W sąsiedztwie Centrum Edukacji Ekologicznej powstanie boisko wielofunkcyjne, utwardzony zostanie też teren przy scenie plenerowej. Umowy z wykonawcą zostały podpisane. Prace mają się zakończyć do września tego roku.

Wyłonionym w postępowaniu wykonawcą inwestycji została firma Stark z Kielc. 14 marca umowy na realizację zadań podpisali: prezes Anna Kosmala i skarbnik Teresa Stachurska ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, które pozyskało dofinansowanie do budowy boiska, oraz prezes Tomasz Kosakiewicz i wiceprezes Michała Kapela ze Stowarzyszenia Regionalna Organizacja Samorządowców i Animatorów ROSA, które pozyskało środki na wybrukowanie terenu z budową chodnika. Dotacje na realizację inwestycji pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach naboru ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi”. Oba zadania są realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce.

Koszt budowy boiska to 332.100,00 zł, a utwardzenia terenu 73.800,00 zł.

Dobra wiadomość dla niezmotoryzowanych mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce – cztery linie autobusowe na trasach: Sieraków – Niestachów ( Kielce), Trzemosna -Marzysz- Suków ( Kielce), Widełki – Słopiec ( Kielce) i Borków – Daleszyce-Kranów ( Kielce) otrzymały dofinansowanie. Tutejszy samorząd pozyskał na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne w kwocie blisko 1,4 mln zł. Dzięki tym środkom utrzymane zostaną linie, dzięki którym zapewniany jest dostęp do komunikacji publicznej ułatwiającej przemieszczanie się po tym terenie.

Dofinansowanie wyniesie łącznie 1 milion 377 tysięcy 756 złotych. Środki zostały przyznane z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych i zostaną przeznaczone na utrzymanie czterech linii autobusowych na trasie o łącznej długości 165 kilometrów. – Zależało nam na utrzymaniu linii autobusowych na terenie gminy Daleszyce. Z każdej z nich korzystają mieszkańcy dojeżdżający do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, czy urzędów. Dzięki podjętym wcześniej wysiłkom te linie działały już od jakiegoś czasu, a dziś oficjalnie otrzymały zewnętrzne dofinansowanie, co nas niezmiernie cieszy. Oznacza to, że w dalszym ciągu będą one obsługiwane bez zakłóceń. Z pewnością ułatwi to niezmotoryzowanym mieszkańcom przemieszczanie się po tym terenie – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Umowa podpisana

Umowę na dofinansowanie w imieniu burmistrza Dariusza Meresińskiego podpisywał sekretarz gminy Daleszyce Piotr Ferens wraz ze skarbnik gminy Iloną Piwowarską. Jak podkreślał podczas wydarzenia wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, celem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest przywracanie połączeń do rejonów, w których komunikacja zbiorowa nie funkcjonuje lub jest niewystarczająca. – Dofinansowania, na które dziś podpisujemy umowy są rekordowe. Warto przypomnieć, że zaczynaliśmy od 200 tysięcy złotych do wykorzystania w 2019 roku, teraz mamy 44 miliony i to się pnie w górę. Podpisujemy 57 umów na różne odcinki tras, zarówno nowe, jak i już istniejące. To 14 milionów tak zwanych wozokilometrów, co daje wyobrażanie ile kilometrów będzie przejechane tymi trasami w ramach tak ogromnego dofinansowania. Świętokrzyskie staje się miejscem w Polsce, gdzie już nie ma przysiółków, które są zupełnie wykluczone komunikacyjne. Cieszę się, że samorządy wykazały się tu czujnością i wsłuchiwały w głosy społeczne – podkreśla wojewoda Zbigniew Koniusz.

W oficjalnym podpisaniu umów uczestniczył też senator Krzysztof Słoń. – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to strzał w dziesiątkę. To zatarcie białych plam i wykluczenia komunikacyjnego, nawet w najmniejszych miejscowościach, czyli tam, gdzie ludzie mieli problem z przemieszczaniem się, aby załatwiać podstawowe potrzeby. Cieszy mnie to, że Fundusz i ten program ewoluuje w naszym województwie, w naszym powiecie, bo jeszcze trzy lata temu tylko kilka gmin do niego przystępowało. A dzisiaj podpisanie umów z 57 samorządami na kwotę ponad 44 milionów, złotych. To kilkaset linii autobusowych w naszym województwie, miliony wozokilometrów. Niezwykle aktywni są tutaj samorządowcy z naszego powiatu, z gmin, które są mi bardzo bliskie. Oni wsłuchali się w głos mieszkańców i korzystają z tego Funduszu. Wymaga to oczywiście wysiłku organizacyjnego i logistycznego, ale w tym wyjątkowym porozumieniu publiczno-prywatnym z przewoźnikami, naprawdę widać duży postęp i wójtowie, burmistrzowie mają tutaj sukcesy, a dzieje się to z korzyścią dla mieszkańców – mówi senator Krzysztof Słoń.

Cztery linie będą utrzymane

W gminie Daleszyce pozyskane środki zostaną przeznaczone na cztery linie autobusowe. - Staramy się, aby mieszkańcy mogli poruszać się komunikacją organizowaną zarówno przez prywatnych przewoźników, jak i przez ZTM Kielce. Wspólnie podpisane umowy przez burmistrza z przewoźnikami powodują, że ta sieć linii komunikacyjnych pokrywa sporą część naszej gminy, dzięki czemu na tym terenie nie ma mowy o wykluczeniu mieszkańców, jeśli chodzi o obszar komunikacji – podsumowuje sekretarz gminy Daleszyce Piotr Ferens.

Agnieszka Olech

Rozkłady jazdy do pobrania

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Wbrew powszechnym sądom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

  • art. 131 pkt 12: „ Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”
  • art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”

Przyłączmy się do akcji Stop pożarom! Zadbajmy o przyrodę i swoje bezpieczeństwo.

13 marca w hali sportowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach odbyła się kolejna edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczniowie wykazali się znajomością przepisów przeciwpożarowych, a w nagrodę otrzymali z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego dyplomy oraz drobne upominki.  - To wyjątkowy konkurs, bo wiedza, którą się wykazali nasi uczniowie, może uratować życie – gratulował uczestnikom burmistrz.

W konkursie zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Daleszyce, zwycięzców wyłoniono w dwóch grupach wiekowych: wśród uczniów klas I-IV najlepsi byli Antoni Wróblewski i Antoni Miernik ze Szkoły Podstawowej w Sukowie, natomiast w starszej grupie uczniów klas V-VIII zwyciężył Miłosz Duda z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Daleszycach, drugie miejsce zajęła Kornelia Kozłowska również z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, a trzecie Wiktoria Banasik ze Szkoły Podstawowej w Sukowie.

Nad przebiegiem konkursu tradycyjnie czuwali druhowie z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W jury zasiadł st. kpt Seweryn Trepka oraz kpt Agnieszka Kunys z Komendy PSP w Kielcach oraz dh Szczepan Furmanek, Komendant Gminny OSP w Daleszycach. Nagrody zwycięzcom wręczyli burmistrz Dariusz Meresiński, radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala oraz prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach Dominik Zarębski.

Zwycięzcy zmierzą się w kwietniu w konkursie powiatowym.

Szanowni mieszkańcy, przypominamy że opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy uiszczać na rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096