Miejski Urząd Pracy w Kielcach na stronie internetowej oferuje miejsca pracy dla osób z Ukrainy.

Strona internetowa kieleckiego MUP posiada tłumaczenie na język Ukraiński.

Link do strony: https://mupkielce.praca.gov.pl/


Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kielcach informuje, że pod poniższym adresem opublikowano informacje w sprawie wsparcia obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie naszego kraju.

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy


Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

https://wupkielce.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy