Ruszyła społeczna Kampania Informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Takie zastrzeżenie jest niezmiernie ważną czynnością wzmacniającą bezpieczeństwo obywateli oraz wpływa na skuteczne blokowanie procederu kradzieży tożsamości przez przestępców. 

Kampania jest realizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Komendą Główną Policji i jednostkami terenowymi Policji w całym kraju.

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza oraz „Marzyszanki” stanęły na najwyższych stopniach podium I Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Finał przeglądu odbył się 31 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Na scenie zaprezentowało się 28 wykonawców w trzech kategoriach: soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne, wyłonionych spośród 70 podmiotów wykonawczych podczas eliminacji w Starachowicach i Jędrzejowie. Miło nam Państwa poinformować, że podium w kategorii zespoły wokalne zdominowały zespoły z gminy Daleszyce, a konkretnie z Marzysza. I miejsce zajął Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, II zaś „Marzyszanki”.

logotypy twarde projekty

Przeszklone piętro, nowa elewacja i dach z fotowoltaiką – siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach już daje wyobrażenie o tym, jak będzie się prezentować po zakończeniu trwającego remontu i rozbudowy. W przyszłym roku mieszkańcy naszej gminy dostaną wygodne i spełniające wymogi bezpieczeństwa miejsce do załatwiania urzędowych spraw. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i przyjazny dla środowiska naturalnego. – To będzie wizytówka naszego miasta i gminy, ale przede wszystkim zmieni się komfort obsługi klientów – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Kompleksowa modernizacja była konieczna ze względu na zły stan techniczny i nieprzystosowanie 50-letniego budynku do potrzeb i obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie pracy. Dzięki realizowanej inwestycji, uszkodzona elewacja została zmieniona, wymieniono też przeciekający dach oraz wadliwą instalację elektryczną. Koszty utrzymania zmniejszone zostaną dzięki nowemu systemowi ogrzewania, wymianie okien i wykonaniu izolacji ścian. Energia będzie czerpana z instalacji fotowoltaicznych.

- Budynek jest również dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych: przed wejściem zamontowane zostanie krzesełko schodowe, a wewnątrz budynku – winda. Korytarze są poszerzone, a pomieszczenia dostosowane do obowiązujących przepisów. - Projekt przebudowy powstał po uzgodnieniu wszystkich zmian z konserwatorem, aby nie zaburzyć estetyki i historycznego rysu daleszyckiego rynku – podkreśla burmistrz.

Prowadzone w obiekcie prace termomodernizacyjne zostały dofinansowane kwotą około 1,2 mln złotych (zwiększone dofinansowanie) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przebudowa ma się zakończyć do końca tego roku.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach podpisana została umowa  na przebudowę drogi powiatowej Suków-Mójcza. – Jednym z elementów tej inwestycji będzie doświetlenie skrzyżowania z obwodnicą, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.  Składam podziękowania dla zarządu Powiatu Kieleckiego oraz radnych rady powiatu za zabezpieczone środki w budżecie na realizacje tego ważnego zadania.

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżowania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik i brakujące oświetlenie uliczne. Inwestycja będzie realizowana przy współpracy gminy Daleszyce z powiatem kieleckim.

Dzięki tej umowie już wkrótce znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Daleszyce oraz wszystkich użytkowników drogi.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

28 października 2021 r. odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów z terenu Gminy Daleszyce. W tym roku Złote Gody obchodziły 23 pary. Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie brakło tortu, pamiątkowych upominków i tradycyjnej lampki szampana.

- Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń – życzył Jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat w zdrowiu i miłości złożyła małżonkom również Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego, senator Krzysztof Słoń oraz ks. Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach.  Wyjątkowe spotkanie odbyło się w restauracji „Folkówka u Strażaka” w budynku remizy OSP w Daleszycach.

50-tą rocznicę wstąpienia w związek małżeński obchodzili: Marianna i Marian Baranowie, Krystyna i Jan Bysiakowie, Irena i Stanisław Dygasowie, Zofia i Stanisław Gabrysiowie, Alicja i Roman Godkowie, Teodozja i Jerzy Korbowie, Teresa i Bogusław Kraskowie, Halina i Stanisław Krężołkowie, Halina i Edward Lurzyńscy, Stefania i Marian Muchowie, Helena i Mieczysław Niepsujowie, Lidia i Marian Piątkowie, Aniela i Jan Pieronowie, Teresa i Jan Ramiączkowie, Helena i Stanisław Sadłochowie, Danuta i Stanisław Sierpińscy, Daniela i Władysław Skrzyniarzowie, Krystyna i Jerzy Sobczykowie, Krystyna i Tadeusz Sokołowscy, Stanisława i Adam Szczepaniakowie, Henryka i Marian Śliwowie, Teresa i Paweł Wysoccy, Maria i Henryk Zielonkowie.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

logotypy projekty twarde 2

Wyłoniony w przetargu wykonawca gminnej inwestycji jest w trakcie projektowania nowych instalacji. To pierwszy etap inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni komunalnej w miejscowości Szczecno; modernizacji poddany jest jeden ze zbiorników.

- Jest to już trzecia oczyszczalnia na terenie gminy Daleszyce poddana gruntownej zmianie – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński. – Z początkiem roku do użytku oddana została rozbudowana oczyszczalnia w Daleszycach i wyremontowany obiekt w Marzyszu. W efekcie wszystkie trzy oczyszczalnie w gminie będą nowoczesne i bezpieczne dla przyrody. Są też przygotowane na przyjęcie większej liczby przyłączeń ze względu na stale rosnącą liczbę gospodarstw domowych podłączanych do sieci kanalizacyjnej. Wydatki na przebudowę i modernizację trzech oczyszczalni to kwota około 15 milionów złotych.

Oczyszczalnia w Szczecnie obsługuje także miejscowość Komórki. Podzielenie prac na dwa etapy pozwoli na funkcjonowanie obiektu bez zakłóceń w trakcie remontu. Koszt przebudowy to 1 mln 226 tys. 556 zł. Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie prac planowane jest do września przyszłego roku.