18 września w daleszyckiej strażnicy odbyło się walne zebranie Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Na zebraniu dokonano wyboru do prezydium zarządu, który będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne pięć lat. Na jego czele stanął druh Dominik Zarębski, zastępując druha Mariana Piątka. Podczas zebrania strażacy podjęli też uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego Jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce dla burmistrza Dariusza Meresińskiego.

Do nowego prezydium Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach wybrani zostali:
Prezes - Dominik Zarębski
I vice prezes - Norbert Wojciechowski
II vice prezes - Kamil Smelcerz
Komendant - Szczepan Furmanek
Sekretarz - Maciej Mochocki
Skarbnik - Kazimierz Kozieł
Członek - Łukasz Barchan

W walnym zebraniu uczestniczyli też między innymi: Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki oraz Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach Beata Powałkiewicz.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Zimna niedziela nie zniechęciła mieszkańców Marzysza do wspólnej zabawy i pielęgnowania lokalnych tradycji: 19 września odbył się pierwszy Festiwal Marzyskiego Dziedzictwa. Była regionalna kuchnia, rękodzieło, występy zespołów ludowych, a nawet „wybuchowe” atrakcje od Związku Strzelec. Festiwal był finałem Kuźni Tradycji – projektu, w ramach którego Towarzystwo Przyjaciół Marzysza przybliżało mieszkańcom dzieje ich „małej ojczyzny”. - Tak wiele się tutaj ostatnio dzieje,  czuć dobrą energię i życzliwość; gratuluję organizatorom ciekawych inicjatyw - podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

Kuźnia Tradycji miała na celu upowszechnianie lokalnego dziedzictwa – tak kulturalnego i historycznego, jak i naturalnego. W jej ramach organizowany był m.in. harcerski piknik historyczny z grą terenową „Okruchy Marzyskiej Historii” i konkurs fotograficzny „Odkryj dziedzictwo - przyroda w migawce”, a z ciekawostkami na temat Marzysza można się było zapoznać także podczas Festiwalu. - Ukazywanie bogactwa każdego sołectwa jest ważne dla mieszkańców, ale też dla całej gminy, bo przyczynia się do budowania naszej wspólnoty – dodał burmistrz. Wśród zaproszonych gości na festynie obecna była także Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia, radny Rady Miejskiej w Daleszycach Sławomir Jamioł, sołtys Marzysza Bożeny Kołodziejczyk, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Piotr Ferens oraz kierownik Wydziału Oświaty Joanna Jamróz.

Zabawę integracyjną dla mieszkańców otworzyli uczniowie punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej w Marzyszu, którzy przedstawili barwny program artystyczny. Na scenie wystąpiły także członkinie Zespołu Śpiewaczego Marzyszanki i Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Męski Zespół Śpiewaczy "Kumotry". Wśród przygotowanych atrakcji nie brakło ulubionej przez najmłodszych dmuchanej zjeżdżalni, zabawy z animatorami oraz słodkich smakołyków. Krótki quiz o historii gminy zaproponował sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Stanisław Golmento, a o „mocne wrażenia” zadbał Związek „Strzelec”, który przygotował pokazy wojskowe.

Organizatorem Festiwalu było Towarzystwo Przyjaciół Marzysza.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

12 września w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju, podczas uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia założenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, odbył się koncert orkiestr dętych z województwa świętokrzyskiego. Podczas tak podniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej z Daleszyc.

Po przywitaniu gości odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali Bolesława Chomicza dla zasłużonych działaczy Związku OSP RP, po czym na maszt została wciągnięta flaga Związku przy wspólnie wykonywanym przez orkiestry  utworze pt. „Rycerze Floriana”.  Następnie w muszli koncertowej odbyły się występy orkiestr z Wiślicy, Oleszna, Daleszyc, Bodzentyna, Dobromierza,  Krasocina w ramach XXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP.

Nasza orkiestra pod batutą Jacka Cielibały zagrała sześć utworów z gatunku muzyki rozrywkowej. Wspólnie z orkiestrą wystąpiła grupa Mażoretek z Daleszyc pod opieką Pani Haliny Górskiej. Zgromadzona publiczność gromkimi brawami dziękowała za koncert. Organizatorzy oraz kapelmistrzowie innych orkiestr nie szczędzili słów pochwały i gratulacji dla członków naszego wspaniałego zespołu pod względem doboru repertuaru oraz jego wykonania. Nasi muzycy byli z siebie bardzo dumni.

Występom artystów z Daleszyc przyglądał się i przysłuchiwał Pan Piotr Ferens – Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce, który również gratulował udanego występu oraz przyjął gratulacje od organizatorów. Warto dodać, że wśród publiczności Zdrojowego Parku nie mogło zabraknąć rodziców oraz znajomych występujących muzyków naszej orkiestry.

Norbert Wojciechowski, dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński podpisał 16 września umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania, firmą Perfect z Kielc. - Rozpoczynamy drugi etap prac w szkole w Szczecnie, dzięki czemu obydwa budynki będą odnowione, bardziej przyjazne środowisku a przede wszystkim – uczniom i nauczycielom – podkreśla burmistrz. Od chwili podpisania umowy, wykonawca ma pół roku na realizację zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Suków-Mójcza coraz bliżej! Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania. – Jednym z elementów tej inwestycji jest doświetlenie skrzyżowania z obwodnicą, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.  

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżowania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik i brakujące oświetlenie uliczne. Inwestycja jest realizowana przy współpracy gminy Daleszyce z powiatem kieleckim.

Oferty w ogłoszonym przez PZD przetargu można składać do 29 września.

W Dankowie trwają prace przy utwardzeniu kostką betonową pobocza przy drodze powiatowej. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy fragment o długości ok. 500 mb już jest gotowy do użytku. W sumie pobocze będzie utwardzone na długości 1440 mb.

Zadanie jest realizowane przez gminę Daleszyce oraz powiat kielecki. W ramach inwestycji konieczne było geodezyjne wznowienie pasa drogowego i usunięcie starej nawierzchni pobocza, korytowanie, ułożenie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakończenie prac jest przewidziane w przyszłym roku.

Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 215/1 w msc. Danków-Wójtostwo. Wykonawcą jest firma ZRD Brukbud z Kielc. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 336 033,05 zł brutto.