Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882) do podstawowych zadań Policji należy inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

JEŚLI WIDZISZ LUB WIESZ O PRZYPADKACH NIEHUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ALBO ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI 

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY POWIADOM NAS

Regulacje te odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną prawną zwierzęta.

Z roku na rok rośnie problem coraz liczniejszej obecności dzikich zwierząt w miastach. Skontrolowane gminy prawidłowo i skutecznie zajmowały się ochroną mieszkańców i ich mienia przed zagrożeniami powodowanymi przez takie zwierzęta.

Dodatkowo zapewniały im opiekę weterynaryjną, pomimo, iż wprost nie miały takiego obowiązku. Większość gmin opracowała odpowiednie procedury działania. W 80 proc. samorządów interwencje podejmowały Straże Miejskie, które były odpowiednio wyposażone, a ich pracownicy, w większości przypadków, wyszkoleni w tym kierunku.

Skontrolowane miasta wydały w latach 2017 - 2019 (I półrocze) 8 mln zł na realizacje zadań związanych z obecnością na ich terenie dzikich zwierząt.

Link do artykułu: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dzikie-zwierzeta-na-terenie-miast.html

Źródło: www.nik.gov.pl

Zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu oraz cierpienia, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę.
 
Uczniowie klas 1-3 poznali tryb i warunki życia psów i kotów, instytucje niosące pomoc zwierzętom i działania na rzecz bezdomnych psów i kotów. Materiały edukacyjne w postaci kolorowanek dla dzieci, prezentacji Power Point mające przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z prawidłową opieką nad psem czy kotem, opracowało i dostarczyło do szkoły Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu podjęła współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Dyminach koło Kielc w celu zorganizowania zbiórki karmy dla psów i kotów oraz materiałów wyściółkowych typu koce, ręczniki itp., akcja  potrwa od maja do czerwca 2023. Podobna akcja prowadzona była w poprzednich latach
 

W związku z obchodami Światowego Dnia Zwierząt co roku, w październiku, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami przeprowadzają akcje, mające na celu pomoc bezdomnym czworonogom, np. zbiórki suchej karmy oraz kocy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

Uczniowie zaangażowani w realizację akcji wykonywali plakaty informujące uczniów o celach zbiórki. Informacje zamieszczone były również na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.

Na lekcjach wychowawczych nauczyciele realizowali zajęcia pt. "Zwierzęta mają swoje prawa" oraz "Opiekujemy się zwierzętami".

Działania podejmowane przez PSP w Szczecnie dotyczące ochrony zwierząt:

- coroczna akcja - „Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt” dla schroniska w Dyminach
- konkursy fotograficzne – „Wiosenne spacery z psem”
- konkursy plastyczne-  „Mówię nie! – przemocy wobec zwierząt”
- lekcje otwarte – „ Zwierzęta domowe- nasi milusińscy”, podczas których głównym celem jest poznanie potrzeb i sposobów opieki nad zwierzętami, nabycie poczucia odpowiedzialności za warunki życia zwierząt

Los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły, którzy cyklicznie w okresie zimowym zbierają potrzebną karmę i koce dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

W czasie wizyt w schronisku uczniowie przekazywali zebrane dary, spotkali się z jego mieszkańcami – psami i kotami oraz poznali specyfikę pracy osób opiekujących się zwierzętami. Celem wyjazdu było uczenie empatii oraz odpowiedzialności, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na bezdomność oraz właściwe traktowanie zwierząt.

  • W roku szkolnym 2021 zebrane zostało 132kg karmy suchej, 49,1kg karmy mokrej oraz 5 koców.
  • W roku szkolnym 2022 wsparliśmy schronisko o 230kg karmy suchej i mokrej, 3 koce, 2 miski, smycz, zabawka dla zwierząt oraz ubranie dla psa.

Naszych Wolontariuszy bardzo poruszył los psa Remusa ze schroniska, który potrzebował specjalistycznej diagnostyki weterynaryjnej, na które schronisko nie było stać. Razem z gronem pedagogicznym postanowiliśmy wesprzeć leczenie swoją cegiełką. Zorganizowaliśmy kiermasz charytatywny pod hasłem  „Na lepsze życie dla Remusa” i udało nam się zebrać 344 zł.