W Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce rusza rejestracja obywateli Ukrainy. Uchodźcom wojennym będą nadawane numery PESEL.

Nadanie numeru PESEL stworzy doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu w Polsce.

Rejestracja odbywać się będzie w dni powszednie w godz. 10:00 -16:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Aby to zrobić należy skontaktować się z nami pod nr tel. 41/317-16-94 wew. 128.

Do rejestracji potrzebne będą:
- wniosek,
- fotografia spełniająca wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego,
- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
-dokument potwierdzający urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

W przypadku braku dokumentów, wnioskodawca musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

mapa PESEL ok

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie


ulotka pesel str 1

ulotka pesel str 2