Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Daleszyce znów na szlaku! Z początkiem września panie zwiedziły Ojcowski Park Narodowy i Pustynię Błędowską. – To nasz sposób na integrację, a z powodu pandemii w ubiegłym roku nie organizowałyśmy wspólnego wyjazdu i bardzo nam tego brakowało. Tym bardziej cieszyły tegoroczne atrakcje i wspaniałe towarzystwo – podsumowała wyjazd radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce.

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi w Niwach. Zadania dotyczą wyasfaltowania dwóch odcinków nawierzchni. – Obecnie te drogi są tłuczniowe, więc realizacja naszego zadania całkowicie odmieni komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza burmistrz.

Inwestycja jest podzielona na dwa zadania, dotyczące dróg o długości 265 m i 330 m (zlokalizowane na dz.nr ewid. 388/3 oraz 1155/48 i 127/5). Obie drogi zyskają asfaltowe nawierzchnie o szerokości 4 m i obustronne pobocza z kruszywa. Czas na realizację wyznaczono do 13. listopada tego roku.

Inwestycje będą kosztować łącznie ponad 208,5 tys. zł. Oba zadania są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów; spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez gminę przetargu.

4 września mieszkańcy Trzemosny bawili się na jedynym w swoim rodzaju, „indiańskim” festynie rodzinnym. Piękna pogoda zachęcała do integracji, ciekawych atrakcji też nie brakowało. - Dziękuję za zaproszenie. Zawsze bardzo miło mi tu wracać, bo daje się tu odczuć ogromną gościnność – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

- Festyn w Trzemośnie ma zawsze bardzo ciepły klimat – dodała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. – Widać, że dokładacie starań, żeby spotkanie mieszkańców miało  oryginalny przebieg i wszystkim sprawiło radość.

Najpiękniejsze utwory o miłości wybrzmiały w murach daleszyckiego kościoła. 5 września odbył się tutaj niezapomniany koncert pt. „Wszystko o miłości”.

W daleszyckiej świątyni wystąpiła solistka Marzena Trzebińska, aktorka Ewa Lubacz oraz Strauss Ensemble – zespół specjalizujący się w prezentowaniu muzyki wiedeńskiej, utworzony przez muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Wieczór poprowadził Artur Jaroń, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. W repertuarze zespołu są m.in. walce, marsze i fokstroty, muzyka popularna, filmowa i taneczna. W Daleszycach usłyszeliśmy najpiękniejsze arie, piosenki i utwory instrumentalne, a także wiersze o miłości. Za piękne i bardzo romantyczne spotkanie podziękował artystom oraz zebranej w świątyni publiczności burmistrz Dariusz Meresiński.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 14.09.2021 r. (wtorek) w msc. Mójcza w godz. od około 8:00 do 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na ujęciu wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.