11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce uczcili 104-tą rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Było tradycyjne złożenie kwiatów w miejscach pamięci i msza święta w intencji poległych za Ojczyznę. – Dziękuję Mieszkańcom za udział w tej ważnej dla nas wszystkich i pięknej patriotycznej uroczystości – podkreślił burmistrz.

Obchody rozpoczęły się złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na daleszyckim rynku oraz mszą świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Tadeusza Cudzika w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Po nabożeństwie uczestnicy wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej z Daleszyc i chóru „Uratowani”, po czym orszak prowadzony przez orkiestrę oraz poczty sztandarowe środowiska kombatantów, uczniów, harcerzy i druhów OSP udał się na daleszycki cmentarz, gdzie zapalone zostały znicze i złożone wiązanki na pomniku Mieszkańców Ziemi Daleszyckiej - Uczestników Walk o Niepodległość Polski.

- Upamiętnieniem twórców naszej niepodległości, wspólną modlitwą i przemarszem z biało-czerwonymi chorągiewkami dajemy dowód poszanowania naszych wartości i wdzięczności za poświęcenie bohaterów walk o wolność Polski i ziemi daleszyckiej. To też lekcja historii dla najmłodszych, dlatego cieszę się, że tak wielu uczniów i harcerzy wzięło udział w naszych obchodach – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

W obchodach zorganizowanych przez burmistrza licznie wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce, radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, radni Rady Miejskiej w Daleszycach i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, przedstawiciele Gminnego Koła Kombatantów, Banku Spółdzielczego Daleszyce-Górno, Nadleśnictwa Daleszyce, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnego Żłobka i przedstawiciele szkół działających na terenie naszej gminy.

 

10 listopada w daleszyckiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste wręczenie rządowych promes dla 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu kieleckiego. Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa i mają być przeznaczone na zakup umundurowania i sprzętu potrzebnego do ćwiczeń dla przyszłych strażaków.

W uroczystości przekazania promes wzięli udział:  Krzysztof Słoń – senator RP, st. bryg. Artur Brachowicz – zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP, bryg. Michał Jankowski – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Tomasz Pleban – wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Dariusz Meresiński – burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, dh Ireneusz Żak – prezes Zarządu Powiatowego Zawiązku OSP RP w Kiecach oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce i powiatu kieleckiego.

​- Dzieci i młodzież zrzeszone w drużynach działających przy jednostkach OSP uczą się ochrony przeciwpożarowej, ale też ofiarnej służby i dbania o swoją sprawność fizyczną. Swoim przykładem oddziałują na rówieśników, a w przyszłości zastąpią naszych strażaków – seniorów. Wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ma ogromne znaczenie – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Promesy otrzymało 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym sześć z naszej gminy: z Daleszyc, Komórek, Sukowa, Szczecna, Niestachowa i Smykowa, a także „młodzieżówki” z Belna, Bielin, Lechowa, Makoszyna, Górna, Woli Jachowej, Łagowa, Brzezinek, Ciekot, Masłowa, Mąchocic Kapitulnych, Woli Kopcowej, Ociesęk, Rakowa i Szumska.

„Zachęcamy do wstępowania w szeregi straży. Kandydat musi mieć skończone 7 lat. To właśnie od odpowiedzialnej młodzieży zależy przyszłość naszego bezpieczeństwa” – podsumowują wydarzenie strażacy z daleszyckiej jednostki OSP, przy której działająca drużyna młodzieżowa zrzesza obecnie 12 osób. „Od MDP zależy przyszłość OSP” – podkreślają strażacy.

Jest nam miło poinformować, że uczennica Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu wygrała ogólnopolski konkurs plastyczny „Spotkania ze sztuką” organizowany przez Fundację PGE. W ramach nagrody cała klasa IV - do której uczęszcza Iza pojedzie na jednodniową wycieczkę do Muzeum Narodowego w Lublinie. To ogromne wyróżnienie dla naszej placówki, ponieważ w konkursie wzięły udział szkoły z całej Polski, a praca Izy znalazła się wśród 90 zwycięskich. Została wybrana spośród 500 nadesłanych na konkurs  – mówi dyrektor szkoły, pani Katarzyna Wesołowska.

11 listopada to wspólne święto wszystkich Polaków. Ten radosny dzień, który powinien łączyć, a nie dzielić, obchodzony jest uroczyście w całej Polsce. Na stałe wpisał się również do kalendarza imprez Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie.

10 listopada, aby uczcić 104. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wszyscy uczniowie i nauczyciele sukowskiej szkoły byli odświętnie ubrani, a ich stroje zdobiły biało-czerwone kokardy narodowe. Podobnie jak w ubiegłych latach społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, by o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się tym samym do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

Burmistrz Dariusz Meresiński wspólnie z radnym Dariuszem Sarkiem złożyli kwiaty pod popiersiem generała Tadeusza Buka w Mójczy. W ten sposób społeczność szkolna na czele z panią dyrektor Martą Puchałą oraz zaproszeni goście uczcili 12-tą rocznicę nadania placówce imienia generała Tadeusza Buka oraz 104-tą rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycyjnie święto szkoły rozpoczęła msza święta i przygotowana przez uczniów i nauczycieli patriotyczna akademia.

9 listopada samorząd gminy Daleszyce podpisał umowy z wykonawcami inwestycji, na realizację których pozyskał wcześniej ogromne dofinansowanie zewnętrzne. Środki w kwocie 10 milionów złotych zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę szkoły w Słopcu, przebudowę sieci dróg gminnych, a także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu. Łączna wartość tych zadań to 12 milionów złotych.