Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Daleszycach w dniu 10.04.2023 r. (Poniedziałek Wielkanocny) będzie nieczynny.

Natomiast punkt będzie dostępny dla mieszkańców w dniu 11.04.2023 r. (wtorek) w godz. 12:00 - 18:00.

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach zwraca uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Wzór formularza zgłoszenia wydobywania

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT KIELECKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Pięcioro ósmoklasistów z gminy Daleszyce znalazło się wśród najzdolniejszych uczniów z całego województwa. Mamy finalistę  i czwórkę laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

Tytuł laureata w VII Wojewódzkim Konkursie z Matematyki zdobył Jakub Tyzo ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, który do konkursu był przygotowywany przez panią Sylwię Bąk. Wśród wyróżnionych jest Michalina Manecka i Amelia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach. Michalina została finalistką X Wojewódzkiego Konkursu z Języka  Angielskiego (do konkursu przygotowywała się pod okiem pani Anny Bieniasz), natomiast Amelia dotarła do finału IV Wojewódzkiego Konkursu z Geografii (pod opieką pani Anny Chrapkiewicz).

Pogoda nie zdołała ich zniechęcić – seniorzy oficjalnie rozpoczęli sezon na wiosenne spacery. W poniedziałek w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach odbył się kolejny rajd Nordic Walking. Ponad stu uczestników powitał burmistrz Dariusz Meresiński i kierownik centrum Mariusz Marciniak. – Chociaż aura dzisiaj niezbyt sprzyja witaniu wiosny, to cieszę się, że przybyliście do Widełek jak zawsze pełni energii. Jak widać, nie ma złej pogody na marsz po zdrowie – mówił burmistrz.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) od godz. 14.00 planowane jest wdrożenie, które spowoduje niedostępność rejestrów dowodów osobistych.

Przywrócenie usługi nastąpi 01.04.2023 r. (sobota)

Za utrudnienia przepraszamy.