Komunikat meteorologiczny z godz. 11:13 dnia 20.08.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat kielecki

Ważność: od godz. 11:56 dnia 21.08.2023 do godz. 19:00 dnia 22.08.2023

Sytuacja meteorologiczna: Temperatura powietrza w regionie osiągnęła już od 26°C do 29°C i w najbliższych godzinach osiągnie bądź przekroczy 30°C. Maksymalna temperatura powietrza prognozowana jest w godzinach popołudniowych i wyniesie od 30°C do 32°C.

Jesteście gotowi na najlepsze pod słońcem endorfiny? Już po raz piąty spotkajmy się w Sukowie, by pomóc potrzebującemu dziecku i dodatkowo zadbać o swoją kondycję. W tym roku biegniemy dla sześcioletniej Alicji, która walczy ze złośliwym nowotworem. Pomóżmy jej w tej walce i po raz kolejny zróbmy wspólnie wyjątkowe wydarzenie.

26 sierpnia 2023 r. godz. 16:00, boisko przy Szkole Podstawowej w Sukowie. Pokażmy, że możemy i umiemy czynić dobro. Zróbmy to dla małej Alicji.

Biegamy i pomagamy, jakie to proste, prawda?  Niech każdy się dowie, ile dobrego robimy w Sukowie!

Urząd Miasta i Gminy  w Daleszycach informuje, że został ogłoszony nabór  wniosków w ramach  Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zostało zamieszczone na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024r. jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Ślubowanie, rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, złożyły nauczycielki, które w roku 2023 zakończyły ścieżkę awansu zawodowego oraz zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. 

W tym roku kolejny stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego zdobyły: Katarzyna Bandura, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie oraz Monika Stachurska, Katarzyna Piątek, Patrycja Ungier, Barbara Satro i Beata Łatasiewicz nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. Ślubowanie odebrali burmistrz Dariusz Meresiński, w obecności sekretarza Piotra Ferensa oraz Joanny Jamróz, kierownika wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Zakończeniem blisko 3 letniego okresu stażu na kolejny stopień awansu jest uzyskanie najważniejszego dla nauczyciela dokumentu mianowania, jakim jest akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Stopień nauczyciela mianowanego zapewnia nauczycielowi dodatkowe ważne uprawnienia związane z charakterem stosunku pracy w szkole i zwiększeniem praw do jego ochrony. Nauczycielki po obligatoryjnym roku przerwy, mają możliwość rozpoczęcia kolejnej blisko trzy letniej ścieżki awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, który kończy się rozmową kwalifikacyjną organizowaną przez Kuratorium Oświaty.

Serdecznie gratuluję uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. To nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim otwarta droga do dalszego rozwoju. Życzę satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości w realizacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – mówił burmistrz Dariusz Meresiński wręczając akty mianowania.

mianowanie 2