Przebudowa drogi powiatowej Suków-Mójcza coraz bliżej! Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania. – Jednym z elementów tej inwestycji jest doświetlenie skrzyżowania z obwodnicą, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.  

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżowania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik i brakujące oświetlenie uliczne. Inwestycja jest realizowana przy współpracy gminy Daleszyce z powiatem kieleckim.

Oferty w ogłoszonym przez PZD przetargu można składać do 29 września.

W Dankowie trwają prace przy utwardzeniu kostką betonową pobocza przy drodze powiatowej. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy fragment o długości ok. 500 mb już jest gotowy do użytku. W sumie pobocze będzie utwardzone na długości 1440 mb.

Zadanie jest realizowane przez gminę Daleszyce oraz powiat kielecki. W ramach inwestycji konieczne było geodezyjne wznowienie pasa drogowego i usunięcie starej nawierzchni pobocza, korytowanie, ułożenie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakończenie prac jest przewidziane w przyszłym roku.

Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 215/1 w msc. Danków-Wójtostwo. Wykonawcą jest firma ZRD Brukbud z Kielc. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 336 033,05 zł brutto.

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Daleszyce znów na szlaku! Z początkiem września panie zwiedziły Ojcowski Park Narodowy i Pustynię Błędowską. – To nasz sposób na integrację, a z powodu pandemii w ubiegłym roku nie organizowałyśmy wspólnego wyjazdu i bardzo nam tego brakowało. Tym bardziej cieszyły tegoroczne atrakcje i wspaniałe towarzystwo – podsumowała wyjazd radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce.

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!
To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

23 września o godz. 11.00 w Grand Hotel Kielce odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Będzie mowa m.in. o wpływie organizacji pozarządowych na lokalne społeczności i działalności w czasie pandemii.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Zgłoszenia do udziału w Kongresie będą przyjmowane do 19 września br. Liczba miejsc jest ograniczona, udział jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy:https://www.interankiety.pl/f/9WL06nyW

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi w Niwach. Zadania dotyczą wyasfaltowania dwóch odcinków nawierzchni. – Obecnie te drogi są tłuczniowe, więc realizacja naszego zadania całkowicie odmieni komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza burmistrz.

Inwestycja jest podzielona na dwa zadania, dotyczące dróg o długości 265 m i 330 m (zlokalizowane na dz.nr ewid. 388/3 oraz 1155/48 i 127/5). Obie drogi zyskają asfaltowe nawierzchnie o szerokości 4 m i obustronne pobocza z kruszywa. Czas na realizację wyznaczono do 13. listopada tego roku.

Inwestycje będą kosztować łącznie ponad 208,5 tys. zł. Oba zadania są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów; spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez gminę przetargu.