W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 r. Fundacja im. Stefana Artwińskiego ponownie została operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Dzięki podpisanej umowie z dnia 2 kwietnia 2024 roku, pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją im. Stefana Artwińskiego Operator obejmie wsparciem organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 1 386 000 złotych.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,8 mln złotych.

Składanie wniosków do tegorocznej edycji konkursu potrwa od 9 do 31 maja 2024 r.  Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Oferty należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl. Poprzez stronę internetową można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie.

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 1000 pomysłów na działania - mówi Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 roku. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 4 mln złotych. Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 4 lata udało nam się sfinansować 375 inicjatyw. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030. REGIONALNYM OPERATOREM PROJEKTU JEST FUNDACJA IMIENIA STEFANA ARTWIŃSKIEGO W KIELCACH.

Mieszkańcy naszej gminy zakasali rękawy i posprzątali gminę. Wspólne porządkowanie terenów zielonych odbyło się z inicjatywy lokalnego samorządu oraz radnych i sołtysów, którzy razem z mieszkańcami „ruszyli w teren”.

Wśród sprzątających byli uczniowie, seniorzy, strażacy, radni, sołtysi, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Żłobka oraz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach na czele z burmistrzem Dariuszem Meresińskim i wielu innych mieszkańców gminy Daleszyce, którzy zadbali o przyrodę i piękny wygląd swoich miejscowości w kolejnej już akcji wiosennego sprzątania gminy.

– Dziękuję wszystkim za poświęcenie swojego czasu i wspólną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Wyrzucanie śmieci do przydrożnych rowów to prawdziwa plaga. Być może, dzięki takim akcjom, ktoś się zreflektuje i następnym razem postara się umieścić odpady w miejscach do tego przeznaczonych  - podsumował tegoroczną akcję burmistrz Dariusz Meresiński.

Dziesiątki worków pełnych śmieci zebranych z przydrożnych rowów, okolic szkół, boisk i placów zabaw pokazują, że takie działania wciąż są potrzebne. To ważna akcja także dla integracji mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne miejsce do życia.

- Piękna pogoda, ruch na świeżym powietrzu, wspaniali ludzie i dobry uczynek dla naszej Matki Ziemi. Takie akcje „niestety” wciąż są potrzebne ale udział w nich to sama radość. Integrujemy się i sprzątamy ziemię najbliższą naszemu sercu. Dobrze widzieć te uśmiechnięte twarze uczestników sprzątania, którzy pozostawiają po sobie czyste Daleszyce – mówiła biorąca udział w wydarzeniu Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego.

Po ciężkiej pracy na uczestników sprzątania czekała gorąca kiełbaska z grilla, która podobno smakowała wybornie. Wszystkich, którzy chcą zasmakować tej nieziemskiej uczty oraz zrobić coś dobrego dla naszej planety, zachęcamy do przyłączenia się do kolejnej akcji wiosennego sprzątania gminy Daleszyce.

Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka informuje, że w najbliższą środę tj. 15 maja 2024 r. mija termin zapłaty drugiej raty za podatek i odpady komunalne.

Pani Sołtys zaprasza na dyżur
do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 13.05.2024 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 - 18:00
— 14.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:15 - 18:00

Mieszkańcy będą mogli uregulować ww. opłaty.

Informujemy, iż dnia 13 maja 2024 r. (poniedziałek) wszystkie placówki Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach z powodu wyjazdu na seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach będą zamknięte.