Dodatkową atrakcją będzie występ muzyczny Wiktora Zwierzyńskiego.

Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Celem wydarzenia jest zachęcenie do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach corocznie włącza się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, angażując w nią wiele osób, w tym samorządowców. Cieszę się, że jest to organizowane z tak dużym rozmachem, czyli z podziałem na role i pięknymi strojami. W ubiegłym roku czytaliśmy Balladynę Juliusza Słowackiego, w tym jest to „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W tym roku wydarzenie będzie można obejrzeć w Internecie. – W poprzednim roku Narodowe Czytanie odbyło się przy udziale publiczności, choć z powodu pandemii w mocno okrojonym gronie. W tym roku zalecenia są takie, aby minimalizować ryzyko zakażenia, dlatego postanowiliśmy zorganizować je online. Dzięki temu każdy w każdym momencie będzie mógł wziąć w nim udział oglądając nagranie, które będzie umieszczone w Internecie, na Facebooku biblioteki. Serdecznie zapraszam do włączenia się w tę piękną akcję – podkreśla Alicja Prendota, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach.

Dzieło zostanie przeczytane w podziale na role. Główną z nich, Zbyszka Dulskiego zagra burmistrz Dariusz Meresiński. W Anielę Dulską wcieli się Magdalena Fogiel-Litwinek, komendant Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy w Kielcach. Córki Dulskich to Sara Bernat – studentka Uniwersytetu Marii Curry-Skłodowskiej w Lublinie, jako Hesia oraz Wiktoria Oszczepalska – studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako Mela. W roli Juliasiewiczowej wystąpi Anna Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. Lokatorką będzie Alicja Furmanek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. W chrzestną Hanki wcieli się Barbara Sodel, prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce z Górna. Hankę służącą Dulskich zagra Agnieszka Rychel, asystent rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.  

Aktorzy stworzą bardzo ciekawe kreacje, a całości dopełnią piękne stroje z epoki. Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie występ muzyczny Wiktora Zwierzyńskiego, absolwenta VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Nagranie online będzie można obejrzeć już od soboty 4 września na Facebooku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Już w najbliższą niedzielę, 5 września 2021 r. o godz. 19:00 w kościele pw. Św Michała Archanioła w Daleszycach odbędzie się koncert pt. „Wszystko o miłości”.

W daleszyckiej świątyni wystąpią Ewa Lubacz, Marzena Trzebińska oraz Strauss Ensemble. To zespół muzyki wiedeńskiej, działający od 1999 r. Tworzą go muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty i zróżnicowany. To muzyka Straussów - walce, polki, galopy, marsze, czardasze oraz fokstroty, muzyka popularna, filmowa i taneczna.

W programie: wiersze o miłości, arie, piosenki i utwory instrumentalne. Szykuje się prawdziwa muzyczna uczta.

Serdecznie zapraszamy!

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie -> plik PDF

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w cel informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków wzywa się poszkodowanego do uzupełnienia wniosku bądź odmawia przyjęcia wraz z podaniem uzasadnienia.

Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniu 4 września 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00 będzie pełnić dyżur w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11.

W tym dniu mieszkańcy Daleszyc będą mogli uiszczać opłaty związane z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.

Już w najbliższą niedzielę, 5 września 2021 r. o godz. 19:00 w kościele pw. Św Michała Archanioła w Daleszycach odbędzie się koncert pt. „Wszystko o miłości”.

W daleszyckiej świątyni wystąpią Ewa Lubacz, Marzena Trzebińska oraz Strauss Ensemble. To zespół muzyki wiedeńskiej, działający od 1999 r. Tworzą go muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty i zróżnicowany. To muzyka Straussów - walce, polki, galopy, marsze, czardasze oraz fokstroty, muzyka popularna, filmowa i taneczna.

W programie: wiersze o miłości, arie, piosenki i utwory instrumentalne. Szykuje się prawdziwa muzyczna uczta.

Serdecznie zapraszamy!