29 maja, przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu odbył się Festyn Rodzinny – wydarzenie, które mieszkańcy znają od lat i bardzo lubią. Było pyszne jedzenie, występy artystyczne, pokaz magika, loteria fantowa, a także prezentacja sprzętu wojskowego. Nawet kapryśna pogoda nie popsuła zebranym dobrej zabawy.

Miejsko- Gminny- Ośrodek – Pomocy Społecznej w Daleszycach przedstawia grafik wyjazdów do mieszkańców  Gminy Daleszyce na okres: CZERWIEC 2022.

Jak co miesiąc pracownicy socjalni rozpoczną pracę krótkim postojem w wyszczególnionych poniżej miejscach, a następnie odbędą się spotkania w miejscu zamieszkania osób, które zgłosiły potrzebę skorzystania z pomocy pracowników socjalnych.

„Korpus Wsparcia  Seniora ” Czerwiec 2022 ROK

DATA

 GODZINA

 MIEJSCOWOŚĆ/ miejsce postoju

 PRACOWNIK SOCJALNY
odpowiedzialny za dane sołectwo

02.06.2022

10:30 – 11:00

Widełki- plac przy świetlicy wiejskiej

Małgorzata Pilarek

07.06.2022

10:30 – 11:00

Kranów - pętla autobusowa przy głównej drodze

D. Kapela

09.06.2022

10:30 – 11:00

Cisów- plac przy remizie OSP

Joanna Dudzic- Rychel

14.06.2022

10:30 – 11:00

Słopiec- plac przy szkole Podstawowej

P. Pasisz

21.06.2022

10:30 – 11:00

Niwy- plac przy świetlicy wiejskiej

M .Klikowicz-Kołbuc

23.06.2022

10:30 – 11:00

Brzechów- parking przy Szkole Podstawowej

U. Gawior

28.06.2022

10:30 – 11:00

Marzysz- plac przy szkole podstawowej

I.Papis

30.06.2022

10:30 – 11:00

Kaczyn- plac koło kościoła

 D. Cedro - Pindral

46% mieszkańców gminy Daleszyce spełniło już ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Pozostali mają na to jeszcze tylko miesiąc!

Przypominamy, deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia.

Zgodnie z decyzją Sejmu, obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczy właścicieli / zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, i wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także on-line na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Deklaracje znajdziemy na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl, formularze są także dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.

Do gminy Daleszyce popłynie 10 milionów złotych dofinansowania na realizację ważnych dla lokalnej społeczności zadań. Środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę szkoły w Słopcu, przebudowę sieci dróg gminnych, a także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu.

Kolejne środki zewnętrzne trafią do gminy Daleszyce. – Kieruję gorące podziękowania do parlamentarzystów za wspieranie nas przy ubieganiu się o środki na inwestycje, na które czekają mieszkańcy gminy Daleszyce. Przyznane fundusze z pewnością będą dobrze wykorzystane – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Będzie nowa sala gimnastyczna

Jak zaznaczyła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka druga edycja Programu Polski Ład daje możliwość realizacji wielu projektów sportowych na terenie województwa świętokrzyskiego. – Skala i rodzaj inwestycji są ogromne. Realnie wpłyną na jakość życia i poziom sportowy na tym terenie, od małych miejscowości po większe miasta. To także moja osobista satysfakcja, że inwestycje, które wspierałam otrzymały tak duży impuls. Cieszę się, że środki trafiły także do gminy Daleszyce – mówi wiceminister Anna Krupka.

W gminie Daleszyce część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na rozbudowę szkoły podstawowej w Słopcu. Ma tu powstać piękna sala gimnastyczna. - Jest to bardzo ważna inwestycja dla społeczności szkolnej. Mamy już pozwolenie na budowę i od razu po przekazaniu promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – informuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Przebudowy dróg i zakup nowoczesnych wodomierzy

Część środków przyznanych w ramach Programu Polski Ład wesprze koszty przebudowy dróg gminnych. W planach tutejszego samorządu jest także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu wraz z odpowiednim oprogramowaniem. – Będzie to pierwszy etap zadania zakupu zdalnych wodomierzy. Zastosowanie takiego rozwiązania z pewnością usprawni pracę w zakresie spisywania stanu liczników, a dla mieszkańców będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Z przyznanych środków dla gminy Daleszyce cieszy się także poseł Agata Wojtyszek. – Druga edycja Programu Polski Ład staje się faktem. Cieszę się, że środki trafiły do gminy Daleszyce, bo z pewnością będą tu dobrze wykorzystane. Warto wspierać inwestycje, których zadaniem ma być podnoszenie komfortu życia mieszkańców – mówi poseł Agata Wojtyszek.

Senator Krzysztof Słoń nie krył słów uznania dla ambitnych planów samorządu gminy Daleszyce. – Gdy gminy składają takie właśnie wnioski, gdzie ich celem jest dbanie o szkoły, infrastrukturę drogową, czy usprawnianie pracy urzędów, przy jednoczesnym podnoszeniu komfortu życia mieszkańców, to my, jako parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej mocno je wspieramy – podsumowuje senator Krzysztof Słoń.

Agnieszka Olech

Gmina Daleszyce jest gotowa do realizacji kolejnej edycji programu usuwania azbestu z budynków na terenie naszych miejscowości. Umowa na wykonanie zadania została podpisana, planowane jest zutylizowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych materiału.

W tym roku na realizację programu gmina zabezpieczyła w budżecie 107.460,00 zł. W myśl umowy z wykonawcą kwota ta zostanie przekazana na utylizację eternitu z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Nieruchomości, z których odebrany zostanie azbest, typowane są na podstawie kolejności wniosków składanych przez mieszkańców gminy Daleszyce. W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną wnioski złożone w ubiegłym roku – to na ich podstawie oszacowana została ilość azbestu do demontażu i utylizacji.

Będzie bezpieczniej i wygodniej na kolejnym odcinku drogi w granicach naszej gminy! Rozstrzygnięty został przetarg na remont daleszyckiego odcinka ulicy Chabrowej. 20 maja burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą, którym została spółka Albud z Oblęgorka.

Roboty budowlane będą obejmować przede wszystkim odnowienie nawierzchni drogi gminnej na długości 537 m oraz rozbiórkę i wymianę istniejącego tam chodnika. Zadanie ma być gotowe do 20 listopada tego roku.

Koszt inwestycji to 885.453,09 zł, z czego 60%, czyli 540.271,00 zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.