Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, zdobyło wysokie dofinansowanie na realizację projektu pn. Razem z Seniorami. W ramach projektu powstanie w naszej gminie pięć nowych klubów seniora, które zapewnią opiekę i zajęcia dla 80-ciu starszych osób.

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z gminą Daleszyce. Działanie będzie polegać na świadczeniu usług dla osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. – To ogromny sukces naszego Stowarzyszenia i całej gminy, ponieważ na kilkadziesiąt wniosków, tylko niewielka część dostała dofinansowanie – podkreśla Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia. – Warto zauważyć, że w dobie trwającej pandemii, kiedy pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest proste, udało nam się zaplanować działania, które zostały bardzo dobrze ocenione i mocno wsparte finansowo. Dzięki temu otoczymy opieką kolejne grupy potrzebujących wsparcia mieszkańców.

Nowe kluby powstaną w miejscowościach: Mójcza, Brzechów, Marzysz, Niestachów i Słopiec. Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku. W programie wspartych zostanie 80 osób w wieku 60 plus. Planowane są działania z zakresu doradztwa służb medycznych, programy edukacyjne służące aktywizacji osób starszych (warsztaty plastyczne, kulinarne, ruchowe) spotkania integracyjne i wspólne wyjazdy kulturalne i krajoznawcze. Seniorzy będą się spotykać w budynkach, które są własnością gminy i mają lub będą mieć wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

- W ramach projektu „Razem z Seniorami” chcemy zapewnić podopiecznym codzienne wsparcie, różnorodne zajęcia i integrację międzypokoleniową –  podkreśla Anna Kosmala. - Kluby ułatwią wielu osobom dostęp do usług m.in. z zakresu opieki zdrowotnej czy do instytucji kultury, ale też zapewnią pomoc w rozwijaniu zainteresowań, aktywności twórczej, sprawności manualnej, będą prowadzone zajęcia ruchowe dla poprawy wydolności organizmu i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, konsultacje medyczne, dietetyczne czy psychologiczne. W myśl idei naszego projektu – poprzez te wszystkie działania – proponujemy głębszą pomoc w pokonywaniu trudności i kryzysów charakterystycznych dla tego okresu życia.

Koszt prowadzenia klubów przekroczy 1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 970 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Partnerem Stowarzyszenia w realizacji projektu jest gmina Daleszyce. - Mamy już doświadczenia związane z prowadzeniem klubów seniora i możemy stwierdzić, że to bardzo potrzebna mieszkańcom i wartościowa inicjatywa – podkreśla burmistrz Daleszyc, Dariusz Meresiński. – Dzięki klubom seniorzy pokonują wiele barier – osobistych i społecznych. Począwszy od wyjścia z domu, które bywa problematyczne dla osób starszych i samotnych, przez kontakty ze specjalistami różnych dziedzin, po rozwijanie własnych pasji.

Dotychczas na terenie gminy Daleszyce funkcjonuje już pięć klubów seniora w miejscowościach: Cisów, Daleszyce, Komórki, Smyków i Suków. Realizacja projektu jest wynikiem przeprowadzonej diagnozy wyzwań i potrzeb społecznych zdiagnozowanych na obszarze gminy Daleszyce przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wyjątkowe spotkania z językiem polskim miały miejsce w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach.  Od 15 do 19 marca obchodziliśmy tu XXIX Tydzień Kultury Języka. Z wyzwaniami mowy ojczystej zmierzył się m.in. burmistrz Dariusz Meresiński.

Z powodu obostrzeń epidemicznych wszystkie wydarzenia związane z Tygodniem Kultury Języka były organizowane on-line i nadal są dostępne na profilu społecznościowym MGBP. W programie zajęć znalazły się wykłady, czytania, deklamacje i zabawy językowe.

- W polszczyźnie mamy wiele słów, które brzmią tak samo, a znaczą zupełnie coś innego, ich odkrywanie to świetna przygoda. Zapraszamy do fantastycznej zabawy językowej, przedstawiamy zabawne historyjki, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń, a dzięki prezentowanym „językowym wygibasom” każdy może stać się mistrzem poprawnej wymowy – zachęca do oglądania relacji z prezentowanych wydarzeń dyrektor Biblioteki, Alicja Prendota. 

