Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.), dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę (dot. paliw inne niż węgiel).

Informujemy, że z chwilą otrzymania środków przez Urząd, zostaną wypłacone dodatki na pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.

Ratusz Miasta i Gminy Daleszyce stał się piękną wizytówką Daleszyc. Budynek zyskał dodatkową kondygnację, przeszklone pomieszczenia, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jest teraz energooszczędny i bardziej przyjazny środowisku. 17 października odbyło się oficjalne oddanie obiektu po termomodernizacji do użytku mieszkańców i pracowników urzędu.

Potrzebna i wyczekiwana inwestycja

Dobiegły końca prace budowlane przy rozbudowie i termomodernizacji budynku daleszyckiego ratusza. Przez ostatnie dwa lata pracownicy Urzędu mieli tymczasową siedzibę w miejscowej szkole podstawowej. 17 października na nowo rozpoczęli działalność w świeżo zmodernizowanym budynku przy Placu Staszica 9.

Pomysł termomodernizacji zrodził się kilka lat temu. – Pojawił się nabór na termomodernizacje   budynków użyteczności publicznej, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Podjęliśmy wtedy odważną decyzję, aby oprócz termomodernizacji wykonać przebudowę i rozbudowę budynku, żeby dostosować go do przepisów przeciwpożarowych, BHP i potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostały zamontowane odnawialne źródła energii, pompy ciepła, fotowoltaika i instalacje energooszczędne. Dobudowana została jedna kondygnacja budynku i przeprowadzona generalna przebudowa wnętrz obiektu. Budynek będzie służył przede wszystkim mieszkańcom Miasta  i Gminy Daleszyce, którzy będą mogli załatwiać swoje bieżące sprawy w komfortowych warunkach – podkreśla Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Duże dofinansowanie

Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 4 miliony złotych. Samorząd gminy Daleszyce pozyskał na ten cel 1,15 mln zł dofinansowania unijnego, przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tych środków wymieniono okna, drzwi oraz oświetlenie na energooszczędne. Ocieplono też ściany zewnętrzne, zamontowano piec na pellet, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Budynek oprócz dodatkowej kondygnacji przeszedł kompleksową przebudowę wnętrz, w tym wejścia głównego. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych i dostosowano toalety do ich potrzeb. Na koniec pojawiła się nowa elewacja.

Oficjalne otwarcie

17 października oficjalnie oddano obiekt do użytku. Pod ogromnym wrażeniem zrealizowanej inwestycji był poseł Krzysztof Lipiec. – Jestem przekonany, że inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy jakości obsługi mieszkańców gminy przez urzędników. Sam budynek jest także wizytówką tego miasta. Dzisiejsze wydarzenie ma ogromne znaczenie w historii Daleszyc – podkreślał poseł Krzysztof Lipiec podczas uroczystego otwarcia daleszyckiego ratusza.

Słów uznania dla zrealizowanej inwestycji nie szczędziła minister Anna Krupka. – Nowy budynek urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, czyli daleszycki ratusz robi ogromne wrażenie. Jest to nowoczesna siedziba, która w sposób racjonalny będzie wykorzystywała energię. Jej działanie jest oparte o odnawialne źródła energii, co jest ogromnie istotne w dzisiejszych czasach – zaznacza minister Anna Krupka.

Senator Krzysztof Słoń podkreślił ogromną zmianę w zmodernizowanym obiekcie, jaka zaszła dla osób niepełnosprawnych. – Jedna z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w naszym województwie ma teraz nowy, piękny ratusz. Cieszy mnie, że mieszkańcy będą obsługiwani w godnych warunkach, ale przede wszystkim, że podczas przebudowy wzięto pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest też, że istotą tej inwestycji jest poszanowanie energii, dobre warunki pracy i dobre warunki obsługi interesantów – mówi senator Krzysztof Słoń.

Zdaniem wicewojewody Rafała Nowaka, stary ratusz nie pozwalał na obsługę interesantów zgodnie ze współczesnymi standardami. – Mieszkańcy gminy mają nareszcie Urząd, w którym będą mogli być obsługiwani na miarę XXI wieku. Jest to inwestycja, która pokazuje dalekowzroczność burmistrza i radnych Rady Miejskiej, którzy w odpowiednim momencie podjęli decyzję o termomodernizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W dzisiejszej rzeczywistości okazuje się to najtrafniejszą decyzją, jaką mogli podjąć  - mówi wicewojewoda województwa świętokrzyskiego Rafał Nowak.

W uroczystym otwarciu Urzędu uczestniczyli radni powiatowi, radni Rady Miejskiej w Daleszycach, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz jednostek pomocniczych. Budynek poświęcił proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach Tadeusz Cudzik. Podczas tego wydarzenia obecny był również wieloletni proboszcz daleszyckiej parafii ks. Franciszek Berak.

Agnieszka Olech

Warszawa, wrzesień 2022 r.

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia.
Tak, stypendia!

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.10.2022 r. tj. czwartek  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XLVI/396/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2023-2027”,
f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
g) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Daleszyce,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
j) rozpatrzenia petycji.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”!  

1. Zapoznaj się z regulaminem

2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2

3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie