23 lutego burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 4 umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla nowych inwestycji drogowych w naszej gminie.

Jedno z zadań dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych przy szkole w Niestachowie. Projekt ma zakładać budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskiem oraz z detekcją pieszych. Termin wykonania opracowania dokumentacji mija w połowie lipca.

Kolejne zadanie dotyczy budowy drogi wewnętrznej w Sukowie; ulica Dębowa ma być zlokalizowana na działkach nr 216/3, 284/2 i 284/4, jej długość to 415 mb, będzie wykonana w asfalcie. Projekt ma być gotowy w marcu 2024 roku.

Gmina planuje też przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 454 w Niwach. Jej długość to ok. 475 mb. Czwarte zadanie dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 186 w Sierakowie. Długość drogi to ok. 300 mb. Obie nawierzchnie będą wykonane z kruszywa, termin wykonania projektów mija w z końcem marca.

Wykonawcą jest Szymon Siedlecki z Łęgu Tarnowskiego. Koszt wszystkich projektów to 25 tys. zł.

Druhowie przywitali swój nowy pojazd w ubiegły czwartek. Przyjazdowi do remizy towarzyszyła widowiskowa oprawa. Nowy wóz jechał w eskorcie innych pojazdów, które przed remizą zrobiły dla nowego nabytku specjalną kurtynę wodną.

Aby uczcić fakt, że daleszyckie OSP pozyskało nowy wóz bojowy, na miejscu pojawili się: poseł Piotr Wawrzyk, burmistrz Dariusz Meresiński, radna rady powiatu kieleckiego Anna Kosmala, wiceprzewodnicząca rady miejskiej Beata Powałkiewicz, radna rady miejskiej Dorota Klimek, a także licznie przybyli druhowie, sponsorzy i mieszkańcy.

Koszt zakupu nowego pojazdu wyniósł ponad milion złotych. Zakup samochodu został sfinansowany za środków gminy Daleszyce, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także sponsorów.

Scania P450 to ciężki wóz bojowy, który posiada duży zbiornik wodny o pojemności siedmiu metrów sześciennych, kabinę dla sześciu ratowników oraz możliwość transportu znacznej ilości sprzętu. Podstawową rolą takiego wozu jest współpraca z samochodami średnimi przy akcjach gaśniczych, może on również podejmować samodzielne działania jako drugi zastęp.

- Nowy wóz cieszy strażaków ale również mieszkańców naszej gminy. Druhowie ze wszystkich jednostek z terenu gminy Daleszyce posiadają sprzęt najwyższej jakości, który pozwala im prowadzić działania ratownicze praktycznie w każdych warunkach. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu możemy czuć się bezpieczni. Dziękuje za wszystko, co robicie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce – mówił Burmistrz Dariusz Meresiński.

Druhny i druhowie OSP Daleszyce szczególne podziękowania kierują w stronę poseł Agaty Wojtyszek, która w znacznym stopniu przyczyniła się do pozyskania przez nich nowego wozu bojowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników od 4 czerwca 2021 r. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach wraz z filiami w Szczecnie i w Sukowie uruchomiła kolejny moduł systemu informatycznego ELEKTRONICZNĄ WYPOŻYCZALNIĘ KSIĄŻEK, która zautomatyzowała wszystkie procesy i czynności biblioteczne, m.in. prowadzi elektroniczny system wypożyczeń i zwrotów.

Czytelnicy przychodzący do biblioteki będą mieli założone konto w systemie bibliotecznym.

W związku z tym każda osoba przychodząca do biblioteki w celu wypożyczenia książki (również czytelnicy, którzy obecnie wypożyczają) proszona jest o zabranie nr PESEL, ponieważ jest on niezbędny do zapisu w systemie MAK+ (zarówno dorośli jak i dzieci).

Osoby niepełnoletnie do 18 roku życia włącznie, proszone są o przychodzenie z rodzicem/opiekunem, który powinien podpisać zobowiązanie.

W związku z powyższym prosimy naszych czytelników przy pierwszej wizycie w Miejsko Gminnej Bibliotece w Daleszycach oraz filiach w Szczecnie i w Sukowie o cierpliwość i wyrozumiałość.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Źródło: daleszyce.naszabiblioteka.com

Papież Franciszek mianował Księdza Biskupa Mariana Florczyka członkiem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. Wraz z bp. Florczykiem do dykasterii weszli: kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Decyzję ogłosiła w południe 18 lutego 2023 r. Stolica Apostolska.

Dotychczas bp Marian Florczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, był członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury, która po reformie Kurii Rzymskiej weszła w skład nowo utworzonej Dykasterii Kultury i Edukacji.

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji to jedna z szesnastu dykasterii Kurii Rzymskiej powołana do istnienia przez Franciszka 5 czerwca 2022 r. na mocy konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium", reorganizującej Kurię Rzymską i zrównującą ze sobą dotychczasowe kongregacje i rady.

Biskup Marian Florczyk jest częstym gościem w naszej gminie. Zawsze chętnie się u nas pojawia podczas różnych uroczystości religijnych, a także świeckich. Jest również organizatorem corocznej majówki rowerowej, która swoją metę ma w Borkowie.