Tegorocznym obchodom Tygodnia Kultury Języka przyświecało hasło „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”. Jak do „współczesnej kultury” dochodziliśmy z gminną biblioteką?

Dzień pierwszy upłynął nam  na świetnej zabawie językowej, rozpoznawaniu ukrytych znaczeń w wyrażeniach i zwrotach, których używamy na co dzień. Odkrywanie ich okazało się fantastyczną rozrywką. Ta dziecięca chęć poznawania języka ukazana została w wierszykach  autorstwa Izabeli Michty – zaprezentowanych przez uczniów kl. III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach.

W drugim dniu Tygodnia Kultury Języka przedstawiliśmy zabawne historyjki, które pozwoliły zrozumieć przenośne znaczenie niektórych powiedzeń i frazeologizmów.  Na podstawie  wspaniałej książeczki „Co to znaczy...” Grzegorza Kasdepke,  pan Tomasz Kosakiewicz, zastępca kierownika Wydziału Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w mistrzowski sposób zinterpretował dwie wesołe opowiastki, które w niezwykle klarowny sposób tłumaczą znaczenie najczęściej używanych związków frazeologicznych.

W trzecim dniu tegorocznych obchodów TKJ zmierzyliśmy się z „Językowymi wygibasami”- wierszykami dla dzieci autorstwa Anny Paszkiewicz. To świetna pozycja dla wszystkich dzieci, które chcą się pięknie wysławiać. Dzięki tym wierszykom można stać się mistrzem poprawnej wymowy.

Nasi milusińscy (uczniowie kl. I miejscowej szkoły)  mieli niebagatelne zadanie. W oryginalnym stylu zaprezentowali dwa wierszyki zawierające trudne połączenia głosek występujących w języku polskim, czym zachęcili innych do nauki starannej, pięknej wymowy.

W czwartym dniu  tegorocznego święta Kultury  Języka zorganizowaliśmy spotkanie z panią Małgorzatą Kułagą – nauczycielem języka polskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, aby posłuchać,  co to znaczy kulturalnie się wysławiać, jak tworzyć piękne i poprawnie zbudowane zdania, dbać o bogactwo języka i unikać zdawkowych odpowiedzi.

W swoich interpretacjach podkreślała również, że często zapominamy o obowiązującej nas grzeczności językowej. I na koniec przekazała ważną informację – abyśmy mówili wyraźnie, bez pośpiechu oraz nieustannie starali się ćwiczyć język, aby był giętki i sprawny.

Piątego dnia   zakończyliśmy XXIX Obchody Tygodnia Kultury Języka. Finalne spotkanie poprowadził pan Dariusz Meresiński - burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. By dzieci fantastycznie się bawiły, a jednocześnie rozwijały umiejętność płynnego, wyraźnego i sprawnego mówienia zaprezentował zabawne wierszyki. Przedstawił niezwykłą książkę „Rzekła rzepa rzepakowi” autorstwa Romana Pisarskiego, dzięki której można było  się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszym języku. Zinterpretował zawarte w tej książce zawiłości gramatyki i ortografii polskiej w sposób bardzo przystępny.  A wszystko to dzięki  przesympatycznym wierszom, które wyrecytował w mistrzowski sposób. Z pewnością okażą się pomocne podczas lekcji języka polskiego. Dopełnieniem tego wydarzenia była muzyka: burmistrz wystąpił z akompaniamentem gitary w wykonaniu pana Tomasza Kosakiewicza.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach  bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za udział i zaangażowanym w tegoroczne XXIX  Obchody Tygodnia Kultury Języka – podsumowała  Alicja Prendota, dyr. MGBP w Daleszycach.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Daleszycach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”. Został on zrealizowany w ramach obchodów XXIX Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Nagrody laureatom wręczyli: burmistrz Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu Anna Kosmala oraz dyrektor ZSP w Daleszycach Monika Kosmala.

Zmagania zostały przeprowadzone w dwóch terminach: dla uczniów starszych i młodszych klas. 15 marca 2021 roku odbył się XXVII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII. Tegoroczny konkurs przebiegał w systemie hybrydowym. Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Daleszyce, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i zakwalifikowali się do pierwszego etapu, pisali dyktando w swoich szkołach. Następnie skany prac zostały sprawdzone przez komisję konkursową. W zmaganiach wzięło udział 27 uczestników, w tym uczniowie SP w Sierakowie, SP w Mójczy, SP w Słopcu, SP w Sukowie i SP w Daleszycach. Zwycięzców nagrodzono dyplomami i pięknymi książkami.

Wśród uczniów klas IV-VI tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Amelia Pakuła ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie, II miejsce Julia Czech ze Szkoły Podstawowej w Słopcu, III miejsce Filip Jaworski ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach, zaś wyróżnienie otrzymała Daria Zapała ze Szkoły Podstawowej w Sukowie. W kategorii wiekowej uczniów klas VII-VIII tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymała Wiktoria Łygońska ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie, II miejsce przypadło w udziale uczennicy Szkoły Podstawowej w Daleszycach – Aleksandrze Alf, a III miejsce Roksanie Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

Dyktando okazało się nie lada wyzwaniem dla piszących, choć nie aż tak trudnym, jak „arcytrudne zadanie z geografii”, które doprowadziło bohatera tekstu do „histerii”. Zwycięzcy nie okazali się jednak „laikami” w dziedzinie pisowni, bo bezbłędnie poradzili sobie z takimi wyrazami jak: ponadpółtoragodzinny, superpechowy, ekstrawydatek,a także: korzeń żeń-szeń, czmychnął czy wychynął.

Drugim ważnym wydarzeniem Tygodnia Kultury Języka był XXV Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” dla klas II – III, który został przeprowadzony 17 marca 2021r. Dyktando pisało 24 uczniów z 9 szkół gminy Daleszyce: SP w Sukowie, SP w Szczecnie, SP w Niestachowie, SP w Marzyszu, SP w Brzechowie, SP w Słopcu, SP w Mójczy, SP w Sierakowie oraz SP w Daleszycach. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i książkami.
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” klas II-III zdobyła Nikola Kraska ze Szkoły Podstawowej w Niestachowie, II miejsce również uczennica Szkoły Podstawowej w Niestachowie Karla Kopczyńska, III miejsce egzekwo zdobyli Krzysztof Tarłowski ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach oraz Natalia Skalska ze Szkoły Podstawowej w Szczecnie. Wyróżnieni zostali również uczniowie: Maja Szyba ze Szkoły Podstawowej w Sukowie, Filip Golmento ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach oraz Filip Boroń ze Szkoły Podstawowej w Marzyszu.

Tytuł tegorocznego dyktanda brzmiał „Wirus w koronie” i dotyczył pandemii koronawirusa. Uczniowie wykazali się nie tylko dobrą znajomością ortografii, ale również zasad zmniejszających ryzyko zakażenia się.

Agnieszka Golmento, Lucyna Otawska

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.03.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
Przedstawienie sprawozdań z funkcjonowania w 2020 roku: Komisji Rewizyjnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z zagadnieniami dotyczącymi realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) nabycia odpłatnego przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,
d) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,
e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niwy,
f) nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Niwy,
g) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego pow. kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,
h) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2021 roku,
j) wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Daleszyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
k) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Daleszyce do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
l) zmiany uchwały Nr XXXIV/321/2020 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce,
m) wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii.

8. Interpelacje.
9. Zapytania i sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

Od 15 marca br. korespondencja urzędowa skierowana do adresatów zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Daleszyce, będzie doręczana przy udziale gońca.

Korespondencja roznoszona będzie w dni powszednie, o różnych porach dnia, tak aby zwiększyć szansę zastania mieszkańców w domu. Goniec, który jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, będzie posiadał przy sobie identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu. W przypadku niemożności doręczenia pisma, goniec pozostawi awizo, a przesyłkę odebrać będzie można w ciągu 7 dni w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

Rusza jubileuszowa edycja ustanowionej przez IPN Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Po raz 20-ty docenione zostaną wysiłki instytucji, organizacji lub osób, które upamiętniają historię narodu polskiego w latach 1939-89.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej Jest przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach zniewolenia, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji przyjmowane są do 24 marca. Kapituła Nagrody może uhonorować działających za granicą Polski oraz przyznać jedną nagrodę pośmiertną. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy – na stronie internetowej ipn.gov.pl

Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Sybiraków, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów oraz Polaków Pomordowanych na Wołyniu i inne organizacje oraz osoby prywatne, zaangażowane w upamiętnianie historii Polski w latach totalitarnego zniewolenia.