Pani Monika Kosmala będzie od nowego roku szkolnego pełnić obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach.

W myśl zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego z dnia 28 maja 2021 r., pełnienie obowiązków dyrektora ZSP w Daleszycach zostaje powierzone pani Monice Kosmali na okres od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Dotychczas pani Monika Kosmala pełniła obowiązki zastępcy dyrektora placówki w Daleszycach.

Zarządzenie zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola w Daleszycach.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 09.06.2021 r. (środa) w msc. Suków Papiernia, Kranów (od nr 7 do 23 lewa strona w kierunku Kielc oraz od nr 25 do 75) w godz. około od 8:00 do 14:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Natomiast w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) w msc. Wójtostwo, Danków, Daleszyce (ul. Zakościele, ul. Spacerowa, ul. Wójtostwo) w godz. około od 8:00 do 14:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w najbliższych dniach będzie stacjonował w Rakowie, Pierzchnicy i Daleszycach. Zapraszamy mieszkanki tych gmin do korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii w mobilnej pracowni diagnostycznej ŚCO.
Pomimo pandemii mieszkanki województwa świętokrzyskiego mogą bez przeszkód korzystać z bezpłatnej profilaktyki onkologicznej. Mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii cały czas podróżuje po świętokrzyskich gminach. Jak zapewnia dr n.med. Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO, diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

28 maja miała miejsce piękna uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów z terenu Gminy Daleszyce. Burmistrz Dariusz Meresiński udekorował pary medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Były także kwiaty i prezenty, nie zabrakło lampki szampana, tortu, wzruszających wspomnień i najlepszych życzeń.

W spotkaniu wzięło udział 13  par małżeńskich z gminy Daleszyce, które w  ubiegłym roku obchodziły 50-tą rocznicę zawarcia związku:  Helena i Kazimierz Baćkowscy, Grażyna i Marek Ciszewscy, Irena i Waldemar Gliwińscy, Danuta i Bolesław Jamioł, Bronisława i Wiesław Kaczmarczyk, Irena i Roman Kryczka, Stanisława i Henryk Łosak, Janina i Józef Mojeccy, Bronisława i Józef Prędotka, Anna Rubak, Teresa i Jerzy Sarek, Zofia i Bogdan Staszewscy, Marianna i Władysław Wojtaś. Jubilaci chętnie dzielili się receptą na udany związek, przekonując, że kluczem jest szacunek do partnera i miłość w rodzinie.

Uroczystość miała miejsce w restauracji „Folkówka u Strażaka” w budynku remizy OSP Daleszyce.

- Jesteśmy świadkami pięknego jubileuszu, który jest dla nas wszystkich inspiracją i lekcją życia w zgodzie i szacunku – podkreślił burmistrz Dariusz Meresiński. – Pół wieku, a wyglądacie dzisiaj tak radośnie i promiennie, jakbyście przeżyli razem dopiero jeden dzień! Gratuluję Państwu tych pięćdziesięciu lat razem, dotrzymania danego sobie przyrzeczenia, codziennej troski o siebie i rodzinę, odchowania dzieci i wnuków. Życzę Wam wszystkiego dobrego, następnych okrągłych  jubileuszy, abyście dalej szli przez życie razem, zawsze uśmiechnięci i zawsze w zgodzie – dodał  burmistrz.

 - Zdrowia i codziennych radości, aby w otoczeniu wspierającej rodziny mijały Wam kolejne wspólne lata – dodała radna Anna Kosmala. Do życzeń dołączyli także obecni na uroczystości radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, a także ksiądz Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Daleszycach.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com