ALARM POWODZIOWY OGŁOSZENIE I PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wprowadzenie alarmu powodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce i podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń.
O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych.
Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy, dwuminutowy ciągły dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy.
Informowanie o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut - dźwięk ciągły.

PODAWANIE KOMUNIKATÓW ALARMOWYCH
Komunikaty alarmowe w trakcie trwania alarmu powodziowego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów a także za pomocą syren elektronicznych.
Komunikat alarmowy podawany za pomocą syren elektronicznych poprzedza półminutowy dźwięk syreny, następnie krótka treść komunikatu, półminutowy dźwięk syreny, powtórzony komunikat alarmowy.

OGŁASZANIE EWAKUACJI
Ewakuację zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wydając zarządzenie w tej sprawie.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - tablice ogłoszeń, strona internetowa.
O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a także poprzez wykorzystanie środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straży miejskiej, straży pożarnych i policji.
Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o ogłoszeniu ewakuacji za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować, dzwięk ciągły syreny twający minutę, Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować - częstotliwość podawania komunikatu zarządza Szef gminnego zespołu. Syreny elektryczne - dzwięk ciągły syreny trwający minutę powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa.

ODWOŁANIE EWAKUACJI I ALARMU POWODZIOWEGO
Odwołanie alarmu powodziowego oraz odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po wydaniu zarządzenia w tej sprawie. Zarządzenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości następuje w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń.
O odwołaniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zalewowych, bez użycia syren.

/-/ Dariusz Meresiński

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce