Blisko 740 tysięcy złotych trafi do gminy Daleszyce na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach wsparcie w czynnościach dnia codziennego otrzyma 25 osób niesamodzielnych. To bardzo istotna pomoc, szczególnie teraz, w dobie pandemii.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, który jest realizowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do gminy Daleszyce trafi wsparcie w kwocie 739 tysięcy 755 złotych. – Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Dlatego cieszę się, że takie środki trafią do gminy Daleszyce – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W gminie Daleszyce program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest już od 2019 roku. – Cieszymy się, że w 2021 roku udało nam się pozyskać blisko 740 tysięcy złotych na realizację projektu. W jego ramach wsparciem objęliśmy 25 osób niepełnosprawnych. W tym celu zostało zatrudnionych 15 asystentów, którzy pomagają niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu i poprawie jakości ich życia – podkreśla Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Asystenci pomagają niepełnosprawnym w wielu czynnościach, między innymi w wyjściu z domu, dojazdach do wybranego miejsca i powrocie, w zakupach, w załatwieniu spraw urzędowych, w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z różnego rodzaju organizacjami, a także w korzystaniu z dóbr kultury. Asystentura jest niezawodnym sposobem w walce z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Olech

Z początkiem marca na terenie gminy Daleszyce odbyły się ćwiczenia żołnierzy z Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach, w ramach Międzynarodowego Kursu Obserwatorów Wojskowych. Przyszli obserwatorzy przygotowywali się do działań w różnych rejonach świata.

XXVIII Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych w kieleckim CPDMZ trwał trzy tygodnie, a ostatnie dni tego wydarzenia, od 9 do 11 marca, stanowiły praktyczne ćwiczenia, które zostały przeprowadzone w miejscowościach Suków, Marzysz, Radomice, Trzemosna, Szczecno i Borków.

Jak informuje Centrum, w trakcie szkolenia kandydaci na obserwatorów wojskowych poznali obowiązkowe procedury dotyczące m.in. łączności, zagrożeń  minowych, prawa konfliktów zbrojnych, nauczyli się korzystania z map, posługiwania się GPS, współpracy z mediami, a także prowadzenia negocjacji między spornymi stronami. Kluczową częścią kursu były ćwiczenia praktyczne, które odbywały się na terenie gminy Daleszyce. Kursanci prowadzili obserwacje terenu ze śmigłowca i patrole samochodowe.

Współpraca cywilno-wojskowa pomiędzy gminą Daleszyce a Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych układa się dobrze, co przynosi wymierne korzyści dla obu stron – podkreśla Tomasz Biskupski, podinsp. ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. – To nie pierwsze tego typu działania na naszych terenach, m.in.  w 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach odbyły się ćwiczenia w zakresie współpracy organów wojskowych z administracją publiczną.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Przegrali tylko jedno spotkanie! Młodzi piłkarze Akademii Spartakusa Daleszyce w doskonałym stylu wygrali z początkiem marca Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Nadrzeczu koło Biłgoraja. O złote medale walczyli zawodnicy z rocznika 2009. Nasi byli najlepsi także w kategoriach indywidualnych: bramkarzem Turnieju został wybrany Kacper Kielasiński, MVP Turnieju- Adrian Kaleta.

W turnieju wzięło udział dziewięć zespołów, które rywalizowały każdy z każdym w spotkaniach po 25 minut. W trakcie trzech dni gry Spartakus Daleszyce uzbierał największą ilość 19 punktów i przegrał tylko jedno spotkanie z zespołem Juventa Starachowice. Ta porażka nie przeszkodziła naszym młodym piłkarzom w dotarciu do najwyższego miejsca na podium i wrócić z Roztocza do Daleszyc ze złotymi medalami.

Drugie miejsce w turnieju wywalczył Motor Lublin, brązowe medale trafiły do pogromców lidera, czyli Juventy Starachowice, która nie zaliczyła żadnej porażki, ale aż cztery remisy. Królem strzelców został Tomasz Stachorzecki (8 trafień, II drużyna Motor Lublin).

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej  istotne dla mieszkańców gminy Daleszyce. W związku z otwartym kilka miesięcy temu centrum komunikacyjnym przekierowane zostają tutaj kolejne linie podmiejskie.

Jak informuje ZTM, od soboty 27 marca 2021 roku autobusy podmiejskiej linii 11 zostaną przekierowane do Dworca Autobusowego przy ulicy Czarnowskiej 12 w Kielcach i nie będą już obsługiwały części obecnej trasy od ulicy Kaczmarka / Krakowska – Armii Krajowej – Żytnia – Paderewskiego. Zmienią się również godziny kursowania linii 11.

Zespoły śpiewacze z gminy Daleszyce zostały nagrodzone na tegorocznym Festiwalu Pieśni Wielkopostnych! II miejsce w kategorii „zespoły ludowe” zajęły "Sukowianki znad Lubrzanki", natomiast do Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza powędrowało wyróżnienie.

Nasze zwyciężczynie wyśpiewały sobie uznanie jury pieśniami „Witaj cierniowa korona” i „Pamiętaj człowiecze”, wyróżnione gospodynie z Marzysza wystąpiły z utworami „Kto jest sługą Matki Świętej” i „Płacz płacz kto żyw”.  – Każdy, nawet najmniejszy sukces ogromnie cieszy – podkreśla Anna Kosmala, jedna ze śpiewających „Sukowianek i jednocześnie radna Rady Powiatu Kieleckiego. – Gratuluję wszystkim uczestnikom XVII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. To trudny repertuar, mający pomóc w rozmyślaniu i skłaniający do głębokiego przeżywania Męki Chrystusa – dodaje radna.

Swoje prezentacje na Festiwal przygotowało w sumie sześć zespołów z terenu gminy Daleszyce, poza nagrodzonymi także: Zespół Śpiewaczy "Dalmarianki" z Daleszyc wystąpił z pieśniami „Najdroższy Jezu” i „Ojcze nasz Oto”, Zespół Śpiewaczy "Wesołe Gosposie" z Widełek i Zespół Śpiewaczy "Marzyszanki" z Marzysza z pieśnią „Pamiętaj człowiecze” oraz „Krzyżu Chrystusa” i „Jużem dość pracował”, Męski Zespół Śpiewaczy "Kumotry" wykonał pieśń „O duszo wszelka” i „Gdy miły Jezus był w Betaniji”. Wszystkie prezentacje możemy obejrzeć  na stronach internetowych i profilach społecznościowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

- Wszystkim artystom składam ogromne podziękowania za wspaniale wykonane utwory, które wprowadzają nas w ten świąteczny czas Wielkiej Nocy – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Mam nadzieję, że te piękne występy – choć nie towarzyszy im tak uroczysta atmosfera, jak w poprzednich latach, kiedy to koncert odbywał się przed publicznością w murach daleszyckiego kościoła – pomogą nam wszystkim w duchowym przygotowaniu do świętowania najważniejszych wydarzeń w tradycji chrześcijańskiej.

I miejsce w kategorii zespoły ludowe  zdobył Zespół Śpiewaczy "Górnianecki". XVII Festiwal z powodu obostrzeń epidemicznych odbywał się on-line, każdy zespół i chór mógł wysłać swoje nagrania do Wojewódzkiego Domu Kultury, który jest organizatorem wydarzenia. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 marca on-line.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, zdobyło wysokie dofinansowanie na realizację projektu pn. Razem z Seniorami. W ramach projektu powstanie w naszej gminie pięć nowych klubów seniora, które zapewnią opiekę i zajęcia dla 80-ciu starszych osób.

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z gminą Daleszyce. Działanie będzie polegać na świadczeniu usług dla osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. – To ogromny sukces naszego Stowarzyszenia i całej gminy, ponieważ na kilkadziesiąt wniosków, tylko niewielka część dostała dofinansowanie – podkreśla Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia. – Warto zauważyć, że w dobie trwającej pandemii, kiedy pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest proste, udało nam się zaplanować działania, które zostały bardzo dobrze ocenione i mocno wsparte finansowo. Dzięki temu otoczymy opieką kolejne grupy potrzebujących wsparcia mieszkańców.

Nowe kluby powstaną w miejscowościach: Mójcza, Brzechów, Marzysz, Niestachów i Słopiec. Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku. W programie wspartych zostanie 80 osób w wieku 60 plus. Planowane są działania z zakresu doradztwa służb medycznych, programy edukacyjne służące aktywizacji osób starszych (warsztaty plastyczne, kulinarne, ruchowe) spotkania integracyjne i wspólne wyjazdy kulturalne i krajoznawcze. Seniorzy będą się spotykać w budynkach, które są własnością gminy i mają lub będą mieć wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

- W ramach projektu „Razem z Seniorami” chcemy zapewnić podopiecznym codzienne wsparcie, różnorodne zajęcia i integrację międzypokoleniową –  podkreśla Anna Kosmala. - Kluby ułatwią wielu osobom dostęp do usług m.in. z zakresu opieki zdrowotnej czy do instytucji kultury, ale też zapewnią pomoc w rozwijaniu zainteresowań, aktywności twórczej, sprawności manualnej, będą prowadzone zajęcia ruchowe dla poprawy wydolności organizmu i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, konsultacje medyczne, dietetyczne czy psychologiczne. W myśl idei naszego projektu – poprzez te wszystkie działania – proponujemy głębszą pomoc w pokonywaniu trudności i kryzysów charakterystycznych dla tego okresu życia.

Koszt prowadzenia klubów przekroczy 1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 970 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Partnerem Stowarzyszenia w realizacji projektu jest gmina Daleszyce. - Mamy już doświadczenia związane z prowadzeniem klubów seniora i możemy stwierdzić, że to bardzo potrzebna mieszkańcom i wartościowa inicjatywa – podkreśla burmistrz Daleszyc, Dariusz Meresiński. – Dzięki klubom seniorzy pokonują wiele barier – osobistych i społecznych. Począwszy od wyjścia z domu, które bywa problematyczne dla osób starszych i samotnych, przez kontakty ze specjalistami różnych dziedzin, po rozwijanie własnych pasji.

Dotychczas na terenie gminy Daleszyce funkcjonuje już pięć klubów seniora w miejscowościach: Cisów, Daleszyce, Komórki, Smyków i Suków. Realizacja projektu jest wynikiem przeprowadzonej diagnozy wyzwań i potrzeb społecznych zdiagnozowanych na obszarze gminy Daleszyce przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.