5 czerwca 2022r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbyła się akcja krwiodawstwa pn.: „Krew Darem Życia”.

Do rejestracji zgłosiły się 22 osoby, ale z różnych przyczyn zdrowotnych nie wszyscy mogli podzielić się tym cennym darem, jakim jest krew. Dawcami zostało 19 osób.

Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu człowiekowi wiary - często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie.

Trzeba pamiętać, że zapotrzebowanie na krew i jej składniki nie ulega zmniejszeniu, tym bardziej w okresie letnim. Nawet jednorazowe oddanie krwi niesie za sobą zalety. Oprócz pomocy osobie potrzebującej, sam dawca ma szansę sprawdzenia swojego stanu zdrowia.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych tego typu akcjach, które odbędą się na terenie naszej gminy.

MGOK Daleszyce