Zaczyna się ważna dla mieszkańców Daleszyc inwestycja, jaką jest rozbudowa ulicy Kilińskiego. 28 grudnia plac budowy został przekazany wykonawcy.

Umowa na wykonanie zadania została podpisała 22 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach. Wykonawcą jest wyłoniona w nieograniczonym przetargu Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała, z siedzibą w Rakowie. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca października przyszłego roku.

Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim podpisali umowę na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Unijne wsparcie wyniesie niemal 900 tys. zł. Budynek przechodzi gruntowny remont, a efektem ma być nie tylko poprawa jego stanu technicznego, ale też korzystniejszy wpływ na środowisko i obniżenie kosztów utrzymania.

Umowa na realizację projektu “EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jako element poprawy efektywności energetycznej” została podpisana 23 grudnia. Dofinansowanie zostało przyznane z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Gruntowny remont zostanie wsparty środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 894 tys. zł.

Termomodernizacja ma prowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Remont oznacza więc nie tylko poprawę stanu technicznego obiektu przy Placu Staszica, ale również zmniejszenie kosztów jego utrzymania, dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu podłóg piwnicy, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, drzwi garażowych oraz modernizacji instalacji C.O. W ramach projektu wymienione zostanie również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne oraz zainstalowane panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, co przyczyni się do obniżenia emisji substancji szkodliwych do powietrza.

– Dzięki pieniądzom unijnym pozyskanym za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego możemy wykonać ten bardzo potrzebny remont. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, całemu Zarządowi Województwa oraz wszystkim radnym sejmiku, że mogliśmy skorzystać z tych środków – powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński.

Oprócz projektu dotyczącego termomodernizacji, remont obejmie też inne działania, które wpłyną na bezpieczeństwo użytkowania budynku. 50-letni już obiekt nie spełniał wymogów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, wprowadzane doraźnie rozwiązania przestały być efektywne, dlatego podjęta została decyzja o kompleksowej modernizacji i rozbudowie w celu przystosowania budynku dla potrzeb klientów, pracowników i osób niepełnosprawnych.

Remont zakończy się w 2022 roku.

Zajrzeliśmy do danych dotyczących ewidencji ludności w naszej gminie. Sprawdzamy m.in. jakie imiona dla dzieci wybierano w minionym roku najchętniej.

Stan ludności gminy Daleszyce wyniósł na koniec grudnia 2020 r., dokładnie 15 877 osób czyli o 112 osób więcej niż w roku 2019. Co ciekawe w tym gronie więcej jest kobiet (7 987) niż mężczyzn (7 890). W 2020 roku zmarło 179 osób. Urodziło się natomiast 145 dzieci: 75 dziewczynek i 70 chłopców. Pierwszy raz od kilku lat, liczba urodzeń w naszej gminie jest niższa od liczby zgonów. Jak widać w naszej gminie ciągle dominują kobiety.

Sprawdziliśmy również jakie imiona najchętniej nadają swoim dzieciom mieszkańcy gminy Daleszyce. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami w minionym roku były Antonina, Zuzanna, Aleksandra i Hanna. Rodzice decydowali się również nadać swoim córeczkom imiona takie jak: Jaśmina, Jagoda, Liwia, Otylia czy Carmen. Jeśli chodzi o chłopców, to zdecydowanie najpopularniejszym imieniem był Jan. W tym gronie znalazły się również imiona: Jakub i Antoni. Rzadziej spotykane imiona wśród chłopców to m.in. Maurycy, Nataniel i Jędrzej.

Każdy z samorządowców zabiega o to, aby „mieć” jak najwięcej mieszkańców - Dążymy do tego, aby powstawały lepsze warunki do życia, a co za tym idzie liczba mieszkańców w naszej gminie każdego roku stale wzrastała. Ma to duży wpływ nie tylko na budżet ale również na rozwój jak i dobre funkcjonowanie naszej gminy – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.