Daleszyce, dnia 20 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1343 ze zm.) ogłasza się zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy,
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2022.1343 tj) dokonuje się zmiany ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 28.12.2022 w punkcie 3 ppkt 2, wobec czego otrzymuje ono następujące brzmienie:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy,
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Pismo Starosty Kieleckiego dotyczące Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605, ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF)

Daleszyce, dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2022.1343 tj) ogłasza się zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

1. Nazwa i adres organizatora przewozów.
Gmina Daleszyce
adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
a) wybór operatora zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art.19 ust.1pkt 3) - bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art.22 ust.1 uptz).

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23.03.2021 r. (wtorek) w msc. Brzechów w godz. około od 8:00 do 17:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!  
PRZYPOMINAMY O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096