W bieżącym roku Gmina Daleszyce została objęta wsparciem finansowym ze środków budżetu państwa na realizację programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytetu 3. Program dotyczy wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży  w tym  zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w wysokości 21 000,00 złotych.

Celem głównym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

Realizacja programu pozwoli na:

- zwiększenie  atrakcyjności ofert wydawniczych naszych bibliotek poprzez zakup nowości dla dzieci i młodzieży;

- wzrost dostępności książek w bibliotekach;

- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

Wszystkie te zadania mają wzmocnić zainteresowania i aktywność czytelniczą dzieci i młodzieży.

Programem zostały objęte dwie szkoły podstawowe i dwa oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Daleszyce.

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota wnioskowana
z programu rządowego

Finansowy wkład własny gminy (20%)

Koszt całkowity

1.

 

Oddział Przedszkolny
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Niestachowie

2 500,00 zł

625,00 zł

3 125,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego
w Niestachowie

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

3.

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

4.

Oddział Przedszkolny
w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie

2 500,00 zł

625,00 zł

3 125,00 zł

OGÓŁEM

 21 000,00 zł

 5 250,00 zł

 26 250,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPRC logo