Daleszyce, dnia 20 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1343 ze zm.) ogłasza się zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora:


Gmina Daleszyce, adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:


Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
 2. 1. Rodzaj transportu:


Publiczny transport zbiorowy – autobusowy

 1. 2. Określenie linii komunikacyjnych:


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie obejmuje wykonywanie przewozu osób na podstawie ustalonego rozkładu jazdy na następujących liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej:
a) Niestachów-Sieraków-Niestachów przez Brzechów, Daleszyce, Danków, Smyków
b) Suków-Trzemosna-Suków przez Podmarzysz, Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Znojów, Kaczyn, Borków
c) Suków-Widełki-Suków przez Marzysz, Kaczyn, Borków, Słopiec, Daleszyce, Niwy, Cisów
d) Suków-Borków-Suków przez Niestachów, Kranów, Daleszyce, Słopiec
Zamawiający dopuszcza modyfikację oraz dodatkowe konfiguracje tras zgodnie z uzasadnionymi potrzebami mieszkańców.

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3:


Nie później niż do 31.12.2024 r.

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 2. 1 Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: Rozpoczęcie świadczenia usług planowane jest nie wcześniej niż 1 rok od dnia publikacji ogłoszenia.
 3. 2 Przewidywany czas trwania umowy: 12 m-cy.
 4. Zmiana informacji


Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany informacji, o której mowa w pkt 1-3 i 5 ogłoszenia.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
 2. 1 Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Daleszyce (https://bip.daleszyce.pl),
 3. 2 Strona internetowa Miasta i Gminy Daleszyce (www.daleszyce.pl)
 4. 3 Tablica informacyjna w siedzibie organizatora.
 5. 4 https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Zamawiający informuje, że niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w oparciu o dane z ustalenia wartości szacunkowej na dzień publikacji. W przypadku przekroczenia tej wartości zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie konkurencyjnym odpowiadające wartości progom UE.