4 września mieszkańcy Trzemosny bawili się na jedynym w swoim rodzaju, „indiańskim” festynie rodzinnym. Piękna pogoda zachęcała do integracji, ciekawych atrakcji też nie brakowało. - Dziękuję za zaproszenie. Zawsze bardzo miło mi tu wracać, bo daje się tu odczuć ogromną gościnność – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

- Festyn w Trzemośnie ma zawsze bardzo ciepły klimat – dodała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. – Widać, że dokładacie starań, żeby spotkanie mieszkańców miało  oryginalny przebieg i wszystkim sprawiło radość.

Najpiękniejsze utwory o miłości wybrzmiały w murach daleszyckiego kościoła. 5 września odbył się tutaj niezapomniany koncert pt. „Wszystko o miłości”.

W daleszyckiej świątyni wystąpiła solistka Marzena Trzebińska, aktorka Ewa Lubacz oraz Strauss Ensemble – zespół specjalizujący się w prezentowaniu muzyki wiedeńskiej, utworzony przez muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Wieczór poprowadził Artur Jaroń, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. W repertuarze zespołu są m.in. walce, marsze i fokstroty, muzyka popularna, filmowa i taneczna. W Daleszycach usłyszeliśmy najpiękniejsze arie, piosenki i utwory instrumentalne, a także wiersze o miłości. Za piękne i bardzo romantyczne spotkanie podziękował artystom oraz zebranej w świątyni publiczności burmistrz Dariusz Meresiński.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz z Kurią Kielecką zapraszają do udziału w konkursie literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości św. Jana Pawła II.” Wiersz lub opowiadanie powinno być inspirowane poezją lub nauczaniem papieża Polaka. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada.

Do konkursu można zgłosić samodzielnie napisany wiersz lub opowiadanie (wspomnienie), dotychczas niepublikowane. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat i od 20 lat. Szczegóły i karty zgłoszenia - na stronie internetowej www.pik.kielce.pl

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 14.09.2021 r. (wtorek) w msc. Mójcza w godz. od około 8:00 do 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na ujęciu wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 15.09.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2037,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej przez GLOBIT ISP.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz