Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.), dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę (dot. paliw inne niż węgiel).

Informujemy, że Urząd rozpoczął wypłacanie środków dla mieszkańców na pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG oraz olej opałowy. Wypłaty środków są na bieżąco realizowane.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o trwającej III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” (krus.gov.pl)

Konkurs trwa do dnia 25 listopada 2022 r.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Uroczysta msza święta, poświęcenie i nadanie nowego sztandaru, a także przekazanie samochodu operacyjno-rozpoznawczego oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy – tak jubileusz 80-lecia obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestachowie. Do druhów popłynęły podziękowania za lata służby społecznej, a do najbardziej zasłużonych trafiły medale i odznaczenia.

Cukrzyca nie musi oznaczać rezygnacji z pracy. Specjaliści ds. rehabilitacji razem z Tobą opracują indywidualny plan rehabilitacji.

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Weźmiemy pod uwagę Twoje predyspozycje przy doborze szkoleń, otrzymasz wsparcie psychologiczne i będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce analizuje możliwość i warunki przystąpienia do sprzedaży węgla sprowadzonego przez Polski Rząd. Decyzja dotycząca sprzedaży zostanie podjęta po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz, co najważniejsze, po zebraniu informacji od Państwa, dotyczącej zainteresowania jego zakupem. Zgodnie z projektem ww. ustawy cena sprzedaży ma wynosić 2.000,00 zł brutto za tonę. Ilość paliwa stałego, które będzie dostępne dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego zostanie określona w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Godziny pracy Głównego Punktu Informacyjnego:

poniedziałek: 7:30 - 17:30
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.