Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości po raz kolejny ogłasza nabór do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór rusza od 23 maja i będzie trwał do 9 czerwca. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.opiwpr.org.pl/projekty/dotacje oraz pod numerami tel.:

  • siedziba główna w Sandomierzu: 158333404,
  • biuro w Busku-Zdroju: 413781316

22 maja z okazji 110 rocznicy istnienia OSP w Daleszycach został poświęcony stojący przy remizie pomnik świętego Floriana. Druhom zaś wręczono medale i odznaczenia za wzorową służbę i zasługi dla pożarnictwa. Przekazano też nowy sztandar dla jednostki. Uroczystości połączono z obchodzonym po raz piąty Gminnym Dniem Strażaka. 

Okrągły jubileusz

W niedzielę 22 maja w Daleszycach miały miejsce obchody związane z jubileuszem 110-lecia istnienia tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. – Ta rocznica pokazuje, jak druhowie z OSP Daleszyce od wielu lat dbali o jednostkę i wkładali wiele wysiłku w rozwój, gwarantując nieprzerwane funkcjonowanie straży pożarnej w naszym mieście. Przez 110 lat w służbie mieszkańcom Daleszyc i okolicznych terenów. Należą im się z tego miejsca jak najszczersze podziękowania – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Wieloletnia historia

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przy budynku OSP i wciągnięciem na maszt flagi państwowej. Poświęcono też stojący przez remizą pomnik Świętego Floriana. Następnie odbyła się msza święta na rynku w Daleszycach. Po niej oficjalnie powitano przybyłych gości i odczytano kronikę OSP. Warto podkreślić, że pierwsze zebranie organizacyjne, które doprowadziło do powstania w Daleszycach Towarzystwa Ogniowego odbyło się w maju w 1912 roku. We wrześniu 1913 roku należało do niego już 95 członków. Jednostką w Daleszycach od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego zarządzało 16 prezesów i 14 naczelników.

W ważnym dla mieszkańców Daleszyc wydarzeniu wzięła udział Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Cieszę się, że mogę podczas tej jakże ważnej uroczystości być tutaj w Daleszycach, aby podziękować kilku pokoleniom strażaków ochotników za to, że służą mieszkańcom – mówiła Anna Krupka.

Obecny był także poseł Krzysztof Lipiec. - Dziękuję wszystkim strażakom ochotnikom z Daleszyc za tę piękną służbę. Mam przekonanie, że zapisali się złotymi zgłoskami w historii tego miasta. Dzisiaj towarzyszą im ludzie, którzy są im wdzięczni – powiedział Krzysztof Lipiec. 

Najlepsze życzenia dla strażaków złożył również senator Krzysztof Słoń. – OSP w Daleszycach to pokolenia tych, którzy postanowili służyć dla innych, pomagać, ratować ich życie i dobytek. Bardzo znamienne jest to, że strażnica tu w Daleszycach jest w centrum miejscowości – podkreślał Krzysztof Słoń.

Wręczono odznaczenia i przekazano nowy sztandar

Bardzo ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień druhom za wzorową służbę i zasługi dla pożarnictwa. Następnie odbyła się ceremonia pożegnania starego sztandaru, a po niej poświecenia i przekazania nowego. Jak na taką uroczystość przystało, nie mogło zabraknąć okolicznościowych przemówień i wręczenia podziękowań. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów i wpisami do Księgi Pamiątkowej OSP.

Agnieszka Olech

UCHWAŁA NR XLIV/46/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tekst uchwały dotyczący dyżuru aptek

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.05.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ,,Raportu o stanie gminy za 2021 rok’’.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) przekazania zadania związanego z obsługą świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Daleszycach,
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Daleszyce za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
e) ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Ruszyła budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Marzyszu. Teren został wytyczony, na plac budowy wjechały koparki, niebawem zobaczymy fundamenty. – Nowoczesny obiekt sportowy oznacza lepsze warunki rozwoju i pielęgnowania pasji dla najmłodszych mieszkańców. Uczniowie i nauczyciele już na niego czekają – mówi burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Co trzy dni nowa książka – taki jest rekord czytelniczy minionego roku w gminie Daleszyce. Znakomity wynik należy do dwóch mieszkanek gminy, które wypożyczyły najwięcej książek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i otrzymały tytuły „Czytelnika Roku”. Chlubną pasję nagrodził burmistrz Dariusz Meresiński.

Uroczyste wyróżnienie najgorliwszych czytelników odbyło się 12 maja w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Daleszycach. W tym roku dyrektor placówki, Alicja Prendota przyznała pięć nagród z ramienia wszystkich oddziałów gminnej biblioteki. Tytuł „Czytelnika Roku 2021” MGBP w Daleszycach trafił do pani Marii Meresińskiej i pani Elżbiety Baran, które wypożyczyły w minionym roku po 132 książki. Zaszczytny tytuł filii bibliotecznej w Sukowie otrzymała pani Maria Więckowska, która w ciągu roku przeczytała 96 książek. Natomiast „Czytelnikiem Roku” filii bibliotecznej w Szczecnie zostały panie Alicja Gierszewska i Lidia Ciupa, które na karcie bibliotecznej odnotowały 54 wypożyczone książki, co oznacza, że co tydzień poświęcały czas na spotkanie z literaturą.

Pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe wraz z najlepszymi życzeniami kolejnych wspaniałych czytelniczych wrażeń wręczył burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński oraz radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala i radna Rady Miejskiej w Daleszycach Dorota Klimek. Uroczystość została uświetniona występem wokalnym Adrianny Mochockiej i Wioletty Zielonki, uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach.

Tytuły „Czytelnika Roku” zostały w gminie Daleszyce wręczone po raz drugi